Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris.


Burgemeester Lies Spruit

T: 14 0252

burgemeester@lisse.nl

Portefeuille

 • Brandweer
 • Openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Handhaving
 • Crisisorganisatie
 • Integriteit 
 • Personeel en organisatie
 • Internationale betrekkingen
 • Juridische zaken
 • Participatie
 • Communicatie
 • Keukenhof

Wethouder Kees van der Zwet

1e Locoburgemeester

T: 0252 - 140 252

k.vanderzwet@lisse.nl

CDA

Portefeuille

 • Financiën 
 • Economische zaken
 • Grondzaken en grondexploitatie
 • Recreatie en toerisme
 • Natuur en landschap
 • Openbare ruimte
 • Milieu en afval
 • Flower Science
 • Beukenhof
 • Ter Specke/FC Lisse

Wethouder Jeanet van der Laan

2e Locoburgemeester 

T: 14 0252

j.vanderlaan@lisse.nl

D66

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief vergunningen)
 • Greenport
 • Onderwijs 
 • Jeugd (inclusief jeugdzorg)
 • Sport (inclusief bewegen)
 • Accommodatiebeleid 
 • Speelruimte
 • Kunst
 • Monumenten
 • Cultuur
 • Duurzaamheid
 • Vliegtuiglawaai
 • Regiozaken (algemeen)
 • Museum De Zwarte Tulp

Wethouder Jolanda Langeveld

3e Locoburgemeester 

T: 14 0252

j.langeveld@lisse.nl

NieuwLisse

Portefeuille

 • Transformatie 3D
 • Welzijn en zorg
 • Participatiewet/werk en inkomen
 • Maatschappelijke opvang
 • Volksgezondheid
 • Omgevingswet/omgevingsvisie
 • Wonen
 • Verkeer en infrastructuur
 • Dienstverlening
 • Digitalisering
 • Smart City

Gemeentesecretaris Boudewijn Marinussen

T: 14 0252

B.Marinussen@HLTsamen.nl 

De gemeentesecretaris, Boudewijn Marinussen, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Hij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Ga naar het begin