Raadspresidium

Het presidium is adviesorgaan voor interne organisatorische aangelegenheden. Zij stelt ook de voorlopige agenda van de raadsvergadering vast en bereidt raadsbesluiten voor.

De vergaderkalender kunt u inzien door op de vergaderdatum in de vergaderkalender te klikken.

 

Taken en werkwijze

Het presidium bestaat uit 1 voorzitter (zijnde de voorzitter van de gemeenteraad), 6 fractievoorzitters en de commissievoorzitters.

 

Griffier

De griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig, omdat de griffier voor de ondersteuning van de raad zorgt. De griffier zorgt voor het tijdig beschikbaar stellen van de agenda en de bijbehorende stukken aan de leden van het presidium.

Het presidium vergadert in principe op de 1e maandag van de maand. Deze vergadering is openbaar.

Samenstelling

Ga naar het begin