Ga naar de inhoud

Adviesraad Sociaal Domein Lisse

Gemeenten spelen een grote rol in ondersteuning van mensen die het (tijdelijk) niet redden. Lisse heeft als uitgangspunt: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf.
De gemeente voert hiervoor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet uit. Om de inwoners een stem te geven bij de uitvoering hiervan is de Adviesraad Sociaal Domein ingesteld.

Sociaal domein is mensenwerk

Het betreft bijvoorbeeld:

  • ondersteunen van mantelzorg
  • vrijwilligerswerk
  • maatschappelijke opvang
  • dagbesteding
  • huishoudelijke hulp
  • beschermd wonen
  • sociale werkvoorziening
  • jeugdzorg
  • werk en inkomen 

 

Adviesraad Sociaal Domein Lisse (ASD Lisse)

De Adviesraad Sociaal Domein Lisse bestaat uit negen betrokken Lissers. De raad komt maandelijks bij elkaar en adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit ervaring en kennis het College van Burgemeester en Wethouders. Deze vergaderingen  kunt u bijwonen. Zij vinden plaats op de derde maandag van de maand, van 19.30 tot 21.30 uur. Afwisselend in het Poelhuis of gemeentehuis van Lisse.

De adviesraad geeft advies over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van alle aspecten binnen het sociaal domein.

Een paar keer per jaar heeft de raad overleg met de wethouder. Hierbij kijkt de Adviesraad steeds vanuit de positie van de inwoners.

Van links naar rechts: Bas van Riel, Yvonne Martens, Anneke van der Veek, Tineke van der Deure, Aad Lagerberg, Henk Michel, Thom Geerlings, Christine van Donselaar, Gerda van der Tang.

Van links naar rechts: Bas van Riel, Yvonne Martens, Anneke van der Veek, Tineke van der Deure, Aad Lagerberg, Henk Michel, Thom Geerlings, Christine van Donselaar, Gerda van der Tang.

Meer weten of heeft u tips?

Meer weten over het werk van de adviesraad? Heeft u tips of bent u bereid uw deskundigheid te delen? Stuur een mail naar asdlisse@gmail.com.

Ga naar het begin