Ga naar de inhoud

8 april: Onze omgeving vervuilt (Riet Austie)

We zijn erg gewend geraakt aan discussies over grote beleidsthema’s. De media staan immers bol van het woningtekort, klimaat, stikstof, energietransitie, de kabinetsformatie enzovoorts. Daarom wil ik het juist hebben over iets kleins: zwerfafval. Klein omdat je er weinig over hoort en leest in de media. Maar wel degelijk ‘groot’ als je kijkt naar de gevolgen voor onze leefomgeving.

Juttersrondje

Het valt mij op dat er steeds meer zwerfafval ligt. Althans, dat is mijn indruk. Al wandelend of fietsend ben ik soms verbijsterd over wat ik allemaal tegenkom buiten. Zelf loop ik met enige regelmaat een ‘juttersrondje’ en dat levert al snel een halve vuilniszak op. Je wilt niet weten hoeveel rommel er overal ligt.

Koopgedrag

Maar is het echt meer dan vroeger? Of is er minder aandacht voor het tegengaan van zwerfafval en wordt er minder opgeruimd? Ik vermoed dat beide waar zijn. Het gemak waarmee vooral verpakkingen worden weggegooid, is zonder twijfel gegroeid. Volgens mij is er een direct verband met ons toegenomen koopgedrag. School-, fastfood- en woonwerkroutes herken je sowieso direct.

Normen en waarden

Maar ook het verwateren van normen en waarden zie ik als boosdoener. In plaats van rommel te bewaren tot je het netjes in een prullenbak kunt gooien, dumpen sommigen het gewoon. Zich niet bekommerend over de gevolgen voor de natuur, de dieren en het straatbeeld.

Verwaarlozing

Het is gek dat we midden in de grote discussies over duurzaamheid, klimaat en milieu de verwaarlozing zien groeien. Landelijk is er in mijn ogen ook minder aandacht voor dit probleem. Een voorbeeld: de berm van de A44 met het fietspad ernaast is bezaaid met plastics en papier. Die berm wordt gemaaid met alle troep er nog in. Langs provinciale en gemeentelijke wegen is het vaak niet beter.

Hulde

Nederland vervuilt. Die grote thema’s die ik in het begin noemde, daar zijn we razend druk mee met z’n allen. Net als met grote bedrijven waar we van alles van vinden. Maar een schonere wereld begint bij jezelf. Daarom hulde aan alle Lissese vrijwilligers die regelmatig zwerfvuil oprapen en aan iedereen die heeft meegedaan aan de landelijke Opschoondag! 

Bijdragen

We dragen als gemeente ook bij door de inzet van een grondstofcoach en dagelijkse opruimrondes door het dorp. Maar dat is dweilen met de kraan open en zonde van het gemeenschapsgeld als anderen achteloos hun troep blijven dumpen. Dus, laten we allemaal bijdragen en beginnen met het schoonhouden van onze directe leefomgeving. Wil je weten wat je zelf kunt doen? Kijk dan eens op de website Supporter van Schoon. En het in de samenleving terugbrengen van wat ‘ouderwetse’ normen en waarden, daar is ook niks mis mee.

Riet Austie, wethouder

r.austie@lisse.nl

Ga naar het begin