Gemeente Lisse: Nieuwsberichten https://www.lisse.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Lisse nl Gemeente Lisse Tue, 21 Aug 2018 17:29:56 +0200 Tue, 21 Aug 2018 17:29:56 +0200 news-92 Tue, 21 Aug 2018 14:34:00 +0200 Wethouder Jeanet van der Laan lid dagelijks bestuur Omgevingsdienst https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wethouder-jeanet-van-der-laan-lid-dagelijks-bestuur-omgevingsdienst-92.html De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit voor de gemeente Lisse en de andere aangesloten gemeenten. Wethouder van der Laan is lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst voert de milieutaken uit voor de gemeente Lisse en de andere aangesloten gemeenten.

Het gemeentebestuur van Lisse wil graag meer grip op Gemeenschappelijke Regelingen. Met een plek in het dagelijks bestuur levert de Lissesse wethouder direct een bijdrage aan de Omgevingsdienst, die een gemeenschappelijke regeling is van twaalf gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Jeanet van der Laan: ‘We hebben meer met de Omgevingsdienst te maken, dan we denken. Ze doen bijvoorbeeld geluidsmeting bij evenementen of bodemonderzoek om te kijken of er sprake is van bodemverontreiniging.

Ook zetten zij zich samen met de gemeenten in op het gebied van duurzaamheid. Met mijn plaats in het dagelijks bestuur wil ik de Omgevingsdienst meer zichtbaar maken.’

Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen zij door vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren.

Ze nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Meer informatie op www.odwh.nl.

]]>
news-64 Tue, 21 Aug 2018 14:27:00 +0200 Extra leging rolcontainer GFT? Mail of bel! https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/extra-leging-rolcontainer-gft-mail-of-bel-64.html In augustus kunt u uw rolcontainer GFT elke week laten legen. Wilt u hier gebruik van maken? Mail pi@meerlanden.nl of bel 0297 381717.    

Het is een warme zomer! Wij krijgen van inwoners vragen of de rolcontainer GFT extra geleegd kan worden. Daarom maakt Meerlanden op dinsdag 7 en 21 augustus een extra ronde in Lisse. U geeft aan bij Meerlanden dat u hiervan gebruik wilt maken en zet uw rolcontainer op dinsdag voor 7.30 uur op de aanbiedplaats.

Valt de extra ophaaldag voor GFT gelijk met die van de rolcontainer PMD? Bied de rolcontainers dan in twee groepen aan; een PMD rolcontainergroep en een groep GFT-rolcontainers.   

]]>
news-90 Tue, 21 Aug 2018 13:21:48 +0200 Lisse doet mee aan de Duurzame Huizen Route https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-doet-mee-aan-de-duurzame-huizen-route-90.html Op zaterdag 3 en 10 november 2018 openen eigenaren van duurzame woningen hun deuren om hun ervaringen op het gebied van verduurzaming te delen Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt helpt daarbij. Op het onafhankelijke platform Duurzame Huizen Route delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning. Op zaterdag 3 en 10 november openen in het hele land bewoners hun deuren. Een unieke kans voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen en wonen. De gemeente Lisse doet mee aan de Duurzame Huizen Route en moedigt inwoners aan om hun woning open te stellen.

 

Gemeente Lisse ondersteunt de Duurzame Huizen Route om samen met de huiseigenaren steeds meer mensen te informeren over de voordelen van duurzaam wonen. Wethouder Jeanet van der Laan: “Door onze woningen energiezuinig te maken kan een belangrijke stap worden gezet in het verduurzamen van de woningen in Lisse. Soms weet je als huiseigenaar niet waar je het beste kunt beginnen. Wij hopen daarom dat vooruitstrevende inwoners die al ervaring hebben met het verduurzamen van hun huis, deze willen openen tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute dit jaar.  Door ervaringen te delen kunnen meer Lissers worden geïnspireerd om aan de slag te gaan met comfortabel en energiezuinig wonen”.

Uit de enquête van de Duurzame Huizen Route blijkt dat veel bezoekers aan de slag gaan. “Elk verhaal is uniek en helpt je op weg om je eigen huis duurzamer te maken,” reageert een enthousiaste bezoeker.

 

De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar duurzame huizen in Lisse. Ervaringen met isolatie, warmtepomp, zonneboiler, gebruik van natuurlijke materialen of een geheel energiezuinige woning; elke ervaring telt. Een ervaringsverhaal van een huiseigenaar brengt duurzaamheid dichterbij en helpt anderen op weg. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl. Huiseigenaren die mee doen op zaterdag 3 en 10 november ontvangen als blijk van waardering een bedankje en maken kans op een weekend weg. In het najaar is er voor alle huiseigenaren een verkiezing van het duurzaamste huis. Deelnemers maken kans op publieks- en juryprijzen en de titel ‘Leukste, beste en meest duurzame huis van Nederland 2018’.

]]>
news-88 Wed, 15 Aug 2018 18:08:07 +0200 College stelt voor om grof huishoudelijk restafval weer gratis te laten inleveren https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/college-stelt-voor-om-grof-huishoudelijk-restafval-weer-gratis-te-laten-inleveren-88.html Het college stelt de gemeenteraad voor om niet demonteerbaar grof huishoudelijk restafval per 1 oktober 2018 weer gratis in te kunnen leveren op de milieustraat. Sinds de invoering van het nieuwe afvalinzamelsysteem betalen inwoners bij de milieustraat voor het inleveren van ongesorteerd grof huishoudelijk restafval. In de praktijk blijkt dit op weerstand te stuiten, omdat sommige producten zeer lastig zijn te scheiden, zoals bijvoorbeeld een matras of een bank. De gemeenteraad neemt op 19 september een besluit.

Kees van der Zwet: ‘Het college ziet graag dat maatregelen uit het afvalbeleid uitvoerbaar zijn voor inwoners. Het betalen bij de milieustraat wekt veel irritatie op. Het is nog steeds de bedoeling zoveel mogelijk gescheiden in te leveren, maar wat echt niet lukt, dat kunnen inwoners weer gratis inleveren bij de milieustraat.’ 

Sorteren belangrijk

Ook sorteren op de milieustraat blijft belangrijk. Veel grof huishoudelijk afval kan gesorteerd worden, zoals bijvoorbeeld elektrische apparaten, hout en klein chemisch afval. Grof huishoudelijk afval wat gemakkelijk gesorteerd kan worden, blijft apart ingezameld worden. Producten die zeer moeilijk te scheiden zijn, kunnen weer gratis worden ingeleverd.

Resultaten

Lisse haalt zeer goede resultaten met het sorteren van het huishoudelijk afval. Het scheidingspercentage in de eerste helft van 2018 ligt rond de 84%  en het aantal kilo’s per inwoner per jaar op 51. De landelijke doelstellingen zijn in 2020 75% en minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar. Het minimaliseren van het huishoudelijk restafval blijft doelstelling van de gemeente.  

]]>
news-87 Wed, 15 Aug 2018 15:13:06 +0200 Verkeershinder Lisserbrug op 25 augustus rond 20:30 uur https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verkeershinder-lisserbrug-op-25-augustus-rond-2030-uur-87.html Op zaterdag 25 augustus is de Lisserbrug rond 20:30 uur langere tijd geopend vanwege de gondelvaart. Lees meer over de gondelvaart in het Lissernieuws

]]>
news-77 Mon, 13 Aug 2018 17:04:00 +0200 Repair café 25 augustus https://www.lisse.nl/repaircafe.html De vrijwilligers van het Repair Café openen zaterdag 25 augustus om 13 uur weer de deuren. U kunt terecht met kapotte computers, meubels, elektrische apparaten, speelgoed en fietsen. news-82 Thu, 09 Aug 2018 17:43:49 +0200 Leidsevaart gestremd voor doorgaande recreatievaart https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/nieuws-2018/rijnland-neemt-extra-maatregelen-om-verzilting-te-beperken Om de droogte en de verzilting van het water in de bollenstreek te beperken, heeft Rijnland de Leisdevaart ter hoogte van Heemstede gestremd news-48 Wed, 08 Aug 2018 15:30:00 +0200 Burendag 2018 https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/burendag-2018-48.html [update] Op 22 september 2018 is het weer Burendag. Een dag waarop mensen samen komen en iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Ook de gemeente stelt extra geld ter beschikking [update 8 augustus] Het Oranje Fonds steunt de activiteiten met maximaal € 400,-. Voor dit jaar is het gehele budget echter vergeven vanwege de vele aanvragen die het fonds heeft ontvangen. U kunt nog wel een feestpakket aanvragen en inspiratie vinden op de site van het Oranje Fonds www.burendag.nl. Om te stimuleren dat ook in Lisse veel mensen aan Burendag meedoen, stelt de gemeente ook € 400,- per activiteit ter beschikking. Deze bijdrage kunt u nog altijd aanvragen tot 1 september 2018. Met Burendag willen wij, het Oranje Fonds en Douwe Egberts mensen dichter bij elkaar brengen.

Elkaar ontmoeten en leren kennen

Op 21, 22 en 23 september kunnen buren hun goede ideeën uitvoeren. Vorig jaar werd Burendag op 8 plekken in Lisse gevierd. In Lisse werd bijvoorbeeld onder het genot van samen eten de nieuwe buurtbewoners welkom geheten en de plantenbakken opgeknapt. In de wijk poelpolder werd een schoolplein zo gemaakt dat er beter gespeeld kan worden door een net om het voetbalveld te plaatsen.

Aanvraag indienen

U kunt uw activiteit nog wel aanmelden op www.burendag.nl. Klik op ‘Meld je nu aan’ en volg de stappen.
Bij de gemeente kunt u uw aanvraag indienen door het aanvraagformulier Burendag 2018 in te vullen en op te sturen. Dit kan nog tot 1 september 2018.

Vragen?

Voor vragen of voor andere initiatieven die niet binnen de voorwaarden van Burendag vallen, kunt u contact opnemen met de buurtregisseurs Lisse via e-mail: m.vanderweijden@hltsamen.nl 

]]>
news-75 Thu, 02 Aug 2018 11:56:37 +0200 Wegafsluiting Don Boscostraat 20 augustus t/m 8 september https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wegafsluiting-don-boscostraat-20-augustus-tm-8-september-75.html Voor het bouwrijp maken van het nieuwbouwplan Don Bosco wordt de straat gedeeltelijk afgesloten Binnenkort wordt gestart met de realisatie van de infrastructuur voor het nieuwbouwplan Don Bosco te Lisse.

Voor de start van de woningbouw op de 12 kavels moet het terrein eerst bouwrijp worden gemaakt met o.a. de aanleg van de nutsvoorzieningen, de riolering en een bouwweg.

Vanwege de rioleringswerkzaamheden wordt de Don Boscostraat tijdelijk tussen de Laan van Rijckevorsel en de Don Boscostraat 6 voor het verkeer afgesloten.

Deze werkzaamheden met afsluiting staan gepland in de periode van week 34 t/m week 36 (20 augustus t/m 8 september). Het overige deel van de Don Boscostraat is bereikbaar via de Zwanendreef.

Na de bouw van de woningen in het plan Don Bosco wordt de definitieve inrichting van de openbare ruimte aangelegd.

]]>
news-73 Wed, 01 Aug 2018 11:26:19 +0200 Storing bij inloggen met DigiD https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/storing-bij-inloggen-met-digid-73.html [update 3 aug.] Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD tijdelijk niet mogelijk is. [update 3.aug.] Op dit moment zijn er terugkerende DDoS-aanvallen op DigiD. Tijdens deze aanvallen kan het zijn dat inloggen met uw DigiD tijdelijk niet mogelijk is. 

Somminge digitale formulieren op onze website zullen dan niet werken. Wij adviseren u in zo’n geval later opnieuw in te loggen. Onze excuses voor dit ongemak.

Meer nieuws op www.logius.nl/ondersteuning/storingen 
en https://tweakers.net/nieuws/141603/digid-heeft-opnieuw-storing-door-ddos-aanval.html 

]]>
news-70 Tue, 31 Jul 2018 14:27:11 +0200 Langer thuis wonen door de zorgserre https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/langer-thuis-wonen-door-de-zorgserre-70.html De zorgserre is bedoeld om iemand die verzorging nodig heeft langer thuis te laten (in)wonen. U kunt deze modelwoning-zorgserre bekijken in Sassenheim. Een kijkje nemen?

Woonstichting Vooruitgang heeft de woning aan de Hyacintenstraat in Sassenheim beschikbaar gesteld als modelwoning.

Ook inwoners uit Lisse zijn hier van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Teylingen.

]]>
news-66 Mon, 30 Jul 2018 13:17:52 +0200 Losliggende tegels op een fietspad? Meld het via Fixi! https://www.fixi.nl Door de langdurige warmte en droogte gaan sommige tegels van fietspaden los liggen. Komt u een gevaarlijke situatie tegen? Meld het via Fixi.nl! news-9 Wed, 25 Jul 2018 13:54:00 +0200 Verras uw mantelzorger https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/verras-uw-mantelzorger-9.html Krijgt u vanwege een ziekte of handicap langdurige zorg van een familielid, vriend of kennis die daar niets voor betaald krijgt? Vraag dan een mantelzorgcompliment voor diegene aan, als blijk van waardering! Het gaat om een VVV-bon van € 100,-. U vindt het aanvraagformulier met informatie over de voorwaarden op de website van Welzijnskompas.
Als het u zelf niet lukt om het aanvraagformulier in te vullen, dan mag de mantelzorger dat ook doen. U kunt het compliment aanvragen tot 1 november.

]]>
Algemeen
news-60 Mon, 23 Jul 2018 16:26:52 +0200 Aanhoudende hitte verwacht https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/aanhoudende-hitte-verwacht-60.html Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid van ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn. Neem maatregelen tegen uitdroging en oververhitting Het KNMI verwacht een periode met aanhoudende hitte. Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid, vooral voor ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen die sociaal geïsoleerd zijn.

24 juli: code oranje, zie www.knmi.nl

Neem daarom maatregelen tegen uitdroging en oververhitting

 • Drink voldoende: Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
   
  Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat.
   
 • Houd uzelf koel: Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning, vooral  in de middag (tussen 12 en 16 uur).
   
 • Tip: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw boodschappen of wandeling. Neem een (voeten)bad of douche. Zoek verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te warme deken.
   
 • Houd uw woning koel: Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten.
   
  Tip: Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds, ‘s nachts en ‘s ochtends.
   
 • Zorg voor elkaar: Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantieperiode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.
   
 • Tip: Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende hand toe.
   

Zie ook ggdhm.nl/thema-s/item/zomer/hitte 

]]>
news-57 Tue, 17 Jul 2018 18:23:44 +0200 Lokaal Fonds ondersteunt initiatieven in Lisse https://www.lisse.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/kunst-en-cultuur/lokaal-fonds.html Heeft u een mooi, lokaal initiatief dat ten goede komt aan de samenleving van Lisse? Misschien kan het Lokaal Fonds Lisse u ondersteunen. news-55 Tue, 17 Jul 2018 17:09:02 +0200 Technisch probleem bij klein aantal reisdocumenten https://www.rvig.nl/actueel/nieuws/2018/07/12/technisch-probleem-in-productieproces-reisdocumenten Bij 1% van de recent geproduceerde paspoorten is een kleine fout opgetreden. De houders van de paspoorten, die gewoon geldig zijn, hebben een brief ontvangen. news-47 Thu, 12 Jul 2018 19:30:55 +0200 Wegafsluiting Nassaustraat t/m 26 oktober https://www.lisse.nl/nassaustraat.html Wegens onderhoud wordt de Nassaustraat tussen de Heereweg en de Oranjelaan t/m 26 oktober voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. news-43 Thu, 12 Jul 2018 11:26:56 +0200 Gemeente Lisse trots op mantelzorgvriendelijke organisaties https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeente-lisse-trots-op-mantelzorgvriendelijke-organisaties-43.html Het Fioretti College Teylingen en Welzijnskompas gaan aan de slag met het actief ondersteunen van medewerkers die intensief voor iemand zorgen. Uitgangspunt daarbij is een goede balans tussen werk en de mantelzorg. Wethouder Jolanda Langeveld reikte aan hen samen met wethouder Arno van Kempen (Teylingen) op dinsdag 11 juli de startsleutel uit voor dit traject.  

 

De wethouders bezochten samen met wethouder Fles (Noordwijk) zorgorganisatie ’s Heeren Loo in Noordwijk om met werkgevers en werkende mantelzorgers in gesprek te gaan over het combineren van werk en mantelzorg. Het werkbezoek vond plaats in het kader van het Bollenstreekbrede project Mantelzorg werkt! in gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen.

 

Werk-mantelzorgbalans

In het project worden werkgevers geïnformeerd en ondersteund om hun werkende mantelzorgers te informeren en te helpen bij het realiseren van een goede werk-mantelzorgbalans. Door hieraan invulling te geven, verdienen werkgevers de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ die is geïnitieerd door de ministeries van VWS en SZW. De gemeenten faciliteren de werkgevers door hen kosteloos expertise, advies en ondersteuning aan te bieden van stichting Werk&Mantelzorg.

 

Druk op mantelzorger neemt toe

“Wij zijn blij met dit initiatief van de gemeenten om samen met werkgevers te kijken hoe werk en mantelzorg nu en in de toekomst gecombineerd kan worden. In de zorg is al ruim 1 op de 4 werknemers mantelzorger. De vraag naar mantelzorg en daarmee ook de druk op werkende mantelzorgers zal alleen maar toenemen. Met elkaar hierover het gesprek aangaan is een goed begin”, aldus Joop Hol, directeur van ’s Heeren Loo.

 

Naast de organisaties uit Lisse en ’s Heeren Loo doen ook andere organisatie mee met het project Mantelzorg werkt!: Azzurro, Dirk, Groot Hoogwaak, Zwembad BinnenZee, Broekhof, De Kindervilla, Het Raamwerk, Akzo Nobel, Welzijn Teylingen, Gondheidscentrum Wantveld en Huis ter Duin. Gezamenlijk bereiken zij met het project meer dan 6000 medewerkers. Meerdere van bovengenoemde organisaties waren bij het werkbezoek aanwezig.

 

Scheiding werk-privé vervaagt
Margreet Woessner, stichting Werk&Mantelzorg: ‘Werk en privé worden steeds minder gescheiden werelden. De gemeenten in de Bollenstreek pakken met dit project een actieve rol om werkende mantelzorgers en hun werkgevers te ondersteunen en de combinatie werk en mantelzorg vanzelfsprekend te maken. Gelukkig zien steeds meer werkgevers dat iemands thuissituatie van invloed is op goed werken. Mantelzorgvriendelijk werken levert een win-win situatie op voor zowel werkgever als werknemer.’

 

Werk en  mantelzorg

Mantelzorg (langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste) wordt steeds belangrijker. Op dit moment is 1 op de 5 werknemers in Nederland mantelzorger (SCP, 2017). In de zorg verleent 1 op de 4 werknemers naast hun baan mantelzorg. De komende tien jaar zal het aantal mantelzorgers waarschijnlijk verdubbelen.

In Nederland hebben meer dan 300 koplopers al de Erkenning  ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ ontvangen.

Ondersteuning vanuit gemeenten
De gemeenten bieden de burgers diverse ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van mantelzorg. Voor meer informatie: In Noordwijk: www.welzijnnoordwijk.nl  | In Noordwijkerhout: www.noordwijkerhout.nl/mantelzorg  | In Hillegom: www.hillegom.nl/zorg en welzijnskompas.nl/mantelzorg/  | In Lisse: www.lokaalloketlisse.nl/ en welzijnskompas.nl/mantelzorg/  | In Teylingen: www.teylingen.nl/zorg en welzijnteylingen.nl/

]]>
news-40 Tue, 10 Jul 2018 16:07:20 +0200 Nieuwe website voor de gemeente Lisse https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwe-website-voor-de-gemeente-lisse-40.html Met ingang van 10 juli heeft de gemeente Lisse een nieuwe website. De teksten zijn beter leesbaar. Verder is de gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid verbeterd. Bij de inrichting van de gemeentelijke website is gekeken waar bezoekers voor naar de website komen. De statistieken en het zoekgedrag op de huidige website hebben hierin een rol gespeeld.

Eind juni is de nieuwe website door een via social media benaderde groep getest op gebruiksvriendelijkheid. Inwoners zijn bovengemiddeld tevreden en geven de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe website een 8!

Met de komst van de nieuwe website kan de gemeente beter en sneller inspelen op de informatiebehoefte van de inwoners.

]]>
news-38 Mon, 09 Jul 2018 10:04:39 +0200 Wielerdag Nederlandse Gemeenten in Bollenstreek https://www.hillegom.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wielerdag-nederlandse-gemeenten-in-bollenstreek-37.html De gemeenten Hillegom en Lisse organiseren dit jaar de jaarlijkse Wielerdag Nederlandse Gemeenten. Op vrijdag 31 augustus verzamelen de Nederlandse colleges en gemeentesecretarissen zich in Hillegom en Lisse voor het jaarlijkse fietsevenement. news-8 Thu, 14 Jun 2018 13:54:00 +0200 Dorpsdichter https://www.lisse.nl/extensies/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/dorpsdichter-8.html Alida van Leeuwen is dorpsdichter van Lisse. Zij is op 1 oktober 2016 benoemd als dorpsdichter voor een periode van twee jaar. Zij zal minstens 10 gedichten per jaar schrijven. Uiteindelijk worden deze gedichten gebundeld in een boekje. Gedicht, 14 juni 2018

De Jubelwilg

Salix babylonica is het meer dan zat
Heeft het met 't treuren helemaal gehad
Zijn takken hangen altijd op de grond
Water stroomt als tranen in het rond
Altijd maar die neerwaartse blik
Nooit eens heeft hij een klein beetje schik
 
Daarom, op een dag, heel onverwacht
deed hij iets wat niemand ooit had gedacht
Niet langer zou hij de naam van treurwilg nog dragen
Vanaf dat moment, als iemand het hem zou vragen,
zou hij vrolijk zeggen, met takken zwierend van plezier
“Ik heb als jubelwilg veel meer vertier!”

]]>
Algemeen