Gemeente Lisse: Nieuwsberichten https://www.lisse.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Lisse nl Gemeente Lisse Sat, 20 Apr 2019 16:39:36 +0200 Sat, 20 Apr 2019 16:39:36 +0200 news-434 Fri, 19 Apr 2019 16:30:38 +0200 Spagaat - nieuwe column van burgemeester Lies Spruit https://www.lisse.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-bw/columns.html Als net beginnend wethouder moest ik mijn weg vinden tussen de politieke achterban, de publieke opinie... news-433 Fri, 19 Apr 2019 14:32:05 +0200 Serviceteam in de wijk https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/serviceteam-in-de-wijk-433.html Gemeente Lisse kiest voor een eigen serviceteam in de wijken om meldingen in de buitenruimte van inwoners op te pakken. Gemeente Lisse kiest voor een eigen serviceteam in de wijken om meldingen in de buitenruimte van inwoners op te pakken. Voor het groenonderhoud blijft de gemeente gebruik maken van de diensten van de Maregroep. 

Op de hoogte van wat er speelt

De werkorganisatie HLTsamen heeft al twee uitvoerende serviceteams die in opdracht van de gemeente Teylingen de wijk in gaan. Zij verzorgen taken in onder andere de afhandeling van meldingen, taken in het groenonderhoud en bij calamiteiten. Gemeente Lisse wil ook bepaalde taken onderbrengen in een eigen serviceteam voor Lisse. Met een eigen serviceteam wil de gemeente Lisse nog meer in contact staan met de wijken en inwoners. Zo blijft de gemeente goed op de hoogte van wat er in een wijk speelt. En door de ogen en oren in de wijk te zijn, kan zij snel en flexibel inspelen op vragen en wensen vanuit de inwoners. 

Midden in de wijken

Door in de buitenruimte te werken met een eigen serviceteam kunnen we beter samenwerken met inwoners en ontstaat er meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Met het eigen serviceteam optimaliseert Lisse de dienstverlening en blijft goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Daarbij wil Lisse ook meer ruimte geven om meer werkzaamheden te laten uitvoeren met ‘sociale partijen’ zoals de Maregroep. Hierdoor krijgen belangrijke speerpunten van de gemeente als 'sociale duurzaamheid' en ‘dichtbij de inwoner’ concrete betekenis en invulling.

Gefaseerde overgang vanuit Meerlanden

Momenteel verzorgt Meerlanden het dagelijks beheer en onderhoud van de voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. de groenvoorzieningen, de riolering en het straatmeubilair), de straatreiniging, gladheidbestrijding en de afvalinzameling en -verwerking in de gemeente Lisse. Op basis van het genomen besluit worden de taken die HLTsamen in opdracht van de gemeente in eigen beheer gaat uitvoeren, in de periode van 1 juli 2019 tot uiterlijk 1 januari 2021 (gefaseerd) overgedragen vanuit Meerlanden naar HLTsamen. Het beleid en de taken die worden uitgevoerd blijven ongewijzigd. Alleen de uitvoering wordt anders georganiseerd.

 

 

]]>
news-426 Wed, 17 Apr 2019 16:31:57 +0200 Gemeentehuis en milieustraat gesloten https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeentehuis-en-milieustraat-gesloten-426.html Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) en op zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. ISD Bollenstreek is gesloten vanaf 19 april (Goede Vrijdag) tot en met 22 april.
 • Op maandag 22 april (Tweede Paasdag) en op zaterdag 27 april (Koningsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten.
 • ISD bollenstreek is gesloten vanaf 19 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 22 april.
 • Ophaaldagen afval: Kijk in de afvalkalender wanneer uw afval wordt opgehaald.
 • ]]>
  news-386 Tue, 16 Apr 2019 18:36:00 +0200 Uitnodiging Dialoogtafels op 16 april voor bedrijven en organisaties over ontwikkelingen in Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/uitnodiging-dialoogtafels-op-16-april-voor-bedrijven-en-organisaties-over-ontwikkelingen-in-lisse-38.html Aantrekkelijke centra, meer bezoekers, duurzaamheidsopgaven: wat kunnen ondernemers en gemeente voor elkaar betekenen? Wij nodigen ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen graag uit om met elkaar en met ons van gedachten te wisselen op dinsdag 16 april 2019, om 19.00 uur in De Proeverij, Bondstraat 1 te Lisse.

  In Lisse is genoeg bedrijvigheid! Wat zijn landelijke ontwikkelingen? Wat betekenen deze voor Lisse? Wat hebben we met elkaar te doen? Wat doen we regionaal en wat kunnen we lokaal? Genoeg vragen om met elkaar over van gedachten te wisselen.

  We onderscheiden vier hoofdthema’s: agrarische sector, detailhandel, toerisme & recreatie en overige bedrijvigheid. Samen met u willen we per cluster kijken wat de opgaven voor Lisse zijn, welke opgaven we gezamenlijk kunnen oppakken en/of waar we prioriteiten zien.

  Graag wisselen wij met u van gedachten over de geschetste ontwikkelingen met daarbij 4 vragen in het achterhoofd:

  1. Worden de beschreven ontwikkelingen en gevolgen herkend?
  2. Welke ontwikkelingen en gevolgen dienen toegevoegd of aangepast te worden?
  3. Welke rol kan of dient de gemeente in uw ogen rond dit thema te vervullen?
  4. Welke rol kunt u en kunnen of dienen andere partijen in uw ogen rond dit thema te vervullen?

  Programma

  • 19:00–19:15 uur: Inloop
  • 19:15–19:30 uur: Welkom door wethouder van der Zwet
  • 19:30–19.45 uur: Inleiding thema per tafel
  • 19.45–21:30 uur: Per thema verder discussiëren over de opgave voor Lisse.
  • 21:30–22:00 uur: Borrel

   
  Locatie

  De Proeverij, Bondstraat 1 te Lisse

  Vervolg

  Met de opbrengst van deze avond willen we een werkagenda maken, met als uitgangspunt “Lisse doet regionaal wat kan, en lokaal wat moet”. Deze inspanningen dienen een aanvulling op elkaar te zijn. We werken graag samen om het bedrijvige Lisse zo goed mogelijk voor te bereiden en te faciliteren op de huidige en toekomstige uitdagingen.

  Aanleiding

  Na vaststelling van de evaluatie nota Economie & Toerisme (2011) in 2018 wordt nu verkend of nieuw beleid wenselijk is. Er is gestart met een inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen binnen de clusters agrarische sector, detailhandel, toerisme & recreatie en overige bedrijvigheid. In gesprekken met ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen kijken we wat nodig is voor Lisse en u als ondernemer en hoe we daarin kunnen samenwerken.

  Aanmelden

  In verband met de organisatie van de bijeenkomst stellen wij het op prijs dat u zich vóór 9 april aanmeldt via b.broekhof@hltsamen.nl .

  ]]>
  news-420 Fri, 12 Apr 2019 16:21:16 +0200 Jongeren vragen aandacht voor huisvesting  https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/jongeren-vragen-aandacht-voor-huisvesting-420.html Meer en goedkopere woningen voor jongeren. Een denktank bestaande uit jongeren bedenkt acties en voert ze uit. Meer en goedkopere woningen voor jongeren. Dit onderwerp stond tijdens de Jongerentop in Floralis op 18 februari jl. met stip op de eerste plaats. Een groepje jongeren heeft zich verenigd in de denktank jongerenhuisvesting. Zij richten zich op het realiseren van meer en goedkopere woningen voor jongeren in Lisse. De denktank bedenkt niet alleen acties, maar voert deze zelf ook uit.

  Zo zijn de jongeren samen met raadsambassadeur Cobi van der Wiel op 9 april jl. in gesprek gegaan met woningbouwvereniging Stek. Hier bespraken zij de problematiek en de mogelijke oplossingen. Daarnaast spreken de jongeren ook direct de politiek in Lisse aan over het nemen van verantwoordelijkheid voor het helpen oplossen van de woningbehoefte onder jonge Lissers. 

  Op 11 april voerde Danique Töning namens de jonge  woningzoekenden hierover het woord in de commissie Ruimte & Infrastructuur. Ze zette daarmee het onderwerp prominent op de agenda van de politiek.

   

  Foto: Sven van der Vlugt

  ]]>
  news-418 Thu, 11 Apr 2019 21:12:43 +0200 Blootstelling omwonenden gewasbeschermingsmiddelen: resultaten onderzoek bekend https://www.lisse.nl/inwoners-en-ondernemers/actueel/blootstelling-omwonenden-aan-gewasbeschermingsmiddelen-resultaten-onderzoek-bekend.html Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek uitgevoerd naar in hoeverre omwonenden van bollenvelden zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen news-413 Thu, 04 Apr 2019 16:48:17 +0200 Column Lies Spruit: pizza en gebakken eieren https://www.lisse.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-bw/columns/2-april-2019-pizza-en-eieren-bakken.html Lees hier het eerste column van Lies Spruit! news-404 Mon, 01 Apr 2019 12:02:29 +0200 Openbare laadpalen voor Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openbare-laadpalen-voor-lisse-404.html Vanaf nu kunnen inwoners van Lisse een openbare elektrische laadpaal aanvragen. Hiermee krijgen inwoners de mogelijkheid om elektrische en hybride auto’s ook in de openbare ruimte in Lisse op te laden. Het college zet hiermee weer een stap in de goede richting naar een energieneutraal Lisse.

  De gemeente Lisse kreeg regelmatig verzoeken van inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal. Deze verzoeken konden nog niet ingewilligd worden. Daar is verandering in gekomen door het opstellen van nieuw beleid en aangepaste beleidsregels voor plaatsing van openbare laadinfrastructuur. Het bedrijf Allego gaat in eerste instantie de aanvragen en plaatsingen van de laadpalen in Lisse op zich nemen.

  Aanvragen laadpaal

  Geen eigen oprit? Dan kunt u via openbaarladen.nl/lisse een openbare laadpaal aanvragen. Aan de aanvraag en de plaatsing zijn geen kosten verbonden. Gebruikers betalen via een pasje voor de afgenomen stroom. Een aanvraag duurt minimaal zestien weken. Dit lijkt lang, maar voor het plaatsen van de paal moet een verkeersbesluit genomen worden. Een verkeersbesluit ligt vervolgens zes weken ter inzage.

  Oplaadplek

  De openbare oplaadplek kan door iedereen gebruikt worden om de auto op te laden. Op de plek kan daarmee niet meer ‘gewoon’ geparkeerd worden. Aanvragers van een openbare laadpaal doen er verstandig aan om buurtgenoten te informeren over de aanvraag. Allego kiest de locatie van de laadpaal op basis van de gegevens van de aanvrager en richtlijnen vanuit de gemeente Lisse.

  ]]>
  news-405 Mon, 01 Apr 2019 11:27:22 +0200 Informatiemarkt 10 april nieuwe brug Ringvaart https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/informatiemarkt-10-april-nieuwe-brug-ringvaart-405.html Op woensdag 10 april organiseert de gemeente Haarlemmermeer een informatiemarkt over meerdere onderwerpen. Eén daarvan is de nieuwe brug over de Ringvaart tussen Lisse, de Waterkanten en Lisserbroek. Deze brug is onderdeel van de HOV verbinding Noordwijk - Schiphol. De informatiemarkt wordt gehouden van 19.00 en 21.00 uur in dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek.

  Informatie over planning brug en route bus

  Voor de HOV verbinding Noordwijk – Schiphol, waar de nieuwe brug onderdeel van is, zijn inwoners uit Lisse van harte welkom. De provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en de gemeente Lisse sluiten aan bij dit onderwerp. Bezoekers krijgen informatie over de planning van de brug en de route van de bus.

  Nieuwe brug voor bus, fietsers en wandelaars

  Met de bouw van de nieuwe woonwijk De Waterkanten is altijd rekening gehouden met de aanleg van de busbaan en de nieuwe brug. Bussen, maar ook fietsers en wandelaars kunnen straks naast het Fioretti College de brug over naar Lisserbroek. Eerder is al besloten tot de aanleg van een lage, beweegbare brug.

  https://haarlemmermeergemeente.nl/wat-gaat-er-gebeuren-lisserbroek-kom-10-april-kijken

  ]]>
  Wegwerkzaamheden
  news-400 Mon, 01 Apr 2019 10:10:54 +0200 Onderhoud aan planten in bermen N208 https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-aan-planten-in-bermen-n208-400.html Vanaf 1 april 2019 wordt er langs de hele N208 in de bermen gemaaid Vanaf 1 april 2019 wordt langs de hele N208 onderhoud uitgevoerd van de vaste planten in de bermen. Een deel van de planten wordt hierbij flink kort gemaaid, zodat ze hierna weer beter kunnen groeien.
  Ook is het maaien noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bodem snel bedekt wordt nadat de planten zijn uitgelopen. Bovendien blijven de vaste planten op deze manier vitaal. Door het maaien komt tot slot een laag maaisel (‘mulch’ genaamd) beschikbaar, die als bemesting dient voor de vaste planten.
  Het duurt ongeveer vier tot zes weken voordat de planten geheel weer zijn uitgelopen.

  ]]>
  news-410 Thu, 28 Mar 2019 16:36:00 +0100 Opening Kindercampus Joseph https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/opening-kindercampus-joseph-410.html Kindercampus Joseph aan de Achterweg officieel geopend! Op donderdag 21 maart is de Kindercampus Joseph aan de Achterweg officieel geopend door wethouder van onderwijs Jeanet van der Laan, oud wethouder van onderwijs Adri de Roon en oud directeur van de Josephschool Ces Oosterveer. Vergezeld door een grote hoeveelheid confetti werd het lint voor de ingang van het schoolgebouw doorgeknipt en konden de aanwezigen het schoolgebouw van binnen bekijken. Wethouder en tevens oud leerling van de Josephschool Jeanet van der Laan heeft alle betrokken partijen gefeliciteerd met de opening van het moderne en duurzame schoolgebouw.
   

  Één gedeelde visie

  De Kindercampus Joseph is een coproductie van Sophia Scholen, SKOL Kinderopvang en de Gemeente Lisse. Binnen een jaar na de eerste paal is de bouw van het nieuwe schoolgebouw afgerond en in gebruik genomen door de leerlingen en docenten van de Josephschool en SKOL. De Kindercampus biedt plaats aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één gedeelde visie op onderwijs en ontwikkeling. Op het buitenterrein zijn voor de leerlingen van de Josephschool en kinderen van de kinderopvang verschillende speeltoestellen gerealiseerd. Ook is er tot tevredenheid van omwonenden een uitgebreide parkeervoorziening aangelegd met 44 parkeerplaatsen.
   

  Feestelijk programma

  De leerlingen van de Josephschool hadden een feestelijk en energiek programma voorbereid van zang, dans, muziek en zelfs een turnoptreden. Tussen de festiviteiten door was er tijd voor de aanwezige ouders, omwonenden en betrokkenen om te worden rondgeleid door leerlingen van de Josephschool. Dit leverde veel positieve reacties op van de aanwezige ouders, omwonenden, en andere betrokkenen. Vooral de ruime en lichte opzet van de school werd hierbij genoemd alsmede de ruime lokalen. Het schoolgebouw is ingedeeld in clusters van de groepen 1/2, 3/4, 5/6, en 7/8. Elk van deze clusters heeft een eigen kleur en een leerplein waar kan worden samengewerkt door leerlingen uit verschillende groepen. Daarnaast beschikt de school ook over een bibliotheek en een gymzaal voor de jongste leerlingen.

  Tijdens de opening werd door alle uitvoerende partijen die het schoolgebouw gerealiseerd hebben een waardecheque van €3.150,- overhandigd aan Monique van Steijn, directrice van de Josephschool. Ter herinnering aan deze feestelijke middag werd tenslotte door Ces Oosterveer een plakkaat binnen het schoolgebouw onthuld. Voor de leerlingen, docenten en alle andere betrokkenen een middag om nooit meer te vergeten.  

  Meer foto's op https://www.blikoplisse.nl/item/4635-josephschool-officieel-geopend-foto-s-en-filmpje.

  ]]>
  news-396 Mon, 25 Mar 2019 18:43:40 +0100 Groen kun je zelf doen! Wissel tegels voor planten https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/groen-kun-je-zelf-doen-wissel-tegels-voor-planten-396.html Kom 4, 5, 6 (en 7) april tuintegels of -stenen ruilen voor gratis planten! Op 4, 5, 6 (en 7) april kunnen inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen maximaal 5 tuintegels of -stenen inwisselen voor 3 plantjes bij de deelnemende tuincentra in deze gemeenten. Met deze actie willen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk samen met ‘De Groene Uitdaging’ en Groei&Bloei inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen, onder het motto: Groen kun je zelf doen!

  Tuintegels en -stenen eruit, planten erin

  De landelijke campagne Operatie Steenbreek stimuleert inwoners om de omgeving waar ze wonen aangenamer en groener te maken. Groene tuinen zorgen voor een betere leefomgeving voor mens en dier, door:

  • Waterberging: in een groene tuin krijgt regenwater de kans het grondwater aan te vullen en voorkom je wateroverlast bij hevige hoosbuien.
  • Natuur: in een groene tuin vinden vogels, vlinders, bijen en andere insecten en dieren beschutting en voedsel.
  • Hittebestrijding: het wordt steeds warmer, een groene tuin zorgt voor verkoeling en voorkomt 'hittestress'.
  • Fijnstof: in een groene tuin wordt het fijnstof door het groen opgevangen, waardoor de lucht schoner blijft.

   

  Kom 4,5, 6 (en 7) april tuintegels of -stenen ruilen voor gratis planten!

  Inwoners die willen meedoen aan de actie, kunnen maximaal vijf tuintegels of -stenen uit hun tuin inleveren bij een van de aangesloten tuincentra in hun gemeente. Zij krijgen in ruil hiervoor drie planten cadeau. Hierbij geldt op = op.

  Tuintegels of -stenen inleveren in:

  Gemeente Hillegom bij:

  • Hoveniersbedrijf Rens de Rooij, Noorder Leidsevaart 11. Op 4,5 en 6 april tussen 10.00 uur en 15.00 uur kunnen inwoners maximaal vijf tuintegels of -stenen inleveren en hiervoor drie gratis planten ontvangen. Bovendien maken bezoekers ook nog eens kans op een gratis tuinadvies t.w.v. 450,- door hun naam en adres achter te laten wanneer ze stenen komen inleveren. Er staat ook voor elke bezoeker een tasje met informatie klaar voor de diervriendelijke tuin.
    
  • Tuincentrum de Oosteinde, Zandlaan 22. Op 4, 5, 6 en 7 april kunnen inwoners tijdens openingstijden terecht om maximaal vijf tuintegels of -stenen in te leveren en drie gratis planten op te halen. Als extraatje geeft het tuincentrum een pakje bijen- of vlindervriendelijke bloemzaden mee om je tuin nog aantrekkelijker te maken voor de bijen en vlinders.


  Gemeente Lisse bij:

  • Tuincentrum Overvecht, Heereweg 350.  Op 4,5,6 en 7 april kunnen inwoners hier maximaal vijf tuintegels of -stenen inleveren en drie gratis planten ophalen.


  Gemeente Teylingen bij:

  • Tuincentrum TuineXtra, Van Berckelweg 51 in Noordwijk. Op 4, 5, 6 en 7 april kunnen inwoners tijdens openingstijden terecht om maximaal vijf tuintegels of -stenen in te leveren en drie gratis planten op te halen.
    

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op www.degroeneuitdaging.nl en volg de Facebookpagina @DGUBollenstreek.

  ]]>
  news-392 Mon, 25 Mar 2019 10:41:15 +0100 Gratis compost als beloning scheiden gft https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-compost-als-beloning-scheiden-gft-392.html Op zaterdag 30 maart tussen 8.00 en 12.00 uur kunnen huishoudens van de gemeente Lisse gratis vier zakken compost ophalen bij de milieustraat, Vennestraat 3 in Lisse. Met deze actie bedanken wij u voor uw inspanning om groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden aan te leveren. U krijgt het ingezamelde afval nu terug in de vorm van compost.

  Gratis vier compostzakken, op is op!

  Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u per huishouden gratis vier zakken compost ophalen. Het aantal zakken is beperkt, waarbij geldt op is op. 

  GFT scheiden begin van iets moois

  Het scheiden van GFT is letterlijk het begin van iets moois; het levert goede kwaliteit compost dat de bodem van (moes)tuinen energie geeft. Het is een natuurlijke bodemverbeteraar, die de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze stimuleert. Het zorgt daarnaast voor de waterhuishouding en een natuurlijke balans in de bodem.

  Rondleiding in de Groene Energiefabriek

  Naast het ophalen van compost kunt u op de Compostdag ook zelf zien hoe GFT in de Groene Energiefabriek in Rijsenhout 100% wordt gerecycled tot zes nuttige producten. Rondleiders laten geïnteresseerden in een half uur het hele proces van groenafval tot groene producten zien. 

  De rondleidingen vinden doorlopend plaats van 9.00 tot 14.00 uur bij Meerlanden aan de Aarbergerweg 41 in Rijsenhout en zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. De toegang is gratis. Bezoekers kunnen parkeren op het terrein. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website van Meerlanden

  ]]>
  news-390 Fri, 22 Mar 2019 18:32:40 +0100 Onderwijs in Lisse behoorlijk op orde https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderwijs-in-lisse-behoorlijk-op-orde-390.html Wethouder Jeanet van der Laan heeft alle scholen in Lisse bezocht in de afgelopen drie maanden. Ze sprak met directeuren en intern begeleiders. Haar algemene conclusie is dat het onderwijs in Lisse behoorlijk op orde is.

  Elk gesprek startte met de vraag ‘Hoe gaat het?’. Soms gaf die vraag zo veel gespreksstof dat vervolgvragen niet meer nodig waren. Directeuren zijn trots op hun scholen en blijken zeer open te zijn over alles wat ze bezighoudt. “Het onderwijs in Lisse is behoorlijk op orde”, concludeert Van der Laan. “De scholen zijn met heel veel ontwikkelingen bezig op het gebied van techniek, duurzaamheid en digitalisering. Petje af!”

  Werkdruk
  Jeanet van der Laan heeft een achtergrond in het onderwijs en weet dat de werkdruk een terugkerend onderwerp is in de teamkamers. De scholen in Lisse zijn slim omgegaan met de werkdrukgelden die ze hebben ontvangen om hun personeel wat ruimte te geven. Onderwijsassistenten inzetten bleek een gouden greep om meer tijd te maken voor de noodzakelijke administratieve taken. Helaas speelt ook in Lisse het tekort aan leerkrachten. Vooral vervanging bij ziekte is lastig. “Als de griepgolf komt, weet ik niet of ik het rooster nog kloppend krijg”, verzucht een van de schooldirecteuren. 

  Digitalisering
  De tijd dat er met krijtjes op zwarte borden werd geschreven, is een beetje voorbij. Vrijwel alle scholen maken gebruik van smartboards en leerlingen werken met tablets. Alle scholen beschikken over snel internet, de basis voor een digitaliseringsslag in het onderwijs. Op veel scholen leren kinderen zelfs al hoe ze kunnen werken met robotjes en hoe ze computers moeten programmeren. Een mooie voorbereiding op de techniekvakken in het vervolgonderwijs. Onderwijsvernieuwing staat hoog op de agenda van de meeste scholen.

  Sport en bewegen
  Gymlessen, maar ook bewegend leren, zijn aan bod gekomen in de gesprekken. “Door te bewegen, nemen kinderen de lesstof sneller en beter op”, zegt een van de directeuren, “Ze vinden het leuk om te doen en het is goed voor ze. Pure winst!”. De ene school springt de tafels van 1 tot en met 10 er spelenderwijs in, de andere school doet taalspelletjes op het schoolplein. Met de komende notitie Sport, Bewegen en Spelen wil de gemeente zich onder meer gaan richten op een deelakkoord met het onderwijs. Twee lesuren gym voor elke leerling is een van de componenten uit dit akkoord.

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid is een belangrijk thema in het coalitieprogramma en de scholen zijn daar volop mee bezig. Van het scheiden van afval, hergebruik van materialen tot lessen over duurzaamheid. De scholen dragen allemaal hun steentje bij. Onlangs was er zelfs een onderwijsoverleg bij de Groene Bol op het Keukenhofterrein, op uitnodiging van het Natuur- en Milieueducatiecentrum.

  Blij met de ontwikkelingen
  “Echt top dit”, zegt Van der Laan, die blij verrast is door zo veel enthousiasme en ontwikkelingen in het onderwijs. “Zo mooi dat ik hier nu een beetje aan kan bijdragen als bestuurder!”. In het schooljaar 2020-2021 zal zij de werkbezoeken aan de scholen herhalen. “Ik ben benieuwd naar de stand van zaken tegen die tijd!”.

  ]]>
  news-389 Thu, 21 Mar 2019 16:32:33 +0100 Bekijk de uitslagen van de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschapsverkiezingen https://www.lisse.nl/verkiezingen.html Bron: NOS.nl en gemeente Lisse news-383 Tue, 19 Mar 2019 14:22:30 +0100 Lisse is in gedachten bij slachtoffers Utrecht https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-is-in-gedachten-bij-slachtoffers-utrecht-383.html Voor het gemeentehuis in Lisse hangt de vlag halfstok. We gedenken daarmee de slachtoffers die op maandag 18 maart vielen bij de vreselijke gebeurtenis in Utrecht.

  Op alle overheidsgebouwen hangen vandaag de vlaggen halfstok.

  Burgemeester Lies Spruit: ‘Ook in Lisse staan we stil bij deze zwarte dag gisteren. We zijn in gedachten bij de familie en naasten van de slachtoffers’.

  ]]>
  news-378 Mon, 18 Mar 2019 11:39:44 +0100 Vervangen brug Mendeldreef-Linnaeuspark https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vervangen-brug-mendeldreef-linnaeuspark-378.html Van 25 tot en met 30 maart vervangt het bedrijf Damsteegt Waterwerken de fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van Mendeldreef 63. De huidige brug is aan vervanging toe.

  De nieuwe brug is gemaakt van staal met een composiet brugdek en FSC gecertificeerde hardhouten leuningen. De nieuwe brug is erg duurzaam en gaat drie keer langer mee dan een volledig houten variant. 

  De doorgang is van 27 maart tot 28 maart afgesloten. Uiteraard zal de aannemer zijn uiterste best doen om overlast tot een minimum te beperken.

  ]]>
  Wegwerkzaamheden
  news-376 Fri, 15 Mar 2019 16:19:00 +0100 Ballonnen oplaten? Weet u het zeker? https://www.lisse.nl/ballonnen.html Het lijkt zo feestelijk, ballonnen oplaten. Maar voor het milieu is het niet feestelijk. news-374 Tue, 12 Mar 2019 13:41:48 +0100 Openbare laadpalen voor Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openbare-laadpalen-voor-lisse-374.html Vanaf 1 april kunt u als inwoner van Lisse een openbare elektrische laadpaal aanvragen. Hiermee krijgen inwoners de mogelijkheid om elektrische en hybride auto’s ook in de openbare ruimte in Lisse op te laden. Het college zet hiermee weer een stap in de goede richting naar een energieneutraal Lisse.

  De gemeente kreeg regelmatig verzoeken van inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal. Wij konden deze verzoeken toen nog niet inwilligen. Door het opstellen van nieuw beleid en aangepaste beleidsregels voor plaatsing van openbare laadinfrastructuur verandert dat per 1 april. 

  Het bedrijf Allego neemt in eerste instantie de aanvragen en plaatsingen van de laadpalen in Lisse op zich.
   

  Aanvragen laadpaal

  Heeft u geen eigen oprit? Dan kunt u via de website openbaarladen.nl (per 1 april) een openbare laadpaal aanvragen. U hoeft niet te betalen voor de aanvraag en plaatsing. Gebruikers betalen via een pasje voor de afgenomen stroom.

  Een aanvraag duurt minimaal zestien weken. Dit lijkt lang, maar voor het plaatsen van de paal moet een verkeersbesluit genomen worden. Dat verkeersbesluit ligt vervolgens zes weken ter inzage.

  Oplaadplek

  Iedereen mag de openbare oplaadplek gebruiken om de auto op te laden. Op de plek kan daarmee niet meer ‘gewoon’ geparkeerd worden. Als u een openbare laadpaal aanvraagt, is het verstandig om buurtgenoten te informeren over de aanvraag. Allego kiest de locatie van de laadpaal op basis van de gegevens van de aanvrager en richtlijnen vanuit de gemeente Lisse.  

  ]]>
  news-372 Tue, 05 Mar 2019 20:53:11 +0100 College neemt besluit over integraal plan nieuwe Ter Specke-hal https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/college-neemt-besluit-over-integraal-plan-nieuwe-ter-specke-hal-372.html Het college van Lisse heeft vrijdag 22 februari besloten tot een integraal plan voor de vervanging van de verouderde Ter Specke-hal. Dit besluit is op dinsdagmiddag 5 maart bekend gemaakt tijdens het wekelijkse persgesprek van het college.

  Compact en multifunctioneel

  In februari 2018 gaf de gemeenteraad opdracht voor dit plan. De Ter Specke-hal wordt gebruikt door diverse sportverenigingen in Lisse. Als de raad op 18 april instemt, komt er een compacte, multifunctionele en energieneutrale sportaccommodatie terug aan de Spekkelaan. De oplevering vindt plaats in 2021.

  Samen apart

  Volgens het integrale plan werkt de gemeente in het ontwerp en tijdens de uitvoering van de bouw nauw samen met FC Lisse. De club wil haar verenigingsgebouw – die aan de huidige hal vastzit - vervangen. In het plan wordt de gemeente Lisse eigenaar van de Ter Specke hal en FC Lisse van het verenigingsgebouw. Zodat er een duidelijke splitsing is in de juridische, financiële en technische aspecten van de accommodaties. Er wordt een verbindend bouwdeel gerealiseerd tussen beide accommodaties. Voor dit bouwdeel dragen de gemeente en FC Lisse gezamenlijk zorg, onder het motto ‘Samen apart’.

  Commissievergadering

  Het voorstel wordt op woensdag 13 maart en woensdag 10 april besproken in de Commissie Maatschappij en Financiën. Deze vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Heereweg 254. Geïnteresseerden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

   

  ]]>
  news-355 Thu, 28 Feb 2019 08:00:00 +0100 Doe mee aan de Landelijke Opschoondag! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/doe-mee-aan-de-landelijke-opschoondag-355.html Doe mee en maak kans op mooie prijzen! De gemeente doet zaterdag 23 maart mee aan de Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan overal in het land gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen en vrijwilligers samen de straat op om zwerfafval aan te pakken. Met uw deelname aan de Lissese Opschoondag maakt u kans op mooie prijzen.


  Doe mee en win een geldprijs

  Helpt u zaterdag 23 maart mee om Lisse weer zo schoon mogelijk te krijgen? We verzamelen met koffie en wat lekkers om 9.45 uur in het gemeentehuis. Hierna gaan we aan de slag om Lisse zwerfafval vrij te maken. Langs de routes treft u vragen over zwerfafval op bordjes van het NME De Groene Bol.

  Om 12.00 uur sluiten we de actie af met de prijsuitreiking en koffie in het gemeentehuis. Deelnemers kunnen leuke prijsjes winnen.


  Programma

  09.45 uur         ontvangst met koffie in het gemeentehuis van Lisse

  10.15 uur         start wandeling langs verschillende routes

  11.30 uur         afsluiting met koffie bij gemeentehuis, Heereweg 254, Lisse

  12.00 uur         prijsuitreiking


  Voorwaarden

  • Het is belangrijk dat u anderen motiveert om mee te helpen met de schoonmaakactie. Verzamel enthousiastelingen die met u mee willen doen met de opschoonactie. Inspireer jong en oud om mee te doen. Denk aan uw favoriete buren, vrienden en familie, school, vereniging, club of commissie. Samen bereiken we meer!
  • Iedereen start tegelijkertijd bij het gemeentehuis in Lisse en eindigen daar ook weer. Als de speciale buurt of plek die u wilt schoonmaken verder weg is, regel dan van tevoren uw eigen vervoer.
  • De gemeente zorgt voor materialen voor de schoonmaakactie zoals handschoenen, hesjes, vuilniszakken en grijpers.

   

  Meedoen?

  Aanmelden is niet nodig. Bij vragen mailt u naar: m.vanderweijden@hltsamen.nl.


  Landelijke Opschoondag

  De Landelijke Opschoondag wil heel Nederland enthousiast maken om te zorgen voor een schone leefomgeving. Een schone omgeving voelt veiliger en maakt mensen vriendelijker. Super om te zien dat jaarlijks zoveel mensen wee willen helpen om Nederland nog schoner te maken.

  ]]>
  news-363 Fri, 22 Feb 2019 17:42:39 +0100 Meld uw bedrijf aan voor de Duurzaamheidsprijs 2019! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meld-uw-bedrijf-aan-voor-de-duurzaamheidsprijs-2019-363.html De inschrijving voor de Duurzaamheidsprijs 2019 is geopend. De Duurzaamheidsprijs is een jaarlijkse prijs die als beloning wordt uitgereikt aan een bedrijf dat een bewuste keuze heeft gemaakt voor een duurzame oplossing in het bedrijfsproces.

  Wethouder Jeanet van der Laan: “Als gemeente vinden we duurzaam denken en doen vanzelfsprekend. We werken actief aan een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. We gaan daarom zorgvuldig om met de bronnen en stoffen die we hebben. En we bereiden ons voor op de uitdagingen rondom het klimaat en energie. We kunnen als inwoners van Lisse met onze goede ideeën het verschil maken. Daarom draag ik de Duurzaamheidsprijs een warm hart toe.” 

  Inschrijven

  Ben je of ken je een duurzame ondernemer? Schrijf je dan in op uiterlijk 14 maart 2019 of nomineer een ander via: www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl.

  ]]>
  news-354 Tue, 19 Feb 2019 14:57:02 +0100 Eerste Jongerentop barst van energie! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eerste-jongerentop-barst-van-energie-354.html Het was een TOPavond gisteren! Wat een energie! Tijdens de eerste Jongerentop van Lisse in Floralis vertelden meer dan vijftig jongeren hun goede ideeën voor Lisse. Vervolgens stelden zij samen de Top 5 van Lisse samen. Dit zijn de punten waar de komende jaren echt aandacht voor moet zijn. En jongeren gaan hier zelf mee aan de slag in denktanks!

  De top 5 is:

  1. Meer (goedkopere) woningen voor jongeren
  2. Treinstation voor Lisse
  3. Oprichten Jongerenraad
  4. Glasvezel aanleggen
  5. Hangplekken én Meer aandacht voor jongeren met problemen (gedeelde vijfde plaats)

  Naast de 50 jongeren waren ook vele raadsleden, de burgemeester, de wethouders en de pers van Lisse vertegenwoordigd. De afgelopen weken heeft een campagneteam van twaalf jongeren hard gewerkt om de avond samen met de gemeente voor elkaar te krijgen. De enthousiaste campagneteamleden waren ook tafelvoorzitters en hielpen andere jongeren hun ideeën op te schrijven. Vervolgens werd er gestemd op de onderwerpen.

  Lees meer op www.lisse.nl/jongerentop 

  ]]>
  news-345 Mon, 18 Feb 2019 20:34:00 +0100 Geef iemand op voor de lintjesregen 2020! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geef-iemand-op-voor-de-lintjesregen-2020-345.html Misschien kent u iemand binnen uw vereniging die wel een lintje verdient. Gewoon nomineren! Op 26 april a.s. vindt weer de jaarlijkse Lintjesregen plaats, op de dag voor Koningsdag. Misschien denkt u wel: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken voor 2020!

  Onze dorpen worden gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar zijn we trots op. Al die verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers. Het werk dat sommige mensen doen, is zo bijzonder dat u ze misschien op een speciale manier wilt belonen. Een schouderklopje? Een bloemetje? Of, voor de meest bijzondere vrijwilliger: hebt u wel eens aan een Koninklijke Onderscheiding gedacht? Uw vrijwilliger verdient het!

  Wie komt in aanmerking voor een lintje?

  Iemand die in aanmerking kan komen voor zo'n Koninklijke Onderscheiding, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving profiteren van het werk van die persoon, is hij/zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij/zij al gedurende een langere periode intensief bijzonder werk.

  Geef iemand op voor de lintjesregen 2020

  De jaarlijkse toekenning van de Koninklijke Onderscheidingen rondom Koningsdag wordt de lintjesregen genoemd. U kunt iemand ook voordragen voor uitreiking op een andere dag. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van diegene.

  Gewoon nomineren!

  Vindt u dat het hoog tijd wordt dat iemand een lintje krijgt? Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met de medewerkster Kabinetszaken van de gemeente. Zij kan in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. Voor de lintjesregen 2020 moet uw aanvraag vóór 1 juli 2019 bij ons binnen zijn.

  Wij zien uw aanvragen graag tegemoet!

  ]]>
  news-348 Fri, 15 Feb 2019 11:30:29 +0100 Zes werkgevers erkend voor mantelzorgbeleid https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/zes-werkgevers-erkend-voor-mantelzorgbeleid-348.html Donderdag 14 februari kregen Welzijn Teylingen, ISD Bollenstreek, Bibliotheek Bollenstreek, stichting Fioretti Teylingen, Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de Mantelzorgmonologen. Dit is een bijeenkomst voor professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in Bernardus in Sassenheim. 

  De organisaties zijn in het kader van het project ‘Mantelzorg werkt’ in het afgelopen jaar door stichting Werk & Mantelzorg begeleid in mantelzorgvriendelijk werken. Gisteren kregen zij daarom de erkenning uitgereikt. Wethouder Langeveld van Lisse reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en Fioretti. Ze licht toe:

  “Maar liefst 83% van alle mantelzorgers combineert het mantelzorgen met werk, blijkt uit onderzoek. Er bestaat dus een reëel risico dat zo iemand overbelast raakt. Het project Mantelzorg werkt is bedoeld om werkgevers te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, zodat ze eraan kunnen bijdragen dat mantelzorgers in balans blijven.”

  Bewustwording is preventie

  Wethouder Arno van Kempen van Teylingen reikte een erkenning uit aan Welzijn Teylingen en de ISD Bollenstreek. Hij legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt dat organisaties bewuster worden.

  “Werknemers die ook mantelzorger zijn, trekken vaak pas aan de bel als ze al overbelast zijn. Dat is te laat en daar heeft niemand baat bij. Daarom is het goed als werknemers in een vroeg stadium op de hoogte zijn van de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren.”

   

  Veel werkgevers zijn bereid tot meedenken

  Wethouder Fred van Trigt tot slot reikte een erkenning uit aan Welzijnskompas en werkorganisatie HLTsamen. 

  “Deze werkgevers, maar gelukkig ook veel andere, vinden het vanzelfsprekend om mee te denken over oplossingen. Als zij goed op de hoogte zijn, kunnen ze het verschil maken voor hun medewerkers. Ik zie het als wethouder als mijn taak om me hier hard voor te blijven maken.”

   

  Ook HLTsamen geeft het goede voorbeeld

  Burgemeester Carla Breuer van Teylingen heeft de erkenning namens het HLT-bestuur in ontvangst genomen. Ze reageert: “Ook bij onze werkorganisatie HLTsamen werken mensen die naast hun baan voor iemand zorgen. Dat kan heel zwaar zijn en daar moet je als werkgever begrip voor hebben. Samen tot een oplossing komen om werken en zorg te combineren is bij ons altijd mogelijk. Ik ben er trots op dat wij nu ook officieel een mantelzorgvriendelijke organisatie zijn!”

  Effectieve mantelzorgondersteuning

  Het project 'Mantelzorg werkt' is een van de dingen die de HLT-gemeenten doen om mantelzorgondersteuning zo effectief mogelijk te maken. In dat kader zijn onlangs ook regelingen van Lisse en Teylingen aangepast. Hierdoor kunnen mantelzorgers niet alleen ondersteuning krijgen voor huishoudelijke hulp, maar ook voor bijvoorbeeld respijtzorg of klussen in en om het huis. In Hillegom was deze regeling al zo breed. Het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers stond ook centraal tijdens de Mantelzorgmonologen. Professionals en vrijwilligers wisselden hierover van gedachten en formuleerden verbeterpunten, geïnspireerd door een boeiende theatervoorstelling.

  ]]>
  news-341 Fri, 08 Feb 2019 16:33:20 +0100 Lisse feliciteert CNB met het predicaat Koninklijk! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-feliciteert-cnb-met-het-predicaat-koninklijk-341.html Het 100-jarige bedrijf ontving het predicaat Koninklijk uit handen van de commissaris van de koning Hiermee heeft Lisse het eerste bedrijf met deze onderscheiding binnen haar gemeentegrenzen.

  Het Predicaat Koninklijk symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover het bedrijf. 

  Tijdens de feestelijke bijeenkomst van haar 100-jarig bestaan in januari maakte loco-burgemeester Kees van der Zwet bekend dat CNB het predicaat Koninklijk zou krijgen. De officiële uitreiking vond op 7 februari plaats.

   

  ]]>
  news-339 Fri, 08 Feb 2019 16:09:33 +0100 Steeds meer diensten online beschikbaar bij gemeente Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/steeds-meer-diensten-online-beschikbaar-bij-gemeente-lisse-339.html Als inwoner van Lisse kunt u steeds meer diensten van de gemeente digitaal aanvragen. Denk aan een uittreksel uit de burgerlijke stand of een vergunning voor een straatfeest. Aanvragen gaat eenvoudig met een zogenoemd slim formulier. Als bezoeker van onze website kunt u dit formulier online invullen, digitaal terugsturen naar de gemeente en via iDeal betalen. U ontvangt vervolgens via e-mail een afschrift van het ingevulde formulier.

  De gemeente heeft in 2018 veel aanvragen digitaal gemaakt. Zo kunt u vanuit huis makkelijk een dienst aanvragen.

  Meegroeien met de digitale samenleving

  'Onze samenleving wordt steeds digitaler en als gemeente gaan we hier vanzelfsprekend in mee', aldus wethouder Dienstverlening Jolanda Langeveld. 'Uitgangspunt hierbij is om regelzaken zo gemakkelijk mogelijk te maken voor inwoners.'

  De gemeente Lisse scoort met het beschikbaar stellen van meer slimme formulieren boven het landelijk gemiddelde.

   

   

  ]]>
  news-337 Fri, 08 Feb 2019 15:36:47 +0100 Bredere ondersteuning voor Lissese mantelzorgers https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bredere-ondersteuning-voor-lissese-mantelzorgers-337.html Mantelzorgers kunnen met de regeling nu ook een aanvraag doen voor vervangende zorg aan huis, klussen in en om het huis of een andere vorm van ondersteuning. Sinds 1 februari kunnen mantelzorgers gebruikmaken van een vernieuwde, tijdelijke regeling voor ondersteuning. De gemeenteraad van Lisse besloot namelijk op 31 januari dat de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) breder kan worden ingezet. Als mantelzorger kunt u nu ook een aanvraag doen voor respijtzorg. Dat betekent vervangende zorg aan huis zoals klussen in en om het huis of een andere vorm van ondersteuning.

  Ondersteuning is maatwerk

  De regeling HHT, een tijdelijke regeling die eind 2017 in werking trad, bood mantelzorgers tot 31 januari de mogelijkheid om gebruik te maken van hulp bij het huishouden. Zij konden hierdoor worden ontlast en overbelasting kon zo worden voorkomen, was de gedachte. De mantelzorgadviseurs van Welzijnskompas signaleerden echter dat mantelzorgers in veel gevallen behoefte hebben aan andere vormen van ondersteuning. Het gaat veel meer om maatwerk. Bovendien werd deze regeling in Hillegom al breder toegepast en daar zijn de ervaringen positief.

  Wethouder Jolanda Langeveld is enthousiast over de uitbreiding: ‘We vinden het als gemeente belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning krijgen en dat deze aansluit op wat mantelzorgers nodig hebben. We willen echt luisteren naar mantelzorgers. Ik ga ervan uit dat we met deze vernieuwde regeling daarin een belangrijke stap zetten’.

  Mantelzorgers kunnen contact opnemen met WelzijnsKompas als zij een beroep willen doen op deze regeling.

   

  ]]>
  news-333 Fri, 08 Feb 2019 12:07:00 +0100 Volg de gratis training tot energiecoach https://www.lisse.nl/energiecoach/ De gemeente wil graag inwoners stimuleren om hun woningen te verduurzamen. Volg ook een training om als energiecoach kennis hierover te delen in uw wijk. news-326 Mon, 04 Feb 2019 17:08:18 +0100 Lisse vervangt bomen https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-vervangt-bomen-326.html Elk jaar worden de bomen in Lisse gecontroleerd om te zorgen voor gezond groen en een mooi en veilig straatbeeld. Uit deze controles blijkt dat er 242 bomen gekapt moeten worden. Een groot deel van de bomen lijdt aan essentaksterfte. Alle gekapte bomen worden vervangen, maar komen niet altijd op exact dezelfde plek terug.

  De komende weken zal het bedrijf de Nationale Bomenbank door heel Lisse bomen kappen. Op de pagina over boomonderhoud vindt u een lijst met bomen die gekapt gaan worden.

  Essentaksterfte

  Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel. Door de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom dusdanig dat hij kwetsbaar wordt voor andere aantastingen en uiteindelijk zal sterven. De schimmel verspreidt zich over grote afstanden via sporen door de lucht. Via het blad dringt het schimmelweefsel de takken binnen en van daar uit verder de boom in.


  Meer informatie

  Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0252 en vraagt u naar de heer Nico Sluijmer of de heer Michel Suiding, Toezichthouders Groen. 

  ]]>