Ga naar de inhoud

Tiny Houses Lisse

Het binnenterrein in de Bloemenbuurt, gelegen tussen de Narcissenstraat, Geraniumstraat, Broekweg en de Gasstraat in Lisse is aangewezen als locatie voor de bouw van acht tiny houses.

Tiny houses zijn duurzame, kleine woningen die bij voorkeur zelfvoorzienend zijn. Ofwel: niet op gas en mogelijk zelfs niet op elektriciteit zijn aangesloten. Uit gesprekken met inwoners van Lisse blijkt er grote interesse te bestaan voor deze nieuwe woonvorm. Sinds deze gesprekken is de gemeente aan de slag gegaan om te kijken hoe deze duurzame woonvorm ergens in het dorp kan worden waargemaakt. Binnen het plan geeft de gemeente ruimte aan 8 tiny houses. De huisjes worden maximaal 5 meter hoog en mogen maximaal 32m2 groot.

Inschrijven voor het project Tiny Houses Lisse kan vanaf 15 november 2023

Wij zoeken tiny house bewoners! Kijk voor meer informatie over het project en inschrijfmogelijkheden op deze website.

Goede balans woningmarkt

De gemeente Lisse wil graag uitgebreid aanbod op de woningmarkt met aandacht voor huur én koop, voor zowel jonge als oudere inwoners. Hierbij kiest de gemeente voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Het vergroten van de voorraad is noodzakelijk want door te bouwen ontstaat er meer ruimte voor doorstroming. Inwoners die kleiner willen wonen, laten vaak woonruimte achter voor gezinnen. Deze zorgen op hun beurt dat er woningen voor starters vrijkomen. De gemeente wil waar mogelijk woningen aanbieden aan inwoners uit Lisse.

Wethouder Jolanda Langeveld: ‘Ik ben heel blij met de komst van de tiny houses in Lisse. Er is veel vraag naar verschillende typen woningen waaronder naar deze duurzame kleine woningen die bij voorkeur zelfvoorzienend zijn. Deze ontwikkeling draagt dan ook echt bij aan een goed evenwicht in het type woningen in het dorp.’

Extra achtergrondinformatie

Op 12 oktober 2021 heeft er een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is de opzet van het inmiddels doorlopen participatieproces toegelicht en was er gelegenheid om vragen te stellen.

Spelregelkader

Voor deze ontwikkeling is een spelregelkader opgesteld. In dit spelregelkader staan de regels en randvoorwaarden die gelden voor de bouw van een tiny house op het binnenterrein. Ook bevat het informatie over het terrein en de omgeving.

Vier omwonenden van het binnenterrein, vier tiny house geïnteresseerden en gemeente Lisse hebben samen het spelregelkader opgesteld. Op deze manier wil de gemeente Lisse bereiken dat er fijne plek ontstaat voor iedereen. De gemeente heeft hierbij hulp gehad van Steenvlinder als onafhankelijke procesbegeleider en René Kuiken als stedenbouwkundig ontwerper.

Participatie: samen leren

De gemeenteraad van Lisse wil graag leren van opgedane ervaringen met participatie met als doel om het steeds beter te doen. Daarom is het proces in juni 2021 geëvalueerd met een aantal direct omwonenden. Lees hier de leerervaringen.

Ga naar het begin