Ga naar de inhoud

Participatie smaakt naar meer (Kees van der Zwet)

Afgelopen week hebben we met elkaar weer feestgevierd; het was een prachtige feestweek met een spectaculaire harddraverij als afsluiting en hoogtepunt. Lisse stroomde massaal toe om ervan te genieten. Dat doet me echt deugd. Het zegt iets over de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun dorp. Die is er en dat betekent dat je samen veel kunt bereiken.

Betrokkenheid

Betrokkenheid heb ik ook ervaren toen ik in mijn column van begin augustus een oproep deed om te reageren op plannen voor een deel van de dijk in de Poelpolder. Daarnaast hebben we een enquête uitgezet en konden gebruikers van de dijk reageren via een qr-code die op borden was aangebracht. De vraag die voorlag was of de dijk moet blijven zoals hij is, of dat we de dijk meer geschikt moeten maken voor recreatie (meer dan alleen wandelen met of zonder hond).

1000 reacties

Ik ben aangenaam verrast door de vele reacties die we als gemeente hebben ontvangen: ruim 1.000! Variërend van ‘laat maar zoals het is’ tot ‘ja, graag meer recreatieve mogelijkheden op de dijk’. We verwerken alle uitkomsten momenteel naar concrete voorstellen. Deze gaan we met betrokken bewoners in participatie verder uitwerken. Wat het resultaat precies wordt, weet ik uiteraard nog niet, maar wel dat het een resultaat is waarbij we inwoners hebben betrokken. En dat geeft mij een goed gevoel, want de gemeente is er voor haar inwoners.

Riolering Schildersbuurt

Als wethouder is dit niet het enige onderwerp dat ik graag in samenspraak met inwoners wil aanpakken. In een deel van de Schildersbuurt in de

Poelpolder is het riool aan vervanging toe. Hierbij is het de bedoeling de hemelwaterafvoeren los te koppelen van het riool (een gescheiden rioolsysteem). De gemeenteraad heeft hiertoe al besloten en de financiële middelen beschikbaar gesteld.

Samen nadenken

Als de boel toch open gaat, dan is dat meteen een uitgelezen kans om de openbare ruimte anders in te richten. Ik denk graag samen met inwoners na over wat er nodig is en wat er mogelijk is. Als gemeente staan we in elk geval voor de opgave om na te denken over het klimaatbestendig maken van onze openbare ruimte. Wat betekenen periodes van droogte of extreme waterval voor de inrichting ervan? Mogelijk zien inwoners kansen voor verdere vergroening van hun leefomgeving. Misschien zijn er knelpunten die we bij de herinrichting van straten en groenvoorzieningen kunnen oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat we als gemeente samen met inwoners tot goede plannen kunnen komen.

Resultaat

Ik kijk nu al uit naar wederom een mooie opbrengt van participatie met betrokken inwoners! En hopelijk gaan er nog vele onderwerpen volgen die we samen met de samenleving tot een mooi resultaat brengen.

Kees van der Zwet, wethouder

k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin