Ga naar de inhoud

Dijk Poelpolder recreatiever gebruiken? (Kees van der Zwet)

De vakantieperiode is voor meeste mensen weer voorbij, ook voor mij. Even uit de waan van de dag heb ik in alle rust kunnen nadenken waar ik het in deze column over ga hebben. Zo dacht ik terug aan de coronaperiode, waarin ik geregeld een wandeling maakte met een van mijn neven over de dijk in de Poelpolder. Vanuit huis liepen we dan naar de opgang bij de Ooievaarstraat, vervolgens over de dijk richting de 1e Poellaan, langs de Greef richting de watersportvereniging en dan via scouting de Shawano’s via de Rooverbroekdijk weer naar huis.

Soppen

In een droge periode, is dit een prettig wandelgebied. Het wordt een ander verhaal wanneer het (flink) heeft geregend. Dan is het soppen in de modder, maar ook oppassen om niet uit te glijden op het vrij smalle wandelpad. Daarnaast is dit gebied niet voor iedereen toegankelijk. Denk aan mensen met een kinderwagen, rolstoel of een rollator. Ik vroeg me toen af of dit niet anders kan. Zou het niet bij elk weertype en voor iedereen een plezierig en aantrekkelijk wandelgebied moeten zijn?

Schelpenpad

Op een gegeven moment was bij de opgang aan de Ooievaarstraat vanaf het talud tot aan de bovenkant van de dijk een schelpenpad aangebracht. Dit verbaasde mij in eerste instantie. Want voor zover ik wist, wilde de beheerder van de dijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland, geen verharding op de voetpaden. Die kan de stabiliteit van een dijk negatief beïnvloeden, was het argument. Met het schelpenpad bij de Ooievaarstraat in het achterhoofd, heb ik het Hoogheemraadschap gebeld met de vraag of we niet op meer plaatsen op de dijk een schelpenpad aan mogen leggen. Het antwoord was duidelijk: zolang het geen gevaar oplevert voor de veiligheid van de dijk zijn er vooralsnog geen bezwaren.

Recreatie

Inmiddels is in het raadsakkoord opgenomen dat we de dijken graag meer recreatief willen gebruiken. Niet alleen de biodiversiteit bevorderen door het maaibeleid, maar ook kijken of hier aantrekkelijke plekken te realiseren zijn om te recreëren. Dit gaat verder dan het gebruik als wandelgebied of uitlaatplek voor honden. Maar eerst is het goed om te weten wat de inwoners van Lisse vinden: moet er iets veranderen of is het prima zoals het nu is? Als we iets moeten veranderen, gaan we per deelgebied een plan maken met de aanwonenden, de eigenaar van de dijk én de mensen die graag gebruik (willen) maken van de dijk.

Enquête

We hebben een enquête uitgezet en hierbij roep ik iedereen op om deze in te vullen. U vindt de enquête in het nieuwsbericht over de Dijk Poelpolder. Alle suggesties zijn welkom en ook mensen die betrokken willen worden bij de uitwerking. U mag mij dat dan mailen. En mocht u toevallig over de dijk wandelen en langs het pad een QR-code aantreffen, met uw smartphone heeft u binnen vijf minuten uw mening gegeven!

Kees van der Zwet, wethouder

k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin