Initiatiefgroep Tiny Houses Lisse van start       

Het ging wat aarzelend, maar op vrijdagavond 16 juni vormde zich toch een intiatiefgroep Tiny Houses Lisse in het gemeentehuis. De initiatiefgroep bestaat uit bewoners die serieus geïnteresseerd zijn om een tiny house (klein huis van maximaal 50m2) in Lisse te realiseren. 

De avond maakte deel uit van een participatietraject. Eerder werd in dit kader een goedbezochte infomarkt Tiny Houses georganiseerd, gevolgd door een excursie naar tiny houses in Almere en Alkmaar. Voor 14 juni hadden zich ruim veertig belangstellenden gemeld. 

Voorwaarden voor tiny houses

In de raadzaal worden deze belangstellenden welkom geheten door Guus Mesman, plaatsvervangend voorzitter van de raad, die nog eens uitlegt aan welke voorwaarden de huisjes moeten voldoen. “Tiny houses moeten de duurzaamheidsambities van de gemeente ondersteunen”, begint hij. “Dus aardgasloos, circulair gebouwd en energieneutraal in het gebruik. U gaat zelf in het huisje wonen dat moet voldoen aan het bouwbesluit. Verder moet u afspreken hoeveel huisjes er komen, of u een gezamenlijk gebouw wilt neerzetten, of u zelfvoorzienend wilt zijn; allemaal zaken die we zo in de deelsessies gaan bespreken.”

Geen eenheidsworst

In zijn groep adviseert Rob Veldhoven (fractievoorzitter Nieuw Lisse) de bewoners zich te verenigen in een stichting of vereniging. “Als het ieder voor zich wordt, gaat het je nooit lukken. Hebben jullie al een idee van de grootte van de woongroep?” 
De tien bewoners – veelal jonge stellen – kijken elkaar vragend aan. “Dat hangt van de locatie af”, zegt iemand. “We kennen elkaar ook niet echt. Dat is iets wat we moeten onderzoeken.”
“En het soort huis?” vraagt Rob verder. “Allemaal hetzelfde of verschillende types?” 
“Eenvormigheid zie ik niet zo snel gebeuren met zulke kleine huisjes”, antwoordt een Lisser van zo’n jaar of dertig. “De een wil meer comfort in de keuken, de ander een grotere werkplek; dit soort keuzes zijn meteen van invloed op de buitenkant. Het wordt dus geen eenheidsworst.”
“Het hangt en staat met de locatie”, vat bewoner Mike samen. “Want als de locatie slecht is, dan houdt het voor ons gelijk op.”

Gelijkgestemden

Na een half uur komt iedereen weer bijeen. De bedoeling is dat er groepjes gevormd worden van gelijkgestemden. “Als u zegt; we hebben dezelfde mindset en we willen gezellig bij elkaar wonen, dan bent u dus een groepje en kunt u alvast kennismaken”, moedigt Guus Mesman aan. “Maar hoe kun je dan in contact komen met elkaar?” werpt een vrouw tegen.  “Kan er geen centraal punt komen waar je ideeën kunt aandragen?”
“We worden nu eigenlijk naar mijn gevoel wat te veel in hokjes neergezet”, vindt een bewoner. “In andere groepen zitten óók dingen die we interessant vinden. En stel dat er drie groepen zijn maar er komt één locatie: welke groep krijgt dan aanspraak op die locatie? Dat is lastig.” 

Woonwensen

Iemand stelt voor om eerst een inventarisatie te maken van ieders woonwensen. Na een wat onwennige heen en weer geschuif (bewoners moeten nu de participatie overnemen) staat bewoner Mike van der Hulst op in een eerste poging de verschillende woonwensen in kaart te brengen. Op een bord schrijft hij een aantal onderwerpen waarop mensen kunnen stemmen door hun hand op te steken. Dat geeft toch al enige duidelijkheid: zo blijkt maar een klein deel geïnteresseerd te zijn in zelfvoorzienend, dus zonder aansluiting op water en riool. Een meerderheid woont het liefst in een wat grotere gemeenschap (18 of meer). Het leeuwendeel wil het project binnen vijf jaar gerealiseerd zien, en als het even kan, binnen twee jaar.
“De participatie moest even landen”, zegt Guus Mesman afsluitend. “Maar dit is een goed initiatief: jullie zijn in ieder geval met elkaar in contact.” 

Website en Facebookpagina

Inmiddels is er een website www.tinyhouselisse.nl en een facebookpagina met dezelfde naam. Er zijn telefoonnummers en emailadressen uitgewisseld. Vanuit de gemeente is procesbegeleider Judith van Niekerk aangesteld om het proces verder te faciliteren. In september is een vervolgbijeenkomst gepland. Wellicht is er dan meer bekend over locaties voor tiny houses.

Auteur: Arnold Korporaal

Lees vorige verslagen:

Ga naar het begin