Een doorn in het oog (Kees van der Zwet)

In deze column wil ik graag stilstaan bij hoe sommige inwoners omgaan met de openbare ruimte oftewel: onze buurt. En dan bedoel ik in het bijzonder hoe zij omgaan met hun afval. Dat is niet zoals de meesten van ons dat doen en zeker niet zoals de gemeente dat graag ziet. Het is mij persoonlijk een doorn in het oog.

Aangesproken

De afgelopen periode word ik geregeld aangesproken over zwerfvuil en ‘bijplaatsingen’ (vuil dat naast de containers wordt gezet) op de milieuparken. Hieruit maak ik op dat het meer mensen een doorn in het oog is en dat ook steeds meer inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Want samen houden we het schoon. Dat merk ik ook aan de toegenomen vraag naar materialen om zwerfafval op te ruimen. Dat willen we als gemeente faciliteren waar mogelijk.

Afvalcoach

Maar even terug naar mijn frustratie en die van velen met mij. Bij een aantal milieuparken worden steeds meer spullen naast de ondergrondse containers geplaatst. Op een aantal plekken loopt dit echt de spuigaten uit. Daarom heeft de gemeente sinds kort een afvalcoach: zijn naam is Laurens Vernig. Hij gaat de buurt in om met mensen in gesprek te gaan over afval. Wat weten zij over de opties om afval weg te brengen? Waar hebben zij behoefte aan? Hij zal inwoners ervan bewust proberen te maken dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om zijn afval daar te brengen waar het hoort.

Extra kosten

Achterhalen wie er een rotzooi van maakt is meestal lastig. Dan draait de gemeente er voor op om het op te (laten) ruimen. Dat kost geld. Hier gaat de afvalstoffenheffing deels aan op. Uw geld dus. Terwijl inwoners bijna al het afval ook bij de Vennestraat kunnen brengen. Daar betaalt iedere inwoner al voor via de afvalstoffenheffing. Maar die extra opruimacties, dat zijn onnodige extra kosten.

Voorbeeld

Pas geleden werd er in het weekend op een milieupark een jerrycan aangetroffen met een onbekende vloeistof. De buitendienst heeft die in het weekend opgeruimd, omdat het mogelijk om chemisch afval ging. Dat kan immers een risico zijn voor de omgeving. Dus kwamen onze mensen om het weg te halen, maar zoals gezegd brengt dat kosten met zich mee. Steeds vaker komen er meldingen en klachten binnen. Het aantal bijplaatsingen neemt ook enorm toe. Het is een probleem dat om een oplossing vraagt.

Aanspreken

Ik heb goede hoop dat de afvalcoach verschil weet te maken. Daarnaast doe ik een dringend beroep op alle inwoners: stop uw afval ín de container óf breng het naar de milieustraat. En spreek mensen erop aan als u ziet dat zij afval op straat gooien of naast de container zetten. Laten we elkaar scherp houden, zodat iedereen zich bewuster wordt van zijn gedrag. Dan houden we de buurt samen schoon!

Kees van der Zwet, wethouder
k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin