Ga naar de inhoud

Geen garantie voor de toekomst (Kees van der Zwet)

Het is weer die tijd van het jaar: binnenkort vindt iedereen weer de aanslag gemeentelijke heffingen op de deurmat. Zeker nu het leven zo duur is geworden, zit niemand daar op te wachten. Dat realiseer ik me goed. Daarom heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar zo minimaal mogelijk stijgt. Helaas kan ik niet beloven dat dit volgend jaar en de jaren erna ook gaat lukken.
 

De heffingen

Als wethouder financiën neem ik u graag nog even mee in de gemeentelijke heffingen. Afvalstoffenheffing en rioolrecht worden berekend op basis van de te verwachten kosten die de gemeente maakt. De inkomsten mogen niet hoger zijn dan de kosten. Woningeigenaren krijgen daarnaast elk jaar een aanslag onroerendezaakbelasting (ozb). De opbrengt van de ozb hoort bij de inkomsten van de gemeente. We gebruiken die voor bijvoorbeeld sport, welzijn, straatverlichting en de aanleg en het beheer en onderhoud van wegen.
 

Huizenprijzen

Afgelopen jaar steeg de waarde van woningen in Lisse gemiddeld met maar liefst 16%. Als woningbezitter ben ik daar op zich blij mee, maar aan de andere kant: brood koop ik er niet voor. Om ervan te profiteren zou ik mijn huis moeten verkopen. Maar dan moet ik een huis terugkopen dat net zoveel in waarde is gestegen. Dit terzijde. Wat mij is opgevallen, is dat veel inwoners denken dat de ozb-inkomsten net zo hard stijgen als de waarde van de woningen. Dat is niet het geval.
 

Ozb 2023

Vaak verhogen gemeenten de ozb alleen met het jaarlijkse inflatiecijfer. Dat cijfer is in tijden niet zo hoog geweest. Daarom zijn we nu allemaal zoveel geld kwijt aan boodschappen en benzine. Veel mensen hebben het moeilijk. Daar wilden wij als gemeentebestuur rekening mee houden. We hebben er daarom bewust voor gekozen om de ozb minimaal te laten stijgen, namelijk met een inflatiecorrectie van 2,7%. Want niet iedereen krijgt al direct een hoger salaris, waarmee de hoge inflatie gecompenseerd wordt.
 

Ozb 2024 en verder

De financiële vooruitzichten zijn voor veel gemeenten niet zo goed. Ook gemeenten hebben te maken met hoge prijzen door de inflatie. Het is daarom de vraag of het voor komende jaren ook lukt om de ozb minimaal te laten stijgen. Als het Rijk de gemeenten niet compenseert voor de hoge inflatie moeten gemeenten hun inkomsten op andere manieren gaan vergroten. De ozb zal dan vrijwel zeker flink omhoog gaan. Daarnaast heeft de gemeente Lisse een extra financiële uitdaging om de jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven blijvend in evenwicht te brengen.
 

Bezuinigen

Het leven is duur geworden en velen van u moeten goed op de portemonnee letten. Dat geldt ook voor de gemeente Lisse. Daarom is de gemeente al volop op zoek naar bezuinigingen en inkomsten (suggesties zijn welkom). Ik raad u aan om dat ook te doen als u al krap zit. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! En vraag op tijd hulp als het niet meer gaat. U kunt hiervoor terecht bij Voorieder1.

Kees van der Zwet, wethouder 
k.vanderzwet@lisse.nl 

Ga naar het begin