Ga naar de inhoud

Het liep uit de hand (Lies Spruit)

Enkele weken geleden verzamelden zich grote groepen jongeren ‘s avonds in ons centrum. Ze waren uit op een confrontatie met de politie. De oproep voor deze confrontatie was gedaan via gesloten groepen op social media. Politie en gemeente zagen het daardoor niet aankomen. Ook het jongerenwerk en scholen hadden geen signalen gekregen. Maar ondanks dat het onverwacht was, heeft de politie met behulp van boa’s en andere handhavers hard en met succes kunnen ingrijpen.

Wijkagent

Zo’n 60 jongeren, waarvan de helft uit onze regio, en hun ouders/verzorgers hebben daarna een bezoek van de wijkagent gehad. Die had een brief bij zich van mij, gericht aan de jongere en de ouders/verzorgers. Als er strafbare feiten gepleegd zijn, volgt er nog een aanklacht en is het aan de rechter. Het mag duidelijk zijn dat we deze overlast niet tolereren, al heeft de politie wel betere dingen te doen. Ik heb zelf ook gesproken met een aantal jongeren en hun ouders/verzorgers. Ik heb beiden aangesproken op wat er was gebeurd. En ik wilde weten wat de aanleiding was, maar heb geen duidelijke reden gehoord. Wie het initiatief nam, is ook nog onduidelijk. Het onderzoek is lastig vanwege de beslotenheid van de socialmediagroepen.

Elkaar ontmoeten

Natuurlijk zijn er ’s avonds jongeren op straat. Dat is niet nieuw. Maar er moeten wel meer activiteiten komen voor jongeren. Zeker voor de 16- en 17-jarigen is er sinds het alcoholverbod minder te doen. Of de trammelant in het centrum daarmee was voorkomen, weet ik niet. De jongeren waren daar zelf ook niet duidelijk over. Ze klaagden wel dat er weinig te doen is, maar kwamen niet met ideeën. Wel lieten ze weten graag leeftijdgenoten te kunnen ontmoeten. Gelukkig opent het jongerenwerk binnenkort zijn deuren aan Vivaldistraat 6 en kunnen jongeren daar weer terecht.

Ideeën

Pas geleden, vóór het incident in het centrum, was er een ontmoeting tussen Fioretti-leerlingen uit 5 VWO en onze gemeenteraad. Toen is afgesproken dat er bij wijze van proef vier feestavonden bij het jongerenwerk op Vivaldistraat 6 worden georganiseerd. Onder de voorwaarde dat de groep zelf meehelpt met de organisatie. Verder willen zij graag dat bestaande evenementen meer onder de aandacht van jongeren worden gebracht. We hebben meer van dit soort ideeën nodig, ook van ouders, organisaties en verenigingen. De gemeente wil ze graag ondersteunen.

Oproep

In de gesprekken die ik had met de jongeren en hun ouders/verzorgers kwam naar voren dat ze het niet leuk vinden als mensen meteen de politie bellen bij overlast. Ze worden dan weggestuurd en hebben daardoor buiten geen plek om elkaar te ontmoeten. Volgens hen zijn jongeren echt wel bereid tot een gesprek met buurtbewoners. Dat klinkt fair. Op mijn beurt roep ik alle Lissese jongeren op om zich hoe dan ook een beetje te gedragen.  

Lies Spruit, burgemeester

lspruit@lisse.nl

Ga naar het begin