Ga naar de inhoud

21 mei: Succes (Kees van der Zwet)

Succes heeft vele vaders, maar tegenslag is meestal wees. Anders gezegd: bij succes is iedereen ervan, maar bij mislukking ineens niemand. Dat zien we onder meer in de lokale en landelijke politiek, maar vooral ook in de Europese politiek. Binnenkort zijn daarvoor de verkiezingen: het Europees Parlement.

Europa

Als iets goed gaat komt dit vooral door het optreden van de landen en hun vertegenwoordigers. Gaat het minder, dan is dit vooral de schuld van ‘Europa’. In de basis is het uitgangspunt binnen Europa dat zaken zo dicht mogelijk bij de inwoners geregeld moeten worden. Maar over handelsverdragen zijn we het wel met elkaar eens dat deze het beste op Europees niveau afgesloten kunnen worden. Europa is namelijk groot genoeg om een norm te stellen bij veel onderwerpen.

Gemak

Zonder een verenigd Europa zou de kans bestaan dat de netspanning van ons stroomnet niet overal gelijk zou zijn. En zou ieder land of iedere streek nog zijn eigen stopcontacten kunnen hebben. Voor ons Nederlanders, die graag op vakantie gaan, zou dat denk ik de nodige ergernis opwekken. Het zijn twee simpele voorbeelden van voordelen van Europa.

Vuist

Een ander voorbeeld is de bestrijding van de coronapandemie. Op nationaal niveau bleek het lastig om op tijd voldoende beschermingsmiddelen te kopen. Op Europees niveau was dat denk ik eenvoudiger geweest. Dat gold in elk geval wel voor het inkopen van vaccins. Dat gebeurde op Europees niveau en vervolgens werden ze over de landen verdeeld. Het is maar de vraag of we als klein landje ook zo snel vaccins van fabrikanten gekregen hadden. Al blijft gezondheidszorg nog steeds een nationale bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Dat lijkt mij ook goed, maar bij een pandemie kan Europa een grotere vuist maken dan individuele landen dat kunnen.

Samenwerken

Dan de vluchtelingencrisis. De individuele Europese lidstaten hebben zelf onder meer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag afgesloten. Maar in Europees verband proberen de regeringsleiders om afspraken te maken over de instroom. Niet omdat dat verplicht is, maar wel omdat de aanpak dan meer kans van slagen heeft. Zo heeft Engeland inmiddels ondervonden dat de Brexit ook geen einde maakte aan de instroom. Europa wil er nu extra vaart achter zetten. We gaan zien of de individuele lidstaten bereid zijn om op dit onderwerp goed samen te werken. Want dat is essentieel.

Stemmen

Veel wet- en regelgeving komt uit Europa. Om daar invloed op te kunnen uitoefenen, hebben we een sterk Europees parlement nodig. Daarom roep ik u op om te gaan stemmen op 6 juni. Hopelijk zien we daarna vooral veel successen van ‘Europa’. U alvast veel succes met het bepalen van uw stem!

Kees van der Zwet, wethouder

k.vanderzwet@lisse.nl

Ga naar het begin