Ga naar de inhoud

Asbest verwijderen

Op deze pagina

Het verwijderen van asbest is aan regels gebonden. Wanneer u als particulier of bedrijf van plan bent om asbest te verwijderen, moet u dit melden. Dit geldt voor particulieren en voor bedrijven.
Het melden doet u door het indienen van een sloopmelding via het online Omgevingsloket.nl

Als u schriftelijk toestemming heeft ontvangen op uw sloopmelding mag u beginnen met het verwijderen van de asbest. Minimaal 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden meldt u dit bij de gemeente.

Klein asbesthoudend afval inleveren

U mag maximaal 100 kg asbest inleveren bij de milieustraat. Hierbij mag een ingepakte hoeveelheid asbest niet zwaarder zijn dan 25 kilo. U kunt dus 100 kilo asbest aanbieden in bijvoorbeeld vier delen van 25 kilo per stuk. Deze 25 kilozakken kunt u gratis ophalen bij de milieustraat. Indien deze zakken qua volume te klein zijn voor uw asbest dient u zelf asbestzakken aan te schaffen.

Asbest verwijderen door particulieren

Bepaalde werkzaamheden aan asbesthoudende materialen mag u als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf uitvoeren. U mag dit alleen zelf doen, als dat op een veilige manier kan en u het ook op een veilige manier doet. Zo brengt u uw eigen gezondheid en die van anderen niet in gevaar.

Voor werkzaamheden die u zelf mag doen moet u wel een sloopmelding doen, maar u hoeft in dat geval geen asbestinventarisatierapport bij te voegen. Deze werkzaamheden zijn:

  1. Het in zijn geheel verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel;
  2. Het verwijderen van niet gelijmde asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel.

Richtlijnen inleveren asbest Milieustraat

Kleine hoeveelheden asbest kunt u zelf naar de Milieustraat brengen. U leest hieronder de richtlijnen van de Meerlanden:


Wilt u meer dan 35 m2 asbest verwijderen,  dakleien of andere werkzaamheden aan asbesthoudende materialen? Dan  moet dit gedaan worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Weet u niet zeker of u uw asbestmateriaal zelf mag verwijderen?  Volg dan het Stappenplan: wat moet ik doen bij asbest op de website van Rijksoverheid.
 

Asbest verwijderen door gecertificeerd bedrijf

Alleen een  gespecialiseerd bedrijf mag asbest verwijderen als u het pand, de woning of bijgebouw gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf.  Dit geldt ook als u als particulier de woning gaat bewonen en niet onder de uitzonderingen valt zoals beschreven onder het kopje “Asbest verwijderen door particulieren”. Een gecertificeerd bedrijf voegt een door hen opgesteld asbestinventarisatierapport toe aan de sloopmelding. Het bedrijf meldt de werkzaamheden minimaal 2 werkdagen voor de start.

U vindt gecertificeerde asbestinventarisatie- of asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt via Ascert.nl.

De Omgevingsdienst West-Holland beoordeelt namens de gemeente de sloopmelding op juistheid en volledigheid en geeft schriftelijk toestemming.  Tijdens de daadwerkelijke asbestverwijdering controleert zij of dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Lees meer over de omgevingsvergunning - woning of gebouw slopen. Meer informatie over asbest vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil

De regelgeving vindt u in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Vragen?

Neem dan contact op met Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083100.

Ga naar het begin