Commissieleden, niet zijnde raadsleden

Voor een commissie worden geen aparte raads- en commissieleden benoemd. Elke fractie mag maximaal 2 fractieleden afvaardigen waarvan niet meer dan 1 commissielid. 

Hieronder de benoemde commissieleden, niet-zijnde raadsleden.

CDA

Nieuw Lisse

VVD

SGP/ChristenUnie

PvdA

Ga naar het begin