Gemeente Lisse: Nieuwsberichten https://www.lisse.nl/ Het laatste nieuws van de gemeente Lisse nl Gemeente Lisse Sat, 15 Dec 2018 19:00:22 +0100 Sat, 15 Dec 2018 19:00:22 +0100 news-266 Fri, 14 Dec 2018 15:54:13 +0100 Giet oliebollenvet niet in gootsteen of toilet https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/giet-oliebollenvet-niet-in-gootsteen-of-toilet-266.html Vet gaat stollen in het riool en veroorzaakt verstoppingen. Breng het naar een vetrecyclecontainer. Gaat u ook de keuken, schuur of tuin in om oliebollen te bakken dit jaar? Wat te doen met het overgebleven frituurvet? Frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Spoel het overgebleven vet na het bakken niet door het toilet of gootsteen, maar breng het naar een vetrecyclecontainer bij u in de buurt.

Zowel vast als vloeibaar vet gaat namelijk klonteren en stollen als het in het rioolwater terecht komt. Daarnaast raakt de waterzuiveringsinstallatie in uw woongebied overbelast. Dat kan worden voorkomen door het gebruikte vet in een melkpak of fles te gieten en weg te brengen naar de vetrecyclecontainer bij u in de buurt. U vindt deze containers vaak bij supermarkten, scholen, sportclubs, kinderboerderijen of milieustraten.

Samen voor een gezonde waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeenten en drinkwaterbedrijven werken met elkaar aan een schoner milieu en een gezonde leefomgeving. Ook u kunt een bijdrage leveren door vetresten niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren.

Meer informatie over wat nog meer niet in het riool mag? Neem dan een kijkje op www.nietinhetriool.nl 

]]>
news-264 Fri, 14 Dec 2018 12:12:13 +0100 Inspirerende gesprekken over eenzaamheid in Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/inspirerende-gesprekken-over-eenzaamheid-in-lisse-264.html ‘Echt contact’, luisteren naar elkaar, verbinding maken, op waarde schatten wat al goed gaat en dat bekend maken en uitbreiden…. Op donderdagochtend 13 december gingen inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in gesprek over het tegengaan van eenzaamheid. Het thema was ‘Hoe zet je je voelsprieten uit om eenzaamheid te signaleren?’ Na het openingswoord door wethouder Jolanda Langeveld deelden twee deelnemers hun persoonlijke ervaring met eenzaamheid. Hierdoor geraakt en geïnspireerd verkenden de aanwezigen vervolgens het thema en wisselden ervaringen, dromen en mogelijkheden uit.

Eenzaamheid komt veel voor. Onder ouderen, maar ook onder jongeren. Je eenzaam voelen, heeft veel impact op je leven. De gemeente Lisse wil iets doen aan eenzaamheid en organiseerde daarom samen met Welzijnskompas deze ‘dialoogtafels’ om met geïnteresseerden over dit onderwerp te praten. Bedoeld om te inspireren, handvatten te bieden en om de vraag naar en het aanbod van (sociale) activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

De dialoogtafels zijn onderdeel van de gezamenlijke aanpak van Hillegom en Lisse tegen eenzaamheid. 4 oktober was hiervoor de aftrap. De gemeente Lisse en WelzijnsKompas nodigen inwoners en organisaties van harte uit om ook een dialoogtafel te organiseren. Interesse hiervoor? Neem contact op met WelzijnsKompas, ( 0252 – 757 100 (tussen 09:00 en 12:30 uur).

]]>
news-259 Tue, 11 Dec 2018 14:00:44 +0100 Drukbezochte inloop Elka https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/drukbezochte-inloop-elka-259.html Op maandag 10 december 2018 organiseerde de gemeente samen met ontwikkelaar Adriaan van Erk een informatiebijeenkomst het bouwplan Elka. Er kwamen ongeveer 150 bezoekers, waaronder veel geïnteresseerde kopers en direct omwonenden.

Op de bijeenkomst kregen geïnteresseerden informatie over het bouwplan en de inrichting van de openbare ruimte. Inwoners stelden vragen over onder andere schaduwwerking, parkeren en verkeer. Daarbij waren onafhankelijke deskundigen aanwezig om antwoord te geven.

Grevelingstraat

Daarnaast konden bewoners aangegeven welke wensen zij hebben bij de herinrichting van de Grevelingstraat. Belangrijk voor bewoners is een veilige oversteek van Bloembinderspark naar de speelplaats ter hoogte van de Scheepmakerskade en verkeersremmende maatregelen.

Kiezen

Bewoners konden kiezen tussen twee inrichtingsvoorstellen voor de recreatieve verblijfplaats. Op maandag 17 december 2018 wordt de keuze via deze website bekend gemaakt.

]]>
news-257 Tue, 11 Dec 2018 13:08:46 +0100 Afsluiting containers en afvalbakken https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/afsluiting-containers-en-afvalbakken-257.html De glas-, papier-, PMD- en kledingcontainers zijn van 28 december tot en met 2 januari afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen.  Wij begrijpen dat het vervelend is als een container is afgesloten en u uw afval niet kwijt kunt. Is een container afgesloten of vol? Neem uw afval mee terug naar huis of breng het naar de milieustraat. Afval naast de container vergroot de kans op brand en geeft vervuiling.

Bekijk de openingstijden van de milieustraat rondom de feestdagen. 

Afvalbakken afgesloten

Rondom de feestdagen zijn veel afvalbakken in Lisse afgesloten om schade door vuurwerk te voorkomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het vervangen van afvalbakken is erg kostbaar. Plaats geen afval naast de container om brand of zwerfvuil te voorkomen.

]]>
news-250 Fri, 07 Dec 2018 18:15:29 +0100 ‘Vroeg Eropaf’: schulden tijdig in beeld door samenwerking https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/vroeg-eropaf-schulden-tijdig-in-beeld-door-samenwerking-250.html Huurders van sociale woningen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen binnenkort hulp aangeboden als zij twee maanden achterlopen met het betalen van huur. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, de ISD Bollenstreek en woonstichtingen Stek en Vooruitgang hebben hiervoor op donderdag 6 december een convenant ondertekend. Het gaat om een pilot van een jaar.

Het is belangrijk om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en daar samen over in gesprek te gaan. Zo kan worden voorkomen dat de schulden nog hoger worden. De ervaring is namelijk dat inwoners de ISD of het lokaal loket pas om hulp vragen als hun schuld fors is opgelopen. Bij een grote schuld en gemiddeld acht verschillende schuldeisers is het ingewikkeld om een schuldregeling te treffen. Daarom geldt: hoe eerder er hulp is, hoe beter.

Werkwijze Vroeg Eropaf
Woonstichtingen Stek en Vooruitgang melden huurders met een huurachterstand van twee maanden aan bij de ISD. Vanuit de ISD/het projectteam Vroeg Eropaf gaat een medewerker bij deze huurders op huisbezoek. De huurder krijgt vervolgens hulp bij het aanvragen van financiële regelingen en het op orde krijgen van het papierwerk. Daarnaast wordt de huurder ondersteund bij het aanpakken van eventuele andere problemen, die mogelijk de huurachterstand veroorzaken.

Evaluatie
Als na een jaar blijkt dat het project succesvol is, wordt het uitgebreid met andere schuldeisers, zoals energieleveranciers en zorgverzekeraars.

]]>
news-247 Fri, 07 Dec 2018 14:56:01 +0100 Openingstijden rondom de feestdagen https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/openingstijden-rondom-de-feestdagen-247.html Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Op 18, 24 en 31 december sluiten wij om 16 uur. Het gemeentehuis is gesloten op:

 • Dinsdag 18 december 2018 om 16.00 uur (kerstviering medewerkers)
 • Maandag 24 december 2018 om 16.00 uur (kerstavond)
 • Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 (1e en 2e Kerstdag)
 • Maandag 31 december 2018 om 16.00 uur (oudejaarsavond)
 • Dinsdag 1 januari 2019 (nieuwjaarsdag)


De milieustraat is gesloten op:

 • Dinsdag 25 en woensdag 26 december 2018 (1e en 2e Kerstdag)
 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)


Glas-, papier- en kledingcontainers afgesloten

De glas-, papier- en kledingcontainers worden vanaf 28 december afgesloten tot en met 2 januari om vuurwerkschade te voorkomen. Is een container afgesloten of vol? Neem uw afval mee terug naar huis of breng het naar de milieustraat. Afval naast de container vergroot de kans op brand en geeft vervuiling.

Afvalbakken afgesloten

Rondom de feestdagen zijn veel afvalbakken in Lisse afgesloten om schade door vuurwerk te voorkomen. Wij begrijpen dat dit vervelend is, maar het vervangen van afvalbakken is erg kostbaar. Plaats geen afval naast de container om brand of zwerfvuil te voorkomen.

]]>
news-245 Wed, 05 Dec 2018 23:49:31 +0100 Hulp binnen 6 minuten bij hartstilstand https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hulp-binnen-6-minuten-bij-hartstilstand-245.html Meer AED's en burgerhulpverlening in Lisse De inzet is om overal in Nederland binnen de cruciale 6 minuten te kunnen reanimeren. Ambulancepersoneel lukt het niet altijd om zo snel ter plaatse te zijn.
Met voldoende beschikbare AED’s én voldoende burgerhulpverleners is een tijdige reanimatie mogelijk.

De gemeente Lisse is in samenwerking met STAN (voorheen Hartveilig Wonen) een project gestart om dit te kunnen realiseren. Met de goedkeuring van de aanschaf van 7 buitenkasten en 5 extra AED’s door de gemeente Lisse kan nu een dekkend netwerk gerealiseerd worden.

Daarnaast zijn inmiddels voldoende burgerhulpverleners getraind en is er in Lisse voldoende menskracht beschikbaar.

Hoe werkt het?

Na een melding van een hartstilstand bij de 112-alarmcentrale, worden burgerhulpverleners die op dat moment in de buurt van het slachtoffer zijn via hun mobiele telefoon op de hoogte gebracht. Vervolgens gaat een aantal vrijwilligers naar het slachtoffer en een aantal gaat naar de dichtstbijzijnde AED. Deze AED kunnen zij via een daarvoor speciaal ontwikkelde app vinden.

De burgerhulpverleners beginnen na een melding zo snel als mogelijk met de reanimatie van het slachtoffer, totdat de andere hulpdiensten arriveren.

Waarom?

Wanneer iemand onwel wordt en mogelijk een acute hartstilstand heeft, is snelle hulp van levensbelang. Uit onderzoek blijkt dat iedere week 300 mensen in Nederland buiten de muren van een ziekenhuis een hartstilstand krijgen. Reanimatie in de eerste 6 minuten is cruciaal om na een hartstilstand de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Twee factoren zijn van belang om AED burgerhulpverlening te laten slagen:

 • Er moeten voldoende AED’s, 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk zijn.
 • Er moeten voldoende burgerhulpverleners zijn om op meldingen van de alarmcentrale te kunnen reageren.

Doet u ook mee?

Ook u kunt zich aanmelden als burgerhulpverlener bij STAN op https://ikbenstandby.nl/burgerhulpverleners/

]]>
news-244 Wed, 05 Dec 2018 12:05:26 +0100 Winnend ontwerp vlag inclusieve samenleving bekend! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/winnend-ontwerp-vlag-inclusieve-samenleving-bekend-244.html Winnaars zijn Ruud Huijts en Stefan IJzerman met hun ontwerp Kruisende levenspaden. Dinsdagmiddag hesen wethouders Jolanda Langeveld, Kees van der Zwet en Jeanet van der Laan samen met de winnaars de vlag. 

Ontwerpers Huijts en IJzerman wilden met hun ontwerp een meer abstracte representatie van de inclusieve samenleving neerzetten. Zij lichtten hun ontwerp als volgt toe.

 • Elke rechte lijn kan gezien worden als het levenspad van een persoon, groep, identiteit, etc.
 • De lijnen symboliseren enerzijds maatschappelijk verschil (verschillende kleuren en richtingen) en anderzijds gelijkwaardigheid (gelijkvormige rechte lijnen).
 • De lijnen kruisen elkaar om aan te geven dat zij op dat punt met elkaar te maken hebben.
 • De lijnen lopen door na het kruispunt, wat toont dat er geen ‘botsing’ met een einde is.
 • De blauwe spiraal staat ingaand voor aandacht aan de inclusieve samenleving als mensen elkaar treffen op een kruispunt.
 • De spiraal uitgaand symboliseert dat een knooppunt van diversiteit juist nieuwe perspectieven kan opleveren.
 • Een witte achtergrond is gekozen om onschuld en zuiverheid te benadrukken.
 • De kleuren en stijl van het logo van de gemeente komen volledig terug in het ontwerp.
   
  Als prijs ontvingen de ontwerpers ieder de vlag zelf en samen een geldbedrag van 500 euro. De vlag gaat wapperen op dagen die voor de inclusieve samenleving belangrijk zijn.
   
]]>
news-243 Tue, 04 Dec 2018 12:14:22 +0100 Groot restafval milieustraat vanaf 1 oktober weer gratis https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/groot-restafval-milieustraat-vanaf-1-oktober-weer-gratis-243.html Vanaf 1 oktober 2018 betalen inwoners niet meer voor groot huishoudelijk restafval, zoals een matras of stoffen bank. In Lisse sorteren inwoners hun afval. Zo kunnen grondstoffen als Plastic Metaal en Drankenkartons (PMD) en Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) hergebruikt worden. Voor restafval betalen inwoners per lediging in de ondergrondse container of bij de milieustraat.

Kees van der Zwet: ‘Het meeste grof huishoudelijk afval bieden inwoners gesorteerd aan. Scheiden van afval is belangrijk, om op die manier zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. De uitvoerbaarheid van het afvalinzamelsysteem is heel belangrijk voor het succes.

Een bank uit elkaar halen en sorteren, is niet makkelijk uitvoerbaar en dat mogen we dan ook niet van onze inwoners verwachten.’


Sorteren

Uitgangspunt op de milieustraat blijft dat inwoners hun grof huishoudelijk afval gescheiden inleveren. Zo kan hout, textiel en bijvoorbeeld klein chemisch afval gratis ingeleverd worden. Voor het klein grof huishoudelijk restafval,

wat overblijft en niet in de ondergrondse containers past, betalen inwoners het tiktarief bij de milieustraat. Dit tarief staat gelijk aan een inworp in de ondergrondse container.

Maar voor grote niet te scheiden of niet eenvoudig te demonteren producten rekent de gemeente niet langer een tarief.


Vervuiler betaalt

Grondstoffen uit huishoudelijk afval, zoals GFT, PMD en papier en karton worden in Lisse opgehaald of kunnen ingeleverd worden bij milieuparken. Voor restafval betalen inwoners. Hiervoor krijgen zij een korting op de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Ze betalen per lediging restafval in de ondergrondse container of bij de milieustraat. Voor grof restafval betalen inwoners het tiktarief. Voor groot niet te scheiden restafval betaalden inwoners per kuub €15,-.

Dit tarief is nu afgeschaft, omdat een aantal producten zo goed als niet te scheiden valt. 

]]>
news-241 Fri, 30 Nov 2018 10:45:26 +0100 Plannen Elka ter inzage http://www.lisse.nl/elka Het college heeft dinsdag 27 november 2018 besloten om het bouwplan Elka mogelijk te maken news-239 Wed, 28 Nov 2018 13:31:20 +0100 Informatiebijeenkomst over Nieuw Meerzicht op 4 december https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/informatiebijeenkomst-over-nieuw-meerzicht-op-4-december-239.html Op dinsdag 4 december 2018 organiseren wij van 20:00 tot 21:30 een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis over Nieuw Meerzicht. In samenwerking met de gemeente Lisse is initiatiefnemer Timpaan voornemens woningbouw te realiseren op het voormalige bedrijventerrein Meerzicht. Het plangebied betreft het voormalige Mieloo-terrein gelegen tussen Gastraat en de Ringvaart ter hoogte van de Narcissenstraat en Geraniumstraat.

Om 20:00 beginnen wij met een plenaire toelichting op het plan. Timpaan, de Participatiegroep Meerzicht en de gemeente Lisse zullen een korte presentatie houden. Hierna heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en een reactie op het plan achter te laten. Uw reacties zullen wij beantwoorden en meenemen bij de verdere procedure.

www.lisse.nl/nieuwmeerzicht 

]]>
news-237 Tue, 27 Nov 2018 12:03:35 +0100 Meepraten over het tegengaan van eenzaamheid? https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meepraten-over-het-tegengaan-van-eenzaamheid-237.html Op donderdag 13 december organiseren gemeente Lisse en WelzijnsKompas een dialoogtafel ‘Hoe zet je je voelsprieten uit om eenzaamheid te signaleren?’ Komt u ook? De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis, Heereweg 254. 

Aanleiding

Eenzaamheid komt veel voor. Onder ouderen, maar ook onder jongeren. Je eenzaam voelen, heeft veel impact op je leven. Daarom willen we hiermee aan de slag. We willen graag dat eenzaamheid bespreekbaar(er) wordt. Daarom komen er diverse dialoogtafels om over het onderwerp te praten. Bedoeld om te inspireren, handvatten te bieden en om de vraag naar en het aanbod van (sociale) activiteiten beter op elkaar af te stemmen. De dialoogtafels zijn onderdeel van de gezamenlijke aanpak van Hillegom en Lisse tegen eenzaamheid. 4 oktober was hiervoor de aftrap.


Werkwijze

Bij een dialoogtafel gaan de aanwezigen uiteen in groepen van zes tot tien personen. Samen verkennen zij het thema en wisselen zij ervaringen, dromen en mogelijkheden uit.


Aanmelden

Wilt u graag meepraten over eenzaamheid? Daar zijn wij heel blij mee! Wilt u zich wel vóór 13 december aanmelden? Dat kan door een e-mail te sturen naar Heleen Doelman via  h.doelman@hltsamen.nl. Graag tot 13 december!

]]>
news-236 Mon, 26 Nov 2018 14:01:33 +0100 Uw waardevolle boom laten inspecteren https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/uw-waardevolle-boom-laten-inspecteren-236.html Elke drie jaar biedt de gemeente de boomeigenaren aan om hun Waardevolle boom te laten inspecteren. De gemeente Lisse telt ruim 240 particuliere Waardevolle bomen, verdeeld over 92 tuinen. Tijdens de inspectie wordt gekeken of de boom veilig is en of er onderhoud nodig is. En de boom wordt getoetst op de criteria om op de lijst van waardevolle boom te staan.


Inspectie


Deze boominspectie wordt uitgevoerd in november en december door het bedrijf Bomencheck.
De beuk aan de Heereweg 87 was de officiële start van de inspectieronde.

Heeft u ook een brief gehad van de gemeente, maar nog geen inspectie aangevraagd? Dan kan dat nog tot het einde van dit jaar.

Heeft u vragen over de inspectie? Bel dan met Bomencheck (085 822 80 11) of stuur een e-mail naar: info@bomencheck.nl.

]]>
news-234 Mon, 26 Nov 2018 11:56:53 +0100 Impuls voor natuur en landschap Duin- en Bollenstreek https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/impuls-voor-natuur-en-landschap-duin-en-bollenstreek-234.html Op 21 november vond de ondertekening plaats van de uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2018-2022, cluster Duin-en Bollenstreek. De zeventien projecten hierin geven een impuls aan natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek. De projecten maken het gebied groener en toegankelijker.

Tijdens de regiodag van samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zetten Martijn Bilars en Nanning Mol hun handtekening onder de overeenkomst. Martijn Bilars is wethouder van Noordwijkerhout en vertegenwoordiger van het cluster Duin- en Bollenstreek. Nanning Mol is wethouder van Voorschoten en portefeuillehouder natuur en landschap Dagelijks Bestuur Holland Rijnland.

Gezamenlijke waarde

De projecten in de uitvoeringsovereenkomst hebben een gezamenlijke waarde van 3,7 miljoen euro. Vanuit het Regionaal Investeringsfonds wordt hieraan € 914.395,- bijgedragen.

Projecten

De zeventien projecten zijn de eerste projecten van het gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek 2016-2020. Het doel van dit programma is om de Duin- en Bollenstreek een groeiende en inspirerende regio te maken en te houden. Eén van de onderdelen hierin is de investering in de entrees van de regio en het ontwikkelen van bloemrijke bermen, onder meer in Hillegom, Noordwijk en Katwijk. De bloeiende bermen sluiten ook aan bij de wens van Holland Rijnland om meer te investeren in de biodiversiteit van de regio. 

Andere projecten zetten in op de cultuur-historische parels van de Duin- en Bollenstreek. Zo is het Merovechpark in Katwijk opgenomen in de overeenkomst, gelegen in het nieuwbouwproject De Horn. Het park ligt op een grafveld van het Merovingische volk, daterend rond 560-725 na Christus. Het doel is om de historie van dit park, dat nu aangewezen is als Rijksmonument, zichtbaar en beleefbaar te maken.>

Alle projecten opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst zijn klaar om gerealiseerd te worden. Enkele daarvan zijn inmiddels al in uitvoering. 

Bekijk de volledige lijst met alle projecten.

]]>
news-225 Wed, 21 Nov 2018 18:14:41 +0100 Nieuwste editie Kleine Kroniek uit https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwste-editie-kleine-kroniek-uit-225.html De nieuwste editie van de Kleine Kroniek van Lisse is uit. Dinsdagmiddag 20 november overhandigde auteur Arie in ’t Veld het eerste exemplaar aan oud-wethouder van cultuur Adri de Roon. Nu zijn ook de jaren van 1980 tot 1989 in Lisse vastgelegd.

 

In ’t Veld deed twee jaar lang onderzoek in de archieven van de gemeente Lisse. Ook interviewde hij belangrijke spelers uit die tijd en raadpleegde hij kranten. Al deze informatie bundelde hij in een prachtig boek. “Een belangrijk onderwerp dat in die jaren speelde, was de sloop van het gemeentehuis,” vertelt de schrijver. “Dat hield de gemoederen aardig bezig. Je vindt hierover dan ook veel terug in mijn boek.”


Vierde editie

Opdrachtgever van het boek is de gemeente Lisse. Oud-wethouder De Roon bedacht het concept voor de boeken en gaf In ’t Veld de opdracht. Inmiddels is dit alweer de vierde Kleine Kroniek. De jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig zijn nu beschreven.

Veertiger jaren

Tijdens de overhandiging spraken huidig wethouder van cultuur Jeanet van der Laan en de auteur af dat het nu tijd is om de veertiger jaren te beschrijven. “Ik vind het belangrijk om juist die verhalen nu vast te gaan leggen”, aldus In ‘t Veld. “Nu zijn er nog mensen die er over kunnen vertellen. En het zijn bijzondere jaren in én vlak na de oorlog.”

De nieuwste editie van de Kleine Kroniek van Lisse is verkrijgbaar bij Grimbergen Boeken, Heereweg 237.

]]>
news-223 Wed, 21 Nov 2018 12:26:57 +0100 Parkeerplaats voor deelauto’s in Bondstraat https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/parkeerplaats-voor-deelautos-in-bondstraat-223.html De eerste parkeerplek voor deelauto’s is een feit. Op de parkeerplaats aan de Bondstraat is een vaste plek gereserveerd. Het initiatief voor de parkeerplek komt van inwoner Martin van Blitterswijk. Hij wilde zijn tweede auto ter beschikking stellen aan andere Lissers. Op 20 november onthulden wethouders Jolanda Langeveld en Jeanet van der Laan samen met Van Blitterswijk het bord van de parkeerplaats.

Ontgrendelen met smartphone
Van Blitterswijk is aangesloten bij platform MyWheels. Wie de auto wil gebruiken, kan zich aanmelden via de website of app van deze organisatie. Na reservering en betaling kunnen gebruikers met hun smartphone de auto ontgrendelen en vervolgens gebruiken.

Ruimte besparen
Wethouder Langeveld van mobiliteit sprak haar waardering uit voor het initiatief. “Door het delen van auto’s hebben we minder parkeerplekken nodig. Dit bespaart ruimte en komt de leefbaarheid in een buurt ten goede.” Ook wethouder van der Laan is enthousiast: “Mooi om te zien dat steeds meer mensen kiezen voor delen in plaats van bezit. Vanuit het Energieakkoord stimuleren we het gebruik van deelauto’s dan ook. Bovendien rijdt deze auto hoofdzakelijk op groen gas.”

]]>
news-219 Fri, 16 Nov 2018 15:33:04 +0100 Wethouder van der Laan bezoekt scholen in Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/wethouder-van-der-laan-bezoekt-scholen-in-lisse-219.html Als wethouder onderwijs bezoekt zij de komende maanden alle scholen. Zij wil het gesprek aangaan over digitale middelen, werkdruk en passend onderwijs. Op 15 november heeft de wethouder de basisscholen de Klarinet en de Lisbloem bezocht.

Van der Laan is jarenlang zelf in het onderwijs werkzaam geweest. Op het Fioretti College was zij docent en teamleider. “Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling een plek krijg op een school die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden”, vertelt de wethouder. “Wij willen dat iedereen mee kan doen. En dat ieder kind de kans heeft om het beste uit zichzelf te halen. In de meeste gevallen kan dit op een gewone school, maar soms is speciaal onderwijs nodig. Ik zie ernaar uit om over al deze onderwerpen met de scholen in gesprek te gaan.”

Onderwijsplannen
Met de gesprekken wil Van der Laan meer inzicht krijgen in welke zaken goed gaan en waar misschien meer aandacht nodig is. Zij neemt deze zaken mee in de plannen voor onderwijs van de gemeente Lisse. De komende tijd bezoekt Van der Laan alle scholen in Lisse.

]]>
news-215 Wed, 14 Nov 2018 14:43:35 +0100 Geslaagde Dag van de Mantelzorg https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geslaagde-dag-van-de-mantelzorg-215.html Mantelzorgers uit Lisse in het zonnetje gezet Zaterdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers – mensen die intensief en/of langdurig zorgen voor een naaste - in het zonnetje gezet.

In Hillegom kwamen zo’n 70 mantelzorgers uit Lisse en Hillegom bijeen voor een dag met theater, uitwisseling van ervaringen en workshops. De Dag vond plaats in de sfeervolle zaal van het gebouw van de Stichting Cultuurbeleving in Hillegom.

Na een korte introductie door directeur Gesmar Pruijs van Welzijnskompas trapten de wethouders Fred van Trigt en Jolanda Langeveld af. Zij spraken hun waardering en respect voor de mantelzorgers uit en riepen de mantelzorgers op hun signalen over wat zij nodig hebben als mantelzorger door te geven aan de gemeente en Welzijnskompas.

De mantelzorgers konden genieten van een herkenbaar cabaretoptreden van ‘mantelzorger van het jaar’ Katrien en medespelers, waarna zij in gesprek gingen over situaties waarin zij zich als mantelzorgers wel of niet gehoord voelden. Na een heerlijke lunch volgde het middagprogramma met diverse workshops, Na een geslaagde en ontspannen dag gingen de mantelzorgers naar huis met een leuke goodiebag.

]]>
news-213 Tue, 13 Nov 2018 13:02:05 +0100 Uitnodiging bijeenkomst Sportief akkoord Lisse https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/uitnodiging-bijeenkomst-sportief-akkoord-lisse-213.html Bouwt u mee aan de volgende fase van het Sportief akkoord Lisse? Kom dan op dinsdagavond 13 november naar deze bijeenkomst! De doelstellingen vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn gevuld met ideeën en wensen vanuit de sportverenigingen en het werkveld. Tijd om maatregelen te koppelen aan de doelstellingen vanuit de wensen en ideeën. Onder de titel ‘Keuzes maken’ wordt er per doelstelling een rondetafelgesprek gevoerd aan verschillende tafels om het hoe, wat en wie vorm te geven. Met welke maatregelen kunnen gezamenlijk de lokale doelstellingen worden behaald?

Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomst 'Keuzes maken'

 • Op dinsdag 13 november
 • Locatie: RTV De Bollenstreek, Spekkelaan 3, 2161 GH, Lisse
 • Inloop vanaf 19.30 uur – Aanvang bijeenkomst 20.00 uur
 • Einde 22.00


Mocht u de eerste bijeenkomst gemist hebben dan is dit geen probleem. Om het Sportief akkoord Lisse zo breed mogelijk te dragen hopen wij weer op een grote opkomst vanuit de verschillende werkvelden en vanuit verschillende expertises.
Zorg dat u een aandeel heeft in het Sportief akkoord Lisse!

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via het de emailadres beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl. Graag vermelden uw naam, welke organisatie, vereniging of school u vertegenwoordigt en vanuit welke functie. 

]]>
news-210 Fri, 09 Nov 2018 17:37:33 +0100 Nieuwe brug over Ringvaart voor snelle busroute Noordwijk - Schiphol https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/nieuwe-brug-over-ringvaart-voor-snelle-busroute-noordwijk-schiphol-210.html Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 6 november hun voorkeur uitgesproken over de aanleg van een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. De aanleg van de HOV-verbinding is een gezamenlijke ambitie van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland met als doel de bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Wethouder Jolanda Langeveld: ‘Ik ben blij met deze brug over de Ringvaart. In Lisse vinden we het belangrijk dat ons dorp goed bereikbaar is. Met deze brug zijn we dadelijk beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Over de inpassing van de brug in de Waterkanten denken wij, graag samen met inwoners, mee met de provincie.’

In 2014 hebben de samenwerkende overheden afgesproken om van de huidige buslijn 361 een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te maken. Dit wil zeggen dat er tussen Noordwijk en Schiphol bussen gaan rijden die betrouwbaar, snel en comfortabel zijn en met een hoge frequentie rijden. Met de nieuwe brug over de Ringvaart hoeft de bus in de toekomst niet meer om te rijden via de N207 en kan deze de geplande nieuwe woonwijken in Haarlemmermeer bedienen.

Lage brug

De nieuwe brug komt ter hoogte van de Sportlaan in Lisse. Via een lage brug over de Ringvaart wordt Lisserbroek met Lisse verbonden. Naast de busbaan komen er een fiets- en voetpad op de brug.

Inpassing De Waterkanten
Vanaf het begin van de bouw van de nieuwe woonwijk De Waterkanten is duidelijk geweest dat de nieuwe brug zou liggen in het verlengde van de Sportlaan. In de aanleg van de wijk en de wegen is hier rekening mee gehouden.

Duidelijkheid voor omgeving

De komst van de brug heeft gevolgen voor de directe omgeving, omdat voor de aansluiting in Lisserbroek een aantal woningen en voorzieningen van de ijs- en skeelerclub moeten wijken. De provincies Noord-en Zuid-Holland zijn hierover in gesprek met de omgeving. Ook is er gesproken met omwonenden over het bustracé in Haarlemmermeer. Nu het besluit genomen is, gaan de overheden over de directe gevolgen hiervan verder in gesprek. De toekomstige route voor de bus hangt onder andere samen met de nieuwbouwplannen van de gemeente Haarlemmermeer. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

Zuid-Holland

Ook in de provincie Zuid-Holland worden wegen en haltes aangepast om de bus vlot en betrouwbaar te kunnen laten rijden. In Lisse is afgelopen zomer de nieuwe centrumhalte in gebruik genomen. In het najaar worden in Noordwijk, Teylingen en Lisse nog een aantal bushaltes gerealiseerd en vindt voorbereidend werk plaats voor de realisatie van de overige haltes en doorstromingsmaatregelen voor de bus. De uitvoering hiervan is grotendeels gepland in 2019. Een aantal maatregelen wordt samen met andere projecten (Randweg Voorhout, Parallelboulevard Noordwijk) uitgevoerd in 2020-2021.

]]>
news-173 Wed, 07 Nov 2018 18:03:00 +0100 Meld kandidaten aan voor de vrijwilligersprijs en de jeugdprijs! https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/meld-kandidaten-aan-voor-de-vrijwilligersprijs-en-de-jeugdprijs-173.html [Update] Volgende week laatste kans! Kent u iemand die zich op een uitzonderlijke wijze inzet voor de samenleving of toekomst van Lisse? Een vrijwilliger, een jeugdige vrijwilliger tot en met 22 jaar of een groep vrijwilligers die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden? 

Kandidaten aanmelden kan tot 15 november 2018

Meer informatie over hoe u die persoon of personen kunt voordragen, leest u op de lisse.nl/onderscheidingen. De winnaars worden tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Nomineer vandaag nog uw favoriet via lisse.nl/onderscheidingen.

]]>
news-198 Mon, 29 Oct 2018 15:43:24 +0100 Maak van je roze wolk geen rookwolk https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/maak-van-je-roze-wolk-geen-rookwolk-198.html In verwachting of een kind geboren? Gefeliciteerd! Bent u in verwachting of hebt u onlangs een kind gekregen? Of misschien bent u wel net oma of opa geworden. Daarmee bent u onderweg om een expert te worden in alle soorten tafelhoekjes, babyfoons, traphekjes en fleshygiëne om uw kindje zo veilig en gezond mogelijk op te laten groeien.

Brandveiligheid is misschien niet het eerste waar u aan denkt. Toch kan er ook bij u brand ontstaan met alle nare gevolgen van dien. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw gezin hiertegen te beschermen.

Sluit binnendeuren, plaats rookmelders, maak een vluchtplan.

Landelijke Brandpreventieweken

De Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland kennen ieder jaar de landelijke Brandpreventieweken. Daarin besteden zij aandacht aan het voorkomen van brand en brandwonden. Iedere regio in Nederland geeft een eigen invulling aan de Brandpreventieweken. Kijk op de website van de Brandweer voor meer informatie over deze campagne.

]]>
news-190 Tue, 23 Oct 2018 15:46:19 +0200 Heel de Bollenstreek wandelt https://www.lisse.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-en-evenementen/wandelroutes-bollenstreek.html Het laatste deel van het Zuid-Hollandse wandelnetwerk is geopend. De wandelroutes worden gecontroleerd door een grote groep vrijwilligers. news-193 Tue, 23 Oct 2018 13:20:49 +0200 Gratis controle fietsverlichting bij fietsenwinkels https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gratis-controle-fietsverlichting-bij-fietsenwinkels-193.html Op zaterdag 3 november kunnen fietsers gratis hun verlichting laten controleren en zo nodig laten repareren Fietsverlichtingsactie 2018

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, samen met rijwielhandelaren weer een fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren kun je op de actiedag jouw verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, dus geen arbeidsloon. 

Actiedag 3 november

In Lisse vindt de fietsverlichtingsactie plaats bij de onderstaande rijwielhandelaren. In de aansluitende week (week van 5 tot en met 10 november) kun je ook nog bij de deze rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting.

De deelnemende rijwielhandelaren zijn:

 • Giant Store Oppelaar - Kanaalstraat 122  - Lisse
 • Rijerkerk Tweewielers.nl  - Koninginneweg 83 - Lisse

Voorkom een boete

Het is de bedoeling dat de politie na de actie gericht gaat controleren op werkende verlichting. Een extra reden om alles op orde te krijgen want de boete bedraagt € 55,-.

]]>
news-185 Fri, 19 Oct 2018 13:21:58 +0200 Lisse maakt energiebesparing bij bedrijven inzichtelijk https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/lisse-maakt-energiebesparing-bij-bedrijven-inzichtelijk-185.html De gemeente bood samen met Omgevingsdienst West-Holland een gratis energiescan met monitoring aan [Update 25 oktober]  De resterende scans voor 2018 zijn inmiddels ingepland. Informatie over de aanmelding voor 2019 volgt.


Gemeente Lisse heeft zich gecommitteerd om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren. Dit doet zij door samen met Omgevingsdienst West-Holland een gratis energiescan met monitoring aan te bieden aan deze doelgroep. Gemeente Lisse heeft 20 energiescans ingekocht. Het gaat hard met de energiescans, 10 van de 20 beschikbare energiescans zijn al uitgevoerd.  

Gratis energiescan MKB

Bedrijven zijn continu bezig met kostenbesparing. Op hun energierekening valt óók te besparen. Bedrijven die zich hebben aangemeld voor een gratis energiescan krijgen bezoek van het adviesbureau Energiepartners BV.

Het adviesbureau brengt samen met het bedrijf de energiesituatie in kaart. Zo krijgt het bedrijf inzicht in het energieverbruik, energiestromen en het energielabel. Na deze scan ontvangt de bedrijf een advies op maat (adviesrapport) waarin staat hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen. Daarnaast krijgen zij een toegang tot een online tool om hun energieverbruik twee jaar te monitoren. “Een rapport verdwijnt vaak in de la maar met een monitoring zien mensen gelijk het resultaat, wat vaak voor verassende inzichten zorgt. Ook geeft de online tool de besparingen aan die bedrijven kunnen gebruiken voor nieuwe investeringen, op deze manier hoeft het nemen van energiebesparende maatregelen niet altijd enorm kostbaar te zijn”, zegt Gerwin Brandsen van Energiepartners.

Wethouder van der Laan loopt mee tijdens energiescan bij Restaurant De Engel

Vandaag liepen Jeanet van der Laan (wethouder duurzaamheid gemeente Lisse), Gerrit Meiland (gemeenteraadslid gemeente Lisse) en Martin Aardenburg (Omgevingsdienst West-Holland,) mee tijdens een energiescan bij Restaurant De Engel in Lisse. Wethouder van der Laan, die voor het eerst een energiescan bijwoont zei erg benieuwd te zijn naar hoe zo een scan in zijn werk gaat, ook gaf ze aan dat er nog een flinke slag te slaan is in energiebesparing in de gebouwde omgeving; “Het energieverbruik van de gebouwde omgeving is 70%, hier is dus een enorme besparingspotentieel. Een energiescan geeft hier inzicht in, daarom steunen wij als gemeente dit project en dragen wij een warm hart toe aan bedrijven die met energiebesparing aan de slag gaan”. 

Restaurant de Engel is een familiebedrijf dat van café is uitgegroeid naar een zalencentrum met café, restaurant en hotel. Eric Juffermans is de derde generatie en runt dit bedrijf samen met zijn vrouw Suzanne Juffermans en nicht Karin Juffermans. ‘Wij zijn altijd bezig met energiebesparing en hebben het een en ander al uitgevoerd. Energiebesparing begon bij ons vanuit de financiële besparing die dit oplevert, vooral als je de eerste verlaging van de energierekening ziet, maar duurzaam ondernemen is voor ons ook erg belangrijk.  Er zijn continu nieuwe ontwikkelingen en ik ben benieuwd welke nieuwe besparingsmogelijkheden deze energiescan laat zien.” 

Informatieplicht voor bedrijven op het gebied van energiebesparing

Bedrijven die 50.000 kWh stroom en/of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn verplicht rendabele energiemaatregelen te treffen. Omgevingsdienst West-Holland controleert bedrijven of zij deze maatregelen treffen. De rendabele energiemaatregelen zijn door de overheid samen met de brancheorganisaties in erkende maatregelenlijsten opgenomen.

Per 1 juli 2019 zijn bedrijven, naast het treffen van de maatregelen ook verplicht om te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de erkende maatregelen voor energiebesparing. Wettelijk moet een bedrijf of instelling aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht voldoen vóór 1 juli 2019. De Omgevingsdienst blijft de erkende energiemaatregelen bij bedrijven controleren en controleert daarnaast  op de informatieplicht.

]]>
news-184 Thu, 18 Oct 2018 15:43:43 +0200 Gemeente verwijdert fietswrakken https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/gemeente-verwijdert-fietswrakken-184.html Wij hebben fietswrakken opgeruimd die in de openbare ruimte staan. Fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, mogen namelijk niet op de weg blijven staan.

Dit staat in artikel 5:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Fietsen gelabeld

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben deze fietsen gelabeld. Als uw fiets een label heeft gekregen, heeft u 4 weken de tijd gehad om uw fiets zelf weg te halen. 

Inmiddels zijn 80 gelabelde fietsen en 2 scooters door de gemeente verwijderd en opgeslagen..

Vragen

Heeft u vragen over deze actie? Neem dan contact op met onze boa’s via telefoonnummer 14 0252.

]]>
news-182 Thu, 18 Oct 2018 12:04:53 +0200 Geef je mening over de toekomst van Schiphol en omgeving https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geef-je-mening-over-de-toekomst-van-schiphol-en-omgeving-182.html Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie op www.omgevingsraadschiphol.nl De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren

De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en 20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt afgesloten met een luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl.

Resultaten

De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Omgevingsraad Schiphol

De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting.

]]>
Algemeen
news-180 Wed, 17 Oct 2018 15:34:49 +0200 Koninklijke Onderscheiding voor Prof. dr. Wim Fibbe https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/koninklijke-onderscheiding-voor-prof-dr-wim-fibbe/ Hij ontving deze onderscheiding na zijn afscheidscollege in het LUMC uit handen van de Leidse burgemeester Lenferink news-179 Wed, 17 Oct 2018 14:03:54 +0200 Hobaho vertelt college Lisse meer over innovatieve tulpvermeerdering https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/hobaho-vertelt-college-lisse-meer-over-innovatieve-tulpvermeerdering-179.html College krijgt rondleiding met presentatie van nieuwe methode tulpvermeerdering Burgemeester en wethouders van Lisse hebben dinsdag 16 oktober een bezoek gebracht aan Hobaho. Algemeen directeur Foeke Gardenier en Directeur bemiddelen Sam van Egmond gaven een presentatie. Daarna volgde een rondleiding. Actuele aanleiding voor het werkbezoek is de bijzondere prestatie die Hobaho behaalt bij het vermeerderen van tulpenbollen.

 

Nieuwe methode

Normaal gesproken kun je een tulpbol per jaar met een factor drie vermeerderen. Met de nieuwe methode kan Hobaho dat opschroeven naar enkele duizenden per jaar. Deze techniek vond nog niet eerder plaats in de bollenteelt, wel in bijvoorbeeld de sierteelt.

 

Bijzondere kweekmethoden

Burgemeester en wethouders kregen een rondleiding in het laboratorium en de klimaatcellen. Daar legde projectleider Esther de Boer meer uit over de bijzondere kweekmethoden.

]]>
news-178 Mon, 15 Oct 2018 16:26:37 +0200 Afvalexcursie naar Meerlanden https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/afvalexcursie-naar-meerlanden-178.html Wilt u met eigen ogen zien wat er nu écht met uw afval gebeurt en wilt u al uw vragen over afvalverwerking beantwoord krijgen? Meld u dan aan voor de excursie op 9 november! Deze excursie wordt georganiseerd door ‘Lisse Duurzaam’ en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Lisse en Meerlanden.

Deelname is gratis.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via lisseduurzaam@gmail.com of door een briefje in de bus te doen bij Veldhuyzen van Zantenpark 97 in Lisse. Vermeld hierop uw naam en telefoonnummer. Na 2 november neemt Duurzaam Lisse contact met u op. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Gezien de bezoeklocaties is het wenselijk dat u goed ter been bent. De excursie niet geschikt voor kinderen onder de 7 jaar.

 

Programma vrijdag 9 november

08:45 uur        Vertrek per bus uit Lisse

09.30 uur         Aankomst bij Meerlanden - Ontvangst met koffie en presentatie

10.45 uur         Rondleiding door Milieustraat en Groene Energiefabriek - Koffie en broodje

12.00 uur         Vertrek per bus naar Regionaal Sorteercentrum Schiphol

12.20 uur         Aankomst RSC Schiphol - Rondleiding

13.30 uur         Vertrek per bus naar Lisse

 

Over Lisse Duurzaam

Lisse Duurzaam is een burgerinitiatief van Lissenaren. Zij willen Lisse verduurzamen door energieverbruik te verminderen. Dit doen ze in coöperatievorm; met andere inwoners en ondernemers in Lisse. Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen en andere projecten te ontwikkelen om Lisse te verduurzamen. Lisse Duurzaam heeft geen winstoogmerk en is er voor particulieren, bedrijven, scholen, verenigingen etc. Kortom: voor iedereen binnen Lisse die duurzame energie een warm hart toedraagt en stappen wil maken op dit gebied.

Kijk voor meer informatie op www.lisseduurzaam.nl of op www.meerlanden.nl of bekijk alvast het filmpje van Meerlanden over afval.

 

]]>