Druk op de ruimte in de Duin & Bollenstreek

Saai is het niet in Lisse. Deze periode komen enkele belangrijke zaken bij elkaar. We hebben het vraagstuk rondom de opwek van wind- en zonne-energie; waar gaan we dit doen? Dan is er al jaren het gesprek over de ontsluiting van de streek; het verkeer staat nogal eens vast bij de weg naar de A4. En we hebben huizen nodig. Kunnen die niet in het buitengebied komen? Kortom, drie belangrijke voorbeelden van de ruimtebehoefte in de streek.

Greenport krijgt voorrang

Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Hillegom en Lisse hebben in 2009 en opnieuw in 2016 besloten om enkele doelen voor het buitengebied samen op te pakken. Dit zodat de Greenport Duin & Bollenstreek –het gebied waar onder meer planten, bollen en bloemen worden geproduceerd en verhandeld- kan overleven. Dat kan niet zonder het landschap eromheen. Om dat landschap te verstevigen, willen we dat de 2600 hectare eersteklas bollengrond echt bollengrond blijft. En verrommeling tegengaan in het buitengebied. Verder is afgesproken dat de taken die horen bij een Greenport, zoals het bloemen-bollencluster en het toerisme, altijd voorrang krijgen op andere aanspraken op de ruimte.

GOM heeft resultaten geboekt

Bij de lancering van het landelijk Tuinbouwakkoord (2019) complimenteerde minister Carola Schouten onze regio met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Waarbij zij aangaf dat deze samenwerking heeft geleid tot behoud en verbetering van ons cultuurhistorisch en natuurlijke landschap. De uitvoering van de visie ligt in handen van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Deze ligt de laatste tijd onterecht onder vuur. Als er kritiek is, moet deze gericht zijn aan de gemeenteraden en colleges, want zij bepalen de koers. De GOM bestaat inmiddels 10 jaar en heeft wel degelijk resultaten geboekt. 

Er is een nieuwe situatie

Op dit moment vragen meer zaken om ruimte. De windmolens moeten toch ergens staan en er zijn woningen nodig. Kiezen we in het buitengebied voor dure woningen of voor meer en goedkopere? De antwoorden en oplossingen zijn niet eenvoudig, want er is geen gezamenlijk plan. Het enige dat de streekgemeentes hebben besloten, is dat de Greenport van economisch belang is en dat dit ondersteund moet worden. Dat onderschrijf ik van harte. Er gaat jaarlijks zo’n 600 miljoen euro om in onze Greenport. Daar eten heel veel gezinnen van! Na de lockdown kan de Greenport zich heel snel herstellen, daar ben ik van overtuigd.

Central Park van Amsterdam

Ik ben er ook van overtuigd dat we zuinig moeten zijn op ons open landschap. Wij maken deel uit van de metropool Amsterdam en deze metropool vergelijk ik met New York. Nou, laat onze streek dan alstublieft Central Park blijven: de mooiste tuin van Amsterdam!

Jeanet van der Laan, wethouder
j.vanderlaan@lisse.nl 

Ga naar het begin