Ga naar de inhoud

Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo Adviesraad)

Taken

De inwoners van Lisse hebben een belangrijke rol in de Wmo. Het is de bedoeling dat u meedenkt en meepraat over de plannen van de gemeente. Om inwoners een stem te geven bij de beleidsontwikkeling van de Wmo, heeft het gemeentebestuur een zogenoemde Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo adviesraad) ingesteld. In deze adviesraad zitten mensen die door werk, opleiding of ervaring goed zicht hebben op de verschillende doelgroepen van de Wmo. Zij gaan actief op zoek naar de ervaringen van gebruikers van de Wmo voorzieningen.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein speelt een rol bij de uitvoering en toepassing van de Wmo. De functie van de Adviesraad Sociaal Domein is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid van de gemeente Lisse.

De adviesraad komt maandelijks bij elkaar, gewoonlijk iedere eerste maandag van de maand. De bijeenkomsten beginnen 's avonds om 19.00 uur en zijn in principe openbaar. Twee maal per jaar is er overleg met de wethouder.

Contact

Ga naar het begin