Ga naar de inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en zijn rechtstreeks door de bevolking gekozen.

 

Taken

De gemeenteraad heeft twee hoofdtaken. De eerste is het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente. De tweede is erop toezien dat het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad bepaalt dus voor een belangrijk deel de manier waarop de gemeente Lisse haar taken uitvoert.

Als de gemeenteraad een beslissing neemt, heeft deze vaak direct effect op het dagelijks leven. Zo houdt de gemeente zich bezig met wonen, verkeer, milieu, onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, sport en cultuur.

Natuurlijk moet de gemeente zich houden aan landelijke wetten en regels. Toch heeft elke gemeente ook een zekere speelruimte om dit op bepaalde beleidsterreinen zelf in te vullen.

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het beleid van de gemeente Lisse. De raad stelt onder andere bestemmingsplannen en verordeningen vast. In de gemeentebegroting bepaalt de raad hoeveel geld aan welke doelen mag worden uitgegeven.

Ook bepaalt de raad de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Het college van Burgemeester en Wethouders voert dit beleid uit. Vervolgens controleert de gemeenteraad of het college het afgesproken beleid goed uitvoert.

 

Samenstelling gemeenteraad

In Lisse bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden en 6 fracties. De burgemeester is voorzitter van de raad.

Ga naar het begin