Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning of sloopmelding, gebouw of woning (gedeeltelijk) slopen

Op deze pagina

Wilt u iets slopen? Dan moet u een mogelijk een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Melding doen of vergunning aanvragen

Een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen, regelt u via het Omgevingsloket. U kunt dit digitaal doen. Voor het digitaal melden of aanvragen heeft u DigiD nodig.

U doet de sloopmelding 4 weken voor u met de werkzaamheden start. Vervolgens moet u ten minste 2 werkdagen voor de feitelijk aanvang van de sloopwerkzaamheden de gemeente op de hoogte stellen.

Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding.

Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien) doet u de melding 5 werkdagen van tevoren.

Sloopmelding of sloopvergunning

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een sloopmelding doen. De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).


In sommige gevallen is nog wel een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval:

  • als het een monument betreft of in de nabijheid van een monument is;
  • in een gebied waar op grond van het omgevingsplan een sloopvergunning is vereist
Ga naar het begin