Ga naar de inhoud

Wat kunnen we leren van familiebedrijven? (Kees van der Zwet)

Onlangs las ik een artikel over de opvolging van familiebedrijven en de top 200 van familiebedrijven. Hierbij vielen mij twee dingen op. Ten eerste zitten er nogal wat voedingsbedrijven in de top 200, veelal uit de intensieve veehouderij. Het inkrimpen van de veestapel zal op hen de nodige invloed gaan hebben. Maar daar wil ik het niet over hebben. Wat mij interesseert is de cultuur van familiebedrijven. Daarover las ik in het artikel.

Generaties

Zij denken in generaties in plaats van in successen op de korte termijn. Wat mij betreft iets om bij stil te staan. Neem klimaatverandering. Daar maken we ons op dit moment terecht druk over. Aan de ene kant moeten er maatregelen genomen worden om deze verandering, voor zover toe te schrijven aan menselijk handelen, te stoppen. Terwijl we aan de andere kant maatregelen moeten nemen om de mogelijke gevolgen hiervan op ons dagelijks leven zoveel als mogelijk te beperken. Twee zijden van dezelfde medaille. In beide gevallen vraagt dit om visie en beleid voor de lange termijn.

Kortetermijndenken

Daarnaast is belangrijk het besef bij ons allemaal -politiek en samenleving- dat wij managers zijn van de aarde, met de toekomstige generaties als de mensen waar we het voor doen. In de politiek van alledag zijn we echter vaak bezig met de korte termijn. Simpelweg omdat er elke vier jaar verkiezingen zijn en de kiezer ons kan afrekenen op wat we in een korte termijn van vier jaar hebben bereikt.  

Langetermijndenken

Voor effect en resultaat zouden we veel meer moeten kijken naar de lange termijn. Zeker als het gaat over de klimaatmaatregelen om te komen tot CO2- en stikstofreductie. Maar ook als het gaat over maatregelen om langdurige periodes van droogte of overmatige regenval te overbruggen. Het effect van kortetermijnmaatregelen is vaak beperkt. Langetermijnmaatregelen, veel langer dan een bestuursperiode van vier jaar, zijn doorgaans effectiever. En ze verlopen een stuk vloeiender in plaats van schoksgewijs.

Politieke cultuur

De huidige politieke cultuur draagt niet altijd positief bij. Ik zie nogal eens politici die vooral bezig zijn met elkaar vliegen afvangen en met media-aandacht, in plaats van met maatregelen die op de lange termijn veel resultaat kunnen geven. Ook hier kunnen we van familiebedrijven leren. Want wanneer overleven familiebedrijven uiteindelijk niet? Dat zijn vaak bedrijven waar men elkaar steeds voor eigen gewin de tent uit vecht. Bedrijven met een strategie gericht op de volgende generatie doen het over het algemeen beter.

Lissese bestuurscultuur

In Lisse kennen we gelukkig nog steeds een bestuurscultuur van er willen uitkomen met onze inwoners, ook als er verschil van inzicht is onder de bestuurders. Op die bestuurscultuur zijn we zuinig, omdat we ervan overtuigd zijn dat die het beste werkt op de lange termijn.

Kees van der Zwet, wethouder
k.vanderzwet@lisse.nl

 

Ga naar het begin