Gemeente Lisse: Nieuwsberichten https://www.lisse.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Lisse nl Gemeente Lisse Mon, 24 Jun 2019 16:20:14 +0200 Mon, 24 Jun 2019 16:20:14 +0200 news-518 Fri, 21 Jun 2019 16:07:00 +0200 Geslaagd gesprek tussen burgemeester en uitgaanspubliek https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geslaagd-gesprek-tussen-burgemeester-en-uitgaanspubliek-518.html Burgemeester Lies Spruit spreekt van een geslaagde actie afgelopen weekend. Zij ging op zaterdag rond middernacht in gesprek met het uitgaanspubliek in Lisse. Reden hiervoor is de bijdrage die het uitgaanspubliek kan leveren om vernielingen te voorkomen. Actuele aanleiding hiervan is de beschadiging van het podium op ’t Vierkant vorige week. 

Om de boodschap ‘Houd de boel heel” mee te kunnen geven, was deze gedrukt op een doosje met pepermuntjes. De burgemeester ging bij het uitdelen van deze doosjes in gesprek met de jonge stappers. 

Wees alert

“Natuurlijk verwachtten deze jongeren niet dat de burgemeester bij hun favoriete uitgaansgelegenheid staat”, licht burgemeester Spruit toe. “Het leverde verrassende gesprekken op, waarbij vrijwel alle stappers aangaven dat zij net als wij vinden dat je spullen van anderen heel laat. Wij hebben hen in de gesprekken gevraagd ook te letten op anderen. Als je ziet dat één van je vrienden te ver dreigt te gaan, bescherm hem of haar dan tegen zichzelf. Wees alert. Zo help je ook inwoners en ondernemers van Lisse om de boel heel te houden.” 
 

Verandering begint met een goed gesprek

De burgemeester begrijpt dat met enkele gesprekken niet meteen alle vernielingen tot het verleden behoren. “Veel stappers hebben helemaal geen kwaad in de zin. Maar bij die paar die dat wel hebben, willen we een verandering in gedrag zien. En dit soort veranderingen beginnen met een goed gesprek en de bewustwording dat we het met elkaar moeten doen! Dit is dus echt een begin. We hebben 240 pepermuntdoosjes uitgedeeld. Deze jongeren weten nu waar we in Lisse voor staan. We denken na over verdere acties.” 

Samen werken aan veilige gemeente

De gemeente en politie werken nauw samen om ook andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. Zij trekken daarbij op met partners, zoals andere overheden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast kunnen ook inwoners en ondernemers helpen het verschil te maken. Bijvoorbeeld door alert te zijn en verdachte situaties te melden. Zo houden we met elkaar gemeente Lisse veilig.

 

]]>
news-515 Thu, 20 Jun 2019 16:11:27 +0200 Initiatiefgroep Tiny Houses Lisse van start https://www.lisse.nl/tinyhouses.html De initiatiefgroep bestaat uit Lissers die een tiny house (klein huis van maximaal 50m2) in Lisse willen realiseren. news-511 Thu, 20 Jun 2019 10:01:57 +0200 Bewonersonderzoek over het scheiden van afval https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/bewonersonderzoek-over-het-scheiden-van-afval-511.html Deze week start er een onderzoek naar de ervaringen met afvalscheiding van inwoners. Sinds 2017 heeft Lisse een nieuw afvalinzamelsysteem. Inwoners kennen dit systeem nu 2,5 jaar.

Ervaringen met afvalinzamelsysteem

Dat we de milieudoelstellingen ruimschoots halen staat vast. Wij willen ook graag weten hoe inwoners het systeem ervaren. Wat is de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen? Hoe ziet het er financieel uit? Kortom, een totaalplaatje om te kijken waar wij het systeem moeten of kunnen aangescherpen.

Aan de deur met vragenlijst

Medewerkers van het onderzoeksbureau Marintel komen namens ons met schriftelijke vragenlijsten aan de deur. Zij overhandigen deze aan willekeurige inwoners en komen ze ook weer ophalen. 

Wij kiezen voor deze manier om ervoor te zorgen dat de meningen van alle inwoners evenredig in het onderzoek worden meegenomen. Mensen die bijvoorbeeld minder handig zijn met de computer of mensen die niet zo vaak nadenken over het scheiden van hun afval kunnen op deze manier ook hun mening en ervaringen delen. Immers: iedereen heeft afval. 

Uit eerdere bewonersonderzoeken bleek dat deze manier van onderzoek de meest betrouwbare informatie oplevert. Wij houden met het uitdelen van de vragenlijst goed rekening met de verschillende wijken en type huizen en woningen in het buitengebied van Lisse. Zo krijgen wij een goed beeld van de ervaringen van inwoners. 

Hoe werkt het inzamelen van afval op dit moment?

Vanaf 2017 haalt het afvalbedrijf Meerlanden het afval op aan huis. Het gaat dan om groente- fruit- en tuin afval, etensresten en keukenafval (GFT), verpakkingen van plastic, metaal verpakkingen en drankenkartons (PMD) en oud papier en karton (OPK). Het restafval wat nog overblijft brengen alle inwoners naar een ondergrondse container en betalen per keer dat zij een zak restafval hierin gooien. Inwoners betaalden de afgelopen jaren gemiddeld € 40,- per jaar minder voor het ophalen van hun huishoudelijk afval. 

Niet aan de deur geweest, maar wilt u wel ervaringen delen?

De onderzoekers gaan langs willekeurige adressen. Het gaat om een representatieve steekproef. U kunt de vragenlijst daarom niet invullen op internet.

Is Marintel niet bij u aan de deur is geweest, maar wilt u wel graag uw ervaringen delen? Mail dan naar gemeente@lisse.nl.

]]>
news-506 Thu, 13 Jun 2019 11:30:06 +0200 Kadernota 2020-2023: College kondigt ambities en uitdagingen aan https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/kadernota-2020-2023-college-kondigt-ambities-en-uitdagingen-aan-506.html Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft de Kadernota 2020-2023 naar de raad gestuurd. Daarin kondigt het college aan dat zij de komende jaren actief aan de slag wil met de volgende onderwerpen:

 • aantrekkelijk Lisse 
 • vitale inwoners
 • duurzame innovatie 


Het college gaat haar ambitie en het huidige beleid nog wel kritisch bekijken. Er is namelijk een structureel begrotingstekort.

Het tekort blijkt uit de eerste tussentijdse rapportage, die ook deze week verscheen. Veel gemeenten lopen tegen begrotingstekorten aan. Dat komt bijvoorbeeld door de lagere bijdragen vanuit het Rijk. In Lisse lopen bovendien de inkomsten terug uit de leges voor omgevingsvergunningen en uit de inkomsten van afvalinzameling.

Keuzes maken

Daardoor zijn de uitgaven structureel hoger dan de inkomsten. Wethouder Kees van der Zwet: “Daar zijn meerdere oorzaken voor. Zo hangt aan de bovengemiddelde voorzieningen in Lisse door de jaren heen ook een stevig prijskaartje. We zitten krapper bij kas en ontkomen niet aan het maken van keuzes”. 

Sluitende begroting

Het college tilt zwaar aan haar verantwoordelijkheid voor een solide financieel beleid. Wethouder Kees van der Zwet: “Hoe moeilijk sommige keuzes ook zijn, we willen die verantwoordelijkheid niet voor ons uit schuiven. Daarom is een herbezinning op onze ambities en bestaand beleid belangrijk”.  

Om de begroting sluitend te maken, wil het college met de raad nu eerst tot een integrale afweging van oplossingen komen. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld besparingen, de temporisering van uitgaven en nieuwe mogelijkheden voor een inkomstenverhoging. 

Over de kadernota

Met de Kadernota licht het college haar beleidsambities toe. In de eerste tussentijdse rapportage geeft het college een financiële tussenstand over de eerste helft van 2019. Hoe de financiële vooruitzichten tegen het einde van het jaar zijn, is nog niet te zeggen. De ontwikkelingen later dit jaar kunnen financieel nog gunstig uitpakken.

]]>
news-502 Tue, 11 Jun 2019 14:03:00 +0200 Column Lies Spruit https://www.lisse.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-bw/columns/11-juni-2019-vroeger-was-alles-anders.html Lees de nieuwe column: 'Vroeger was alles anders' van burgemeester Lies Spruit news-499 Fri, 07 Jun 2019 12:52:56 +0200 Eilandraad Bonaire bezoekt gemeente Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/eilandraad-bonaire-bezoekt-gemeente-lisse-499.html Op 5 juni vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen het Eilandbestuur van Bonaire en het gemeentebestuur van Lisse Kennisuitwisseling Nederlandse gemeenten

Een delegatie van eilandbestuurders uit Bonaire bezoekt jaarlijks het VNG congres en sluit de komst naar Nederland af met een bezoek aan een gemeente waarmee ze zich verbonden voelen. Lisse is de tweede gemeente die door de delegatie uit Bonaire werd bezocht. Verbindende factor vormde de betekenis van het toerisme voor de bewoners en de lokale economie.

De eilandraadsleden werden ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis door burgemeester Lies Spruit, het college en een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. De gasten en de leden van de raad en het college wisselden ervaringen uit over de inrichting van het politiek bestuur, participatie en over gezondheid, armoede, onderwijs en werkgelegenheid.

Een bezoek aan het Landgoed Keukenhof kon natuurlijk niet ontbreken aan het programma. In het Koetshuis op het Landgoed werden de gasten verwelkomd door Bart Siemerink, directeur van de Keukenhof. Hij nam de gasten mee in de ontwikkeling en groei van de Keukenhof door de jaren heen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door kasteel Keukenhof.

]]>
news-498 Thu, 06 Jun 2019 17:11:14 +0200 Snel internet voor het buitengebied https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/snel-internet-voor-het-buitengebied-498.html Geef uw belangstelling door voor snel internet in het buitengebied. Of kom naar de informatiebijeenkomst op 1 juli. Lukt het inwoners, ondernemers en gemeenten een snel internet voor het buitengebied van de duin- en bollenstreek haalbaar te maken? Deze maand valt er bij de inwoners en ondernemers in het buitengebied van Lisse een uitnodiging op de mat om snel internet in het buitengebied haalbaar te maken. 

Geef uw belangstelling door

In de brief nodigt wethouder Kees van der Zwet inwoners en ondernemers uit om hun belangstelling voor een snel internet door te geven. Dat kan meteen via de projectwebsite

Informatiebijeenkomst op 1 juli

Voor wie eerst wat meer wil weten is er  een informatiebijeenkomst. Deze is op maandag 1 juli in de raadzaal van het gemeentehuis in Lisse.
•    Inloop vanaf 19:00 uur
•    Programma 19:30 – 21:00 uur
•    Gezellig napraten met borrel tot 21:45 uur


Zekerheid voor de markt en gemak voor de gebruikers

De samenwerkende gemeenten willen met elkaar de aanleg van snel internet in het buitengebied mogelijk maken. Zelf leggen ze zo’n net niet aan, dat is hun taak ook niet. Aan de andere kant heeft de markt zekerheid nodig. Het aanleggen van zo’n netwerk vergt nog al een investering. De markt wil zekerheid en alleen de inwoners en ondernemers kunnen die geven. Bij 60% belangstelling gaat een investeerder aan de slag. 


Geen achterblijvers in het digitale tijdperk

Het is belangrijk dat de duin- en bollengemeenten er nu werk van maken. Door samen te werken hebben ze voldoende slagkracht. Bovendien voelen ze zich verantwoordelijk voor de iets meer dan 5000 adressen die geen snel internet hebben. Het is duidelijk waarop de gemeenten inzetten: zorgen dat er geen achterblijvers zijn in het digitale tijdperk.

Meer informatie

]]>
news-495 Thu, 06 Jun 2019 12:09:37 +0200 Veteranendag Lisse in oktober https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/veteranendag-lisse-in-oktober-495.html De nationale veteranendag in Den Haag is op zaterdag 29 juni. In Lisse houden we de lokale veteranenmiddag in oktober. Ideeën en sprekers zijn welkom! We horen graag uw ideeën over veteranendag

Over de invulling van de middag denken we nog na. Als u ideeën heeft, horen wij dat graag! Wilt u zelf een verhaal vertellen, kent u een spreker die we kunnen uitnodigen of heeft u andere suggesties? Laat het ons weten via bestuurssecretariaat@lisse.nl of telefonisch via 0252 433 115.

 

]]>
news-488 Mon, 03 Jun 2019 13:05:23 +0200 Word ook Klimaatcoach! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/word-ook-klimaatcoach-488.html Help inwoners om duurzame keuzes te maken en groene ambities waar te maken. Als Klimaatcoach helpt u inwoners uit uw eigen woonplaats om klimaatvriendelijke keuzes te maken. De gemeente biedt de training tot Klimaatcoach eenmalig gratis aan voor inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen.

Wat doet een klimaatcoach?

U begeleidt vrijwillig zo’n 2 workshopseries van 6 avonden per jaar. Het gaat om de serie WoonGesprekken en/of de serie KlimaatGesprekken. Hierbij begeleidt u deelnemers stap voor stap van weten naar doen, zodat het mensen lukt om hun duurzame ambities waar te maken. 

Woning verduurzamen

Inwoners van 8 straten in de gemeentes Hillegom, Lisse en Teylingen deden mee aan de workshops WoonGesprekken. Hiermee hebben zij hun ambitie waargemaakt om hun woning duurzamer te maken. Klimaatcoaches van Stichting Klimaatgesprekken begeleiden deze workshops. Dit doen ze samen met een energiecoach van Stichting Bollenstreek Duurzaam en experts van Duurzaam Bouwloket.

Aanmelden voor 19 juli

Er zijn meer klimaatcoaches nodig om in de toekomst nog meer inwoners en straten te helpen met klimaatvriendelijke acties. Wilt u net als 100 andere klimaatcoaches uw buurtgenoten inspireren en activeren? Meld u dan aan voor 19 juli.

Aanmelden en meer informatie:

]]>
news-484 Fri, 31 May 2019 15:57:53 +0200 Schoonmaken sloten https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/schoonmaken-sloten-484.html Van maandag 10 juni t/m vrijdag 2 augustus maakt de gemeente de grote sloten schoon. Het schoonmaken doen we elk jaar in de zomerperiode. Het slootvuil leggen we op hopen op de kant om te drogen. Als het droog is, haalt de gemeente het weg. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder, dit is Gebr. v.d. Poel. U kunt ze bereiken via 071-5018263 en vragen naar dhr. J. Brugman.

]]>
news-482 Fri, 31 May 2019 12:49:45 +0200 Voormalige Cardeaschool aan de Broekweg 112 te koop https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/voormalige-cardeaschool-aan-de-broekweg-112-te-koop-482.html In het gebouw wil de gemeente woningen voor senioren met een zorgvraag laten maken. Belangstellende kopers kunnen het pand bezichtigen. De voormalige basisschool is gebouwd in 1954. Het heeft een mooi ontwerp en mede door de hoogte van de diverse ruimten, de ruime lichtinval en het grote perceel een mooie kans om getransformeerd te worden naar een bijzondere woonlocatie.
 

Belangstelling? Bezichtigen is op 12 juni mogelijk

Voor belangstellenden is het mogelijk om woensdag 12 juni tussen 10.00 en 12.00 uur het pand te bezichtigen. Belangstellenden worden uitgenodigd om uiterlijk 30 augustus om 10.00 uur een onherroepelijke bieding uit te brengen. De gemeente maakt een keuze uit de biedingen op basis van het hoogste bod. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Reinout Kok, via r.kok@hltsamen.nl

]]>
news-480 Wed, 29 May 2019 16:39:28 +0200 Internationale Schakelklassen mogelijk naar Beekbrug in Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/internationale-schakelklassen-mogelijk-naar-beekbrug-in-lisse-480.html De Beekbrugschool in Lisse is in beeld als huisvesting voor de Internationale Schakelklassen, die nu nog gevestigd zijn in Katwijk. Als de gemeenteraad op 20 juni geld beschikbaar stelt, gaan de plannen door en wordt de school opgeknapt.  

Geschikte locatie in de Bollenstreek

De Internationale Schakelklassen (ISK) zijn nu nog gehuisvest in Katwijk, maar het ging om tijdelijke huisvesting tot komend najaar. Daarom is onlangs opnieuw bekeken waar in de Bollenstreek de klassen een plek kunnen krijgen. Aangezien de Beekbrug leeg staat en goed bereikbaar is, is deze school na een opknapbeurt een geschikte locatie.

 

Onderwijs voor anderstalige kinderen

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet spreken. De kinderen blijven maximaal 2 jaar op de ISK, waarna ze doorstromen naar het regulier VO/MBO-onderwijs. Het is een intensieve vorm van onderwijs (NT2), die een betere start betekent voor de schoolcarrière van deze kinderen.

Wethouder Jeanet van der Laan: “De Internationale Schakelklassen geven deze kinderen een goede start. Ik ben dan ook blij dat we deze voorziening hebben in de Bollenstreek en ik heet ze graag welkom in Lisse. Het is bovendien een plus als we het schoolgebouw op deze manier kunnen behouden en een duurzame invulling kunnen geven.”

 

Informatiebijeenkomst voor omwonenden

De omwonenden van de Beekbrug zijn op de hoogte van de plannen. Bij groen licht van de gemeenteraad organiseert de gemeente na 20 juni samen met de ISK een informatieavond. Omwonenden maken dan kennis met de medewerkers van de school, die hun kennis en ervaringen uit Katwijk delen. 

]]>
news-477 Thu, 23 May 2019 16:22:44 +0200 Vraag het de energiecoach https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vraag-het-de-energiecoach-477.html Heeft u een vraag over energiebesparing? Vraag het de energiecoach! De energiecoach is er om inwoners van Lisse te helpen bij het nemen van duurzame maatregelen. De coach weet welke maatregel mogelijk is om een woning energiezuiniger te maken, en hoe ze dit het beste kunnen bespreken.

Woont u in Lisse en bent u benieuwd welke energiebesparende maatregelen er geschikt zijn voor uw woning, neem dan contact op met Stichting Bollenstreek Duurzaam, bollenstreekduurzaam@gmail.com

]]>
news-474 Wed, 22 May 2019 08:30:00 +0200 Oefening gemeente en hulpdiensten in Keukenhof https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/oefening-gemeente-en-hulpdiensten-in-keukenhof-474.html Vandaag, woensdag 22 mei, is een oefening in Keukenhof. Tijdens grote incidenten werken hulpdiensten en de gemeente intensief met elkaar samen. Het is belangrijk dat wij ook dan goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarom oefenen we regelmatig én op verschillende plekken.

Vandaag, woensdag 22 mei, is een oefening in Keukenhof. Hier bereiden we ons voor op incidenten met extreem geweld. Als inwoner kan het zijn dat u sirenes, helikoptergeluiden of (nep)schoten hoort. De oefening begint om 8.00 uur en is om 13.00 uur weer afgelopen.

]]>
news-468 Tue, 14 May 2019 16:19:10 +0200 Lissers op expeditie naar tiny houses https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lissers-op-expeditie-naar-tiny-houses-468.html Hoe is het wonen in een tiny house (huisje van 50m2 of kleiner)? Voor het antwoord op die vraag trokken 35 Lissers vrijdag 10 mei met de bus naar Almere en Alkmaar. Het werd een geslaagde expeditie; de komst van tiny houses naar Lisse lijkt een stapje dichterbij gekomen. 

De busreis was het gevolg van een informatiemarkt over tiny houses, waarvoor geïnteresseerden zich konden inschrijven. De minimumdrempel van twintig personen werd ruimschoots gehaald.  
“Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in tiny houses”, zegt
Marjolein Jonker enthousiast als de bus begint te rijden – Jonker is de eerste officiële bewoonster van een tiny house in Nederland. “In Almere is een tof project, waar jullie ideeën kunnen opdoen.”

Opruimgoeroe 

Een bewoner wil weten hoe je het best kan ‘ontspullen’, want daar is in een tiny house weinig ruimte voor. “Wat gooi je weg en wat niet? Ik vind het moeilijk om spullen met herinnering weg te doen.” 
“Ontspullen is een hot item”, antwoordt Jonker. “Er zijn allerlei methodes voor. De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo adviseert om al je spullen op één hoop te gooien en er dan een voor een dingen af te pakken. Waar je blij van wordt, hou je, en waar je niet blij van wordt, doe je weg. Het werkt echt! Maar maak keuzes. Als ik langs zo’n storage rij, denk ik: zonde, een pakhuis vol uitgestelde beslissingen.”


Kamperen

Bewoonster Monique gaat mee uit interesse en nieuwsgierigheid. “Ik zou in de toekomst toch kleiner, goedkoper en duurzamer willen wonen”, legt ze uit. “Het hoeft niet per se in Lisse te zijn. Ik woon nu in een klein appartement. Van de meeste spullen heb ik afstand gedaan na mijn scheiding. Wat ik fijn zou vinden aan een tiny house is een tuintje waar je groente kunt verbouwen. Een beetje rommelen, dat lijkt me heerlijk! Met een tiny house leef je toch meer buiten, denk ik. Een soort kamperen.”


Tiny buurtje 

In Almere neemt de Friese gids Edward Ypey een groep mee naar het ‘Tiny buurtje’, waar diverse soorten huisjes staan opgesteld. Sommige zijn bewoond, andere staan leeg. “Er is veel behoefte aan kleine woningen”, vertelt Ypey. “Voor eenpersoonshuishoudens, 50-plussers die te groot wonen en voor jonge mensen die niet veel kunnen betalen, is klein wonen een uitkomst.” Na een wandeling langs de Tiny Towers, het A-huis en de drie verdiepingen hoge ‘Slim Fit’, reist het gezelschap verder naar Alkmaar. 
Bas (24) ziet het helemaal zitten. “Ik ben al tijden op zoek naar een woning”, zegt hij tijdens de busrit, “maar er is gewoon geen aanbod of het is niet te betalen. Daarom woon ik nog bij mijn ouders. Voor mij is een tiny house een beetje uit nood. Al woon ik liever in een tiny house met tuin dan in een appartementencomplex.” 

Idyllisch

Rond 17.00 uur arriveert de bus in Alkmaar. Daar staan vijf tiny houses, waaronder die van Marjolein Jonker, aan het water tegenover het groen. Een middagzon schijnt op de houten bakken met bloemen en kruiden, kippen scharrelen over het veld. Een bewoner leest een krant, een ander is bezig in de tuin. Het geheel ziet er idyllisch uit.   
“Dit was veel leuker!”, blikt bewoonster Leidy in de bus terug naar Lisse. “Dit is wat je wilt: geen overlast voor de buurt, kampvuurtje stoken, wonen in de natuur. Het gaat mij niet alleen om goedkoop wonen, maar ook om de ecologische voetafdruk, de leefstijl en bereid zijn om dingen met elkaar te delen.” 

Mindset

Plaatsvervangend voorzitter van de raad, Guus Mesman, is tevreden. “Mensen konden een indruk krijgen van wat wonen in een tiny house in het echt inhoudt en welke soorten er zijn. Ook werd duidelijk dat je wel iets moet hebben met elkaar, dezelfde mindset en saamhorigheid. Vrijdag 14 juni gaan we verder met de mensen die echt geïnteresseerd zijn. Maar het was sowieso een geslaagde excursie.”

Sfeerverslag: Arnold Korporaal
Foto's: Sven van der Vlugt

]]>
news-452 Tue, 14 May 2019 11:35:00 +0200 Column Jeanet van der Laan https://www.lisse.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-bw/columns.html Lees de nieuwe column: 'Het is net bingo' van wethouder Jeanet van der Laan news-444 Fri, 26 Apr 2019 12:00:00 +0200 Lintjesregen in Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lintjesregen-in-lisse-444.html Vrijdag 26 april kregen 4 inwoners van de gemeente Lisse een koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2019. Burgemeester Lies Spruit reikte de onderscheidingen uit. 

De volgende inwoners werden onderscheiden:

 

De heer T.C.M. (Dick) Faas (68 jaar)

De heer Dick Faas was in de jaren zeventig al actief bij Sportclub Lisse. Hij was als financieel adviseur betrokken bij de fusie met Lisser Boys in 1981, vervolgens bleef hij dertig jaar lid van de financiële commissie van de nieuwe voetbalclub: FC Lisse.

Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het sportpark Ter Specke en nam het initiatief voor een golfbaan rondom het sportpark. Sinds de oprichting in 2008 is hij voorzitter van Golfbaan Ter Specke.

De heer Faas wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw C.A.M. (Tiny) Reeuwijk-Kortekaas (75 jaar)

Mevrouw Tiny Reeuwijk-Kortekaas was bijna dertig jaar (1981-2011) betrokken bij scoutinggroep Graaf van Lynden: als bestuurslid en bij de organisatie van activiteiten. Van 1995 tot 2010 was ze vrijwilliger bij de afasiesoos in Heemstede, onder meer als penningmeester en leidinggevende.

Sinds 2008 is ze actief voor Ren- en Toervereniging De Bollenstreek, waar ze schoonmaakt en de kantine bestiert. Bij het vijftigjarig bestaan van de Poelpolder in 2017 en 2018 heeft ze meegeholpen bij de organisatie van festiviteiten.

Ook bezorgt ze in deze wijk al bijna vijftig jaar het kerkblad.

Mevrouw Reeuwijk-Kortekaas wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer C.W. (Cor) van der Meer (78 jaar)

De heer Cor van der Meer onderhoudt sinds 2009 de tuin en kerkhof van de Engelbewaarderskerk en levert kunstwerken voor de kerkenveiling. Ook is hij al ruim twintig jaar actief bij speeltuinvereniging Kindervreugd als organisator of vrijwilliger bij activiteiten.

Minstens zo lang is hij een belangrijke kracht bij de Lenteflora, waar hij meewerkt aan de show en bij de op- en afbouw. Sinds 2002 is hij betrokken bij jeu de boules vereniging Les Boules Fleuries: niet alleen als instructeur bij clinics, hij heeft ook het terrein fraai aangekleed met bloemen en planten.

De heer Van der Meer wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.J.E.G. (Chiel) Renique (73 jaar)

De heer Chiel Renique heeft zich naast zijn functie als secretaris onderwijszaken bij VNO-NCW intensief ingezet voor het onderwijs en de aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt. Via verschillende organisaties heeft hij zich sterk gemaakt voor techniekonderwijs, bijvoorbeeld als vice-voorzitter van de Stuurgroep Techniek in Primair Onderwijs en bestuurslid van de stichting Publieksvoorlichting Wetenschap en Techniek. Ook op internationaal terrein is hij bijzonder actief geweest, onder meer bij de Education Committee van BIAC (Business and Industry Advisory Committee to OECD) in Parijs (1993-2005) en de International Labour Organization (ILO) in Genève (2005-2011). Na zijn pensionering in 2011 werd hij bestuurslid van de Stichting Internationaal Onderwijs en vrijwilliger voor het Dutch Employers Corporation Programma (DECP).

Hij bleef daarnaast actief voor de International Organisation of Employers, waar hij al langer bij betrokken was (2000-2016). Hij zat van 2006 tot 2014 in de auditcommissie van het Siriusprogramma, dat universiteiten en Hogescholen stimuleert om passend onderwijs te ontwikkelen voor bovengemiddeld begaafde studenten (excellentieonderwijs).

De heer Renique wordt vanwege de internationale uitstraling van zijn verdiensten benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

]]>
news-446 Thu, 25 Apr 2019 16:39:46 +0200 Lisse communiceert direct duidelijk https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-communiceert-direct-duidelijk-446.html Met de landelijke 'Direct Duidelijk-deal' spreekt de gemeente af dat zij zich inzet voor duidelijke taal in haar brieven, mails en andere teksten. Burgemeester Lies Spruit ondertekende donderdag 25 april de landelijke Direct Duidelijk-deal, samen met de burgemeesters van Hillegom en Teylingen. Hiermee spreekt de gemeente af dat zij zich inzet voor duidelijke taal in haar brieven, mails en andere teksten. En dat de gemeente concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen. Overheidsteksten zijn niet altijd even makkelijk te lezen. Daarmee mist de lezer soms belangrijke informatie. De gemeente Lisse wil dit verbeteren en gaat zich daarvoor inspannen.  

Wat is direct duidelijk communiceren?

Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met schrijftips, een checklist, trainingen en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

De Direct Duidelijk deal is het startschot voor betere teksten

Door de deal te ondertekenen, spreken we af dat we als organisatie inspanning leveren om onze teksten te verbeteren. We zorgen voor beleid, spreken af wat we willen verbeteren en hoe we dit gaan beoordelen. En we helpen onze medewerkers om ‘direct duidelijk’ te communiceren. Zo kunnen medewerkers schrijftrainingen volgen, is er een schrijfwijzer met schrijfafspraken en heeft elk team een schrijfcoach.

Campagne Direct Duidelijk

De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Meer info: www.directduidelijk.nl
 

]]>
news-441 Wed, 24 Apr 2019 15:44:11 +0200 Lisse gaat samen actief aan de slag met sporten, bewegen en spelen https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-gaat-samen-actief-aan-de-slag-met-sporten-bewegen-en-spelen-441.html Onze ambitie: een leven lang bewegen! Donderdag heeft de gemeenteraad het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen unaniem aangenomen, een belangrijk speerpunt van het college. Met dit programma, dat geldt voor de jaren 2019 tot en met 2022, wil de gemeente een leven lang bewegen stimuleren. Met de ambities een leven lang bewegen, sportieve basis voor de jeugd en sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte wordt hier invulling aan gegeven.

 

Samenwerking

Gezonde, vitale inwoners, die jong beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven sporten en bewegen. Dat is het doel dat de gemeente voor ogen heeft met dit nieuwe meerjarenprogramma, dat aansluit bij het Nationaal Sportakkoord. De ambities en doelen die in het programma staan, zijn gekozen in nauwe samenwerking met lokale sportverenigingen, welzijnsstichtingen en scholen. Inmiddels hebben ook al meer dan twintig partijen aangegeven dat ze willen samenwerken om die doelen te behalen. Hoe ze dat willen doen, staat nog niet vast. Daarom is het uniek dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het programma; er staan alleen kaders in. De partijen die zich hebben gecommitteerd mogen het ‘hoe’ invullen.

 

Wethouder Jeanet van der Laan: “Elke inwoner van Lisse moet kunnen genieten van sporten, bewegen en spelen. Ik zet me daarvoor in en ik denk dat we met dit Meerjarenprogramma een belangrijke stap zetten. Wat het bijzonder maakt, is dat we nauw samenwerken met organisaties en scholen. Samen gaan we Lisse beweegvriendelijker maken en beweging stimuleren.”

 

Sportformateur

De gemeente gaat nu op zoek naar een sportformateur en een JOGG-regisseur. De sportformateur is van groot belang in de verbinding met de buurtsportcoaches, de JOGG-regisseur en de participerende partijen voor de uitvoering van het programma. Samen met de buurtsportcoaches en de organisaties en scholen gaat de sportformateur de gekozen ambities en doelstellingen invullen met concrete acties. De acties worden beschreven en benoemd in de op te leveren deelakkoorden met de partijen. De verantwoordelijkheid voor die acties komt te liggen bij partijen die zich aan het programma hebben verbonden. De overheid is ook een partij en maakt deel uit van de puzzel. Zodat Lisse in de toekomst een (nog) gezondere gemeente wordt.

]]>
news-434 Fri, 19 Apr 2019 16:30:38 +0200 Spagaat - nieuwe column van burgemeester Lies Spruit https://www.lisse.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-bw/columns/19-april-2019-spagaat.html Als net beginnend wethouder moest ik mijn weg vinden tussen de politieke achterban, de publieke opinie... news-433 Fri, 19 Apr 2019 14:32:05 +0200 Serviceteam in de wijk https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/serviceteam-in-de-wijk-433.html Gemeente Lisse kiest voor een eigen serviceteam in de wijken om meldingen in de buitenruimte van inwoners op te pakken. Gemeente Lisse kiest voor een eigen serviceteam in de wijken om meldingen in de buitenruimte van inwoners op te pakken. Voor het groenonderhoud blijft de gemeente gebruik maken van de diensten van de Maregroep. 

Op de hoogte van wat er speelt

De werkorganisatie HLTsamen heeft al twee uitvoerende serviceteams die in opdracht van de gemeente Teylingen de wijk in gaan. Zij verzorgen taken in onder andere de afhandeling van meldingen, taken in het groenonderhoud en bij calamiteiten. Gemeente Lisse wil ook bepaalde taken onderbrengen in een eigen serviceteam voor Lisse. Met een eigen serviceteam wil de gemeente Lisse nog meer in contact staan met de wijken en inwoners. Zo blijft de gemeente goed op de hoogte van wat er in een wijk speelt. En door de ogen en oren in de wijk te zijn, kan zij snel en flexibel inspelen op vragen en wensen vanuit de inwoners. 

Midden in de wijken

Door in de buitenruimte te werken met een eigen serviceteam kunnen we beter samenwerken met inwoners en ontstaat er meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Met het eigen serviceteam optimaliseert Lisse de dienstverlening en blijft goed op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Daarbij wil Lisse ook meer ruimte geven om meer werkzaamheden te laten uitvoeren met ‘sociale partijen’ zoals de Maregroep. Hierdoor krijgen belangrijke speerpunten van de gemeente als 'sociale duurzaamheid' en ‘dichtbij de inwoner’ concrete betekenis en invulling.

Gefaseerde overgang vanuit Meerlanden

Momenteel verzorgt Meerlanden het dagelijks beheer en onderhoud van de voorzieningen in de openbare ruimte (o.a. de groenvoorzieningen, de riolering en het straatmeubilair), de straatreiniging, gladheidbestrijding en de afvalinzameling en -verwerking in de gemeente Lisse. Op basis van het genomen besluit worden de taken die HLTsamen in opdracht van de gemeente in eigen beheer gaat uitvoeren, in de periode van 1 juli 2019 tot uiterlijk 1 januari 2021 (gefaseerd) overgedragen vanuit Meerlanden naar HLTsamen. Het beleid en de taken die worden uitgevoerd blijven ongewijzigd. Alleen de uitvoering wordt anders georganiseerd.

 

 

]]>
news-438 Thu, 18 Apr 2019 11:06:00 +0200 College en ondernemers in gesprek over aantrekkelijk Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/college-en-ondernemers-in-gesprek-over-aantrekkelijk-lisse-438.html Dinsdag 16 april organiseerde het college van Lisse ‘dialoogtafels’ met ondernemers uit de gemeente. Het gesprek ging over hoe Lisse in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor ondernemers en bezoekers. Tientallen ondernemers bezochten de avond, die plaatsvond in ‘De Proeverij’. Dat leverde een veelheid aan ideeën over economische en toeristische onderwerpen op.

De avond werd op initiatief van de gemeente georganiseerd om te verkennen hoe de toeristische aantrekkingskracht en lokale economie versterkt kan worden. En wat de ondernemers en gemeente daar méér aan zouden kunnen doen dan nu het geval is. Er werd gesproken over ontwikkelingen die op Lisse en bedrijfssectoren afkomen. De kansen en bedreigingen die dat oplevert. En hoe ondernemers en de gemeente hier samen mee kunnen omgaan.

Dit leverde een veelheid aan ideeën op - van het Panorama Tulipland, een goed zichtbare rode loper tussen het Keukenhof en het centrum tot een eco-jachthaven en hop-on hop-off bus. Ook bleek opnieuw hoe belangrijk een goede weg- en OV-ontsluiting voor onze gemeente is.

De uitkomst van de ‘dialoogtafels’ wordt binnenkort met belangstellenden gedeeld. Het gemeentebestuur gaat hiermee - en eventuele nog aan te dragen suggesties - verder in gesprek over de rol die de gemeente de komende jaren rond de aangedragen ideeën kan vervullen.

Wethouder Van der Zwet van Economische Zaken en Toerisme: “Deze avond heeft veel kansen aan het licht gebracht. Ook zorgen krijgen zo een plek op de agenda. Vooral werd duidelijk dat Lisse unieke kwaliteiten heeft, die we veel meer moeten verbinden.

Eigenlijk kan je deze kwaliteiten als prachtige kralen zien. Dit college van B&W wil samen met inwoners en ondernemers de naald en draad vormen, om ons dorp het mooie sieraad te laten blijven dat het is.”

Ideeën en suggesties die bijdragen aan een nog aantrekkelijker Lisse voor ondernemers en toeristen zijn welkom en kunnen aangedragen worden bij de projectleider Economie en Toerisme, mw. F. Reisch, via f.reisch@hltsamen.nl.

 

]]>
news-418 Thu, 11 Apr 2019 21:12:43 +0200 Blootstelling omwonenden gewasbeschermingsmiddelen: resultaten onderzoek bekend https://www.lisse.nl/inwoners-en-ondernemers/actueel/blootstelling-omwonenden-aan-gewasbeschermingsmiddelen-resultaten-onderzoek-bekend.html Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzoek uitgevoerd naar in hoeverre omwonenden van bollenvelden zijn blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen news-413 Thu, 04 Apr 2019 16:48:17 +0200 Column Lies Spruit: pizza en gebakken eieren https://www.lisse.nl/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college-bw/columns/2-april-2019-pizza-en-eieren-bakken.html Lees hier het eerste column van Lies Spruit! news-404 Mon, 01 Apr 2019 12:02:29 +0200 Openbare laadpalen voor Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openbare-laadpalen-voor-lisse-404.html Vanaf nu kunnen inwoners van Lisse een openbare elektrische laadpaal aanvragen. Hiermee krijgen inwoners de mogelijkheid om elektrische en hybride auto’s ook in de openbare ruimte in Lisse op te laden. Het college zet hiermee weer een stap in de goede richting naar een energieneutraal Lisse.

De gemeente Lisse kreeg regelmatig verzoeken van inwoners voor het plaatsen van een openbare laadpaal. Deze verzoeken konden nog niet ingewilligd worden. Daar is verandering in gekomen door het opstellen van nieuw beleid en aangepaste beleidsregels voor plaatsing van openbare laadinfrastructuur. Het bedrijf Allego gaat in eerste instantie de aanvragen en plaatsingen van de laadpalen in Lisse op zich nemen.

Aanvragen laadpaal

Geen eigen oprit? Dan kunt u via openbaarladen.nl/lisse een openbare laadpaal aanvragen. Aan de aanvraag en de plaatsing zijn geen kosten verbonden. Gebruikers betalen via een pasje voor de afgenomen stroom. Een aanvraag duurt minimaal zestien weken. Dit lijkt lang, maar voor het plaatsen van de paal moet een verkeersbesluit genomen worden. Een verkeersbesluit ligt vervolgens zes weken ter inzage.

Oplaadplek

De openbare oplaadplek kan door iedereen gebruikt worden om de auto op te laden. Op de plek kan daarmee niet meer ‘gewoon’ geparkeerd worden. Aanvragers van een openbare laadpaal doen er verstandig aan om buurtgenoten te informeren over de aanvraag. Allego kiest de locatie van de laadpaal op basis van de gegevens van de aanvrager en richtlijnen vanuit de gemeente Lisse.

]]>
news-400 Mon, 01 Apr 2019 10:10:54 +0200 Onderhoud aan planten in bermen N208 https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderhoud-aan-planten-in-bermen-n208-400.html Vanaf 1 april 2019 wordt er langs de hele N208 in de bermen gemaaid Vanaf 1 april 2019 wordt langs de hele N208 onderhoud uitgevoerd van de vaste planten in de bermen. Een deel van de planten wordt hierbij flink kort gemaaid, zodat ze hierna weer beter kunnen groeien.
Ook is het maaien noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bodem snel bedekt wordt nadat de planten zijn uitgelopen. Bovendien blijven de vaste planten op deze manier vitaal. Door het maaien komt tot slot een laag maaisel (‘mulch’ genaamd) beschikbaar, die als bemesting dient voor de vaste planten.
Het duurt ongeveer vier tot zes weken voordat de planten geheel weer zijn uitgelopen.

]]>
news-410 Thu, 28 Mar 2019 16:36:00 +0100 Opening Kindercampus Joseph https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/opening-kindercampus-joseph-410.html Kindercampus Joseph aan de Achterweg officieel geopend! Op donderdag 21 maart is de Kindercampus Joseph aan de Achterweg officieel geopend door wethouder van onderwijs Jeanet van der Laan, oud wethouder van onderwijs Adri de Roon en oud directeur van de Josephschool Ces Oosterveer. Vergezeld door een grote hoeveelheid confetti werd het lint voor de ingang van het schoolgebouw doorgeknipt en konden de aanwezigen het schoolgebouw van binnen bekijken. Wethouder en tevens oud leerling van de Josephschool Jeanet van der Laan heeft alle betrokken partijen gefeliciteerd met de opening van het moderne en duurzame schoolgebouw.
 

Één gedeelde visie

De Kindercampus Joseph is een coproductie van Sophia Scholen, SKOL Kinderopvang en de Gemeente Lisse. Binnen een jaar na de eerste paal is de bouw van het nieuwe schoolgebouw afgerond en in gebruik genomen door de leerlingen en docenten van de Josephschool en SKOL. De Kindercampus biedt plaats aan kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één gedeelde visie op onderwijs en ontwikkeling. Op het buitenterrein zijn voor de leerlingen van de Josephschool en kinderen van de kinderopvang verschillende speeltoestellen gerealiseerd. Ook is er tot tevredenheid van omwonenden een uitgebreide parkeervoorziening aangelegd met 44 parkeerplaatsen.
 

Feestelijk programma

De leerlingen van de Josephschool hadden een feestelijk en energiek programma voorbereid van zang, dans, muziek en zelfs een turnoptreden. Tussen de festiviteiten door was er tijd voor de aanwezige ouders, omwonenden en betrokkenen om te worden rondgeleid door leerlingen van de Josephschool. Dit leverde veel positieve reacties op van de aanwezige ouders, omwonenden, en andere betrokkenen. Vooral de ruime en lichte opzet van de school werd hierbij genoemd alsmede de ruime lokalen. Het schoolgebouw is ingedeeld in clusters van de groepen 1/2, 3/4, 5/6, en 7/8. Elk van deze clusters heeft een eigen kleur en een leerplein waar kan worden samengewerkt door leerlingen uit verschillende groepen. Daarnaast beschikt de school ook over een bibliotheek en een gymzaal voor de jongste leerlingen.

Tijdens de opening werd door alle uitvoerende partijen die het schoolgebouw gerealiseerd hebben een waardecheque van €3.150,- overhandigd aan Monique van Steijn, directrice van de Josephschool. Ter herinnering aan deze feestelijke middag werd tenslotte door Ces Oosterveer een plakkaat binnen het schoolgebouw onthuld. Voor de leerlingen, docenten en alle andere betrokkenen een middag om nooit meer te vergeten.  

Meer foto's op https://www.blikoplisse.nl/item/4635-josephschool-officieel-geopend-foto-s-en-filmpje.

]]>
news-396 Mon, 25 Mar 2019 18:43:40 +0100 Groen kun je zelf doen! Wissel tegels voor planten https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/groen-kun-je-zelf-doen-wissel-tegels-voor-planten-396.html Kom 4, 5, 6 (en 7) april tuintegels of -stenen ruilen voor gratis planten! Op 4, 5, 6 (en 7) april kunnen inwoners van Hillegom, Lisse en Teylingen maximaal 5 tuintegels of -stenen inwisselen voor 3 plantjes bij de deelnemende tuincentra in deze gemeenten. Met deze actie willen de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk samen met ‘De Groene Uitdaging’ en Groei&Bloei inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen, onder het motto: Groen kun je zelf doen!

Tuintegels en -stenen eruit, planten erin

De landelijke campagne Operatie Steenbreek stimuleert inwoners om de omgeving waar ze wonen aangenamer en groener te maken. Groene tuinen zorgen voor een betere leefomgeving voor mens en dier, door:

 • Waterberging: in een groene tuin krijgt regenwater de kans het grondwater aan te vullen en voorkom je wateroverlast bij hevige hoosbuien.
 • Natuur: in een groene tuin vinden vogels, vlinders, bijen en andere insecten en dieren beschutting en voedsel.
 • Hittebestrijding: het wordt steeds warmer, een groene tuin zorgt voor verkoeling en voorkomt 'hittestress'.
 • Fijnstof: in een groene tuin wordt het fijnstof door het groen opgevangen, waardoor de lucht schoner blijft.

 

Kom 4,5, 6 (en 7) april tuintegels of -stenen ruilen voor gratis planten!

Inwoners die willen meedoen aan de actie, kunnen maximaal vijf tuintegels of -stenen uit hun tuin inleveren bij een van de aangesloten tuincentra in hun gemeente. Zij krijgen in ruil hiervoor drie planten cadeau. Hierbij geldt op = op.

Tuintegels of -stenen inleveren in:

Gemeente Hillegom bij:

 • Hoveniersbedrijf Rens de Rooij, Noorder Leidsevaart 11. Op 4,5 en 6 april tussen 10.00 uur en 15.00 uur kunnen inwoners maximaal vijf tuintegels of -stenen inleveren en hiervoor drie gratis planten ontvangen. Bovendien maken bezoekers ook nog eens kans op een gratis tuinadvies t.w.v. 450,- door hun naam en adres achter te laten wanneer ze stenen komen inleveren. Er staat ook voor elke bezoeker een tasje met informatie klaar voor de diervriendelijke tuin.
   
 • Tuincentrum de Oosteinde, Zandlaan 22. Op 4, 5, 6 en 7 april kunnen inwoners tijdens openingstijden terecht om maximaal vijf tuintegels of -stenen in te leveren en drie gratis planten op te halen. Als extraatje geeft het tuincentrum een pakje bijen- of vlindervriendelijke bloemzaden mee om je tuin nog aantrekkelijker te maken voor de bijen en vlinders.


Gemeente Lisse bij:

 • Tuincentrum Overvecht, Heereweg 350.  Op 4,5,6 en 7 april kunnen inwoners hier maximaal vijf tuintegels of -stenen inleveren en drie gratis planten ophalen.


Gemeente Teylingen bij:

 • Tuincentrum TuineXtra, Van Berckelweg 51 in Noordwijk. Op 4, 5, 6 en 7 april kunnen inwoners tijdens openingstijden terecht om maximaal vijf tuintegels of -stenen in te leveren en drie gratis planten op te halen.
   

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.degroeneuitdaging.nl en volg de Facebookpagina @DGUBollenstreek.

]]>
news-390 Fri, 22 Mar 2019 18:32:40 +0100 Onderwijs in Lisse behoorlijk op orde https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/onderwijs-in-lisse-behoorlijk-op-orde-390.html Wethouder Jeanet van der Laan heeft alle scholen in Lisse bezocht in de afgelopen drie maanden. Ze sprak met directeuren en intern begeleiders. Haar algemene conclusie is dat het onderwijs in Lisse behoorlijk op orde is.

Elk gesprek startte met de vraag ‘Hoe gaat het?’. Soms gaf die vraag zo veel gespreksstof dat vervolgvragen niet meer nodig waren. Directeuren zijn trots op hun scholen en blijken zeer open te zijn over alles wat ze bezighoudt. “Het onderwijs in Lisse is behoorlijk op orde”, concludeert Van der Laan. “De scholen zijn met heel veel ontwikkelingen bezig op het gebied van techniek, duurzaamheid en digitalisering. Petje af!”

Werkdruk
Jeanet van der Laan heeft een achtergrond in het onderwijs en weet dat de werkdruk een terugkerend onderwerp is in de teamkamers. De scholen in Lisse zijn slim omgegaan met de werkdrukgelden die ze hebben ontvangen om hun personeel wat ruimte te geven. Onderwijsassistenten inzetten bleek een gouden greep om meer tijd te maken voor de noodzakelijke administratieve taken. Helaas speelt ook in Lisse het tekort aan leerkrachten. Vooral vervanging bij ziekte is lastig. “Als de griepgolf komt, weet ik niet of ik het rooster nog kloppend krijg”, verzucht een van de schooldirecteuren. 

Digitalisering
De tijd dat er met krijtjes op zwarte borden werd geschreven, is een beetje voorbij. Vrijwel alle scholen maken gebruik van smartboards en leerlingen werken met tablets. Alle scholen beschikken over snel internet, de basis voor een digitaliseringsslag in het onderwijs. Op veel scholen leren kinderen zelfs al hoe ze kunnen werken met robotjes en hoe ze computers moeten programmeren. Een mooie voorbereiding op de techniekvakken in het vervolgonderwijs. Onderwijsvernieuwing staat hoog op de agenda van de meeste scholen.

Sport en bewegen
Gymlessen, maar ook bewegend leren, zijn aan bod gekomen in de gesprekken. “Door te bewegen, nemen kinderen de lesstof sneller en beter op”, zegt een van de directeuren, “Ze vinden het leuk om te doen en het is goed voor ze. Pure winst!”. De ene school springt de tafels van 1 tot en met 10 er spelenderwijs in, de andere school doet taalspelletjes op het schoolplein. Met de komende notitie Sport, Bewegen en Spelen wil de gemeente zich onder meer gaan richten op een deelakkoord met het onderwijs. Twee lesuren gym voor elke leerling is een van de componenten uit dit akkoord.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema in het coalitieprogramma en de scholen zijn daar volop mee bezig. Van het scheiden van afval, hergebruik van materialen tot lessen over duurzaamheid. De scholen dragen allemaal hun steentje bij. Onlangs was er zelfs een onderwijsoverleg bij de Groene Bol op het Keukenhofterrein, op uitnodiging van het Natuur- en Milieueducatiecentrum.

Blij met de ontwikkelingen
“Echt top dit”, zegt Van der Laan, die blij verrast is door zo veel enthousiasme en ontwikkelingen in het onderwijs. “Zo mooi dat ik hier nu een beetje aan kan bijdragen als bestuurder!”. In het schooljaar 2020-2021 zal zij de werkbezoeken aan de scholen herhalen. “Ik ben benieuwd naar de stand van zaken tegen die tijd!”.

]]>
news-389 Thu, 21 Mar 2019 16:32:33 +0100 Bekijk de uitslagen van de verkiezingen van de Provinciale Staten en van de waterschapsverkiezingen https://www.lisse.nl/verkiezingen.html Bron: NOS.nl en gemeente Lisse