Ga naar de inhoud

Hulp en ondersteuning door de gemeente

De Bollengemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk werken samen om zo goed mogelijk hulp en ondersteuning te organiseren voor inwoners. Hierbij gaan de gemeenten uit van de zelfredzaamheid van mensen. Wat u zelf kunt, telt. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is nog belangrijker.
 

Waar kunt u met uw vragen terecht?

De meeste uitvoeringstaken worden gedaan door bijvoorbeeld Centrum voor Jeugd en Gezin , Voor ieder 1, de ISD Bollenstreek
Zoekt u hulp en ondersteuning voor kinderen, het gezin, en misschien ook voor ouders? Neem dan contact op met Voor ieder 1. Ook voor vragen over het persoonsgebonden budget van uw kind kunt u hier terecht.

Bent u net ouders geworden of heeft u vragen over de algehele opvoeding van uw kind? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zoekt u hulp voor uw kind, uw gezin, uzelf als ouders of bent u opzoek naar een maatschappelijk werker? Neem dan contact op met Voor ieder 1.

Zoekt u hulp bij uw financiën of een WMO voorzieningen? Neem dan contact op met de ISD.
 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een samenwerkingsverband voor preventieve jeugdzorg. Het CJG verbindt en coördineert lokale hulporganisaties die ondersteunen bij gezondheid, opgroeien en opvoeden. Daarnaast biedt het CJG laagdrempelig advies, ondersteuning en hulp op maat aan (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren. Er zijn CJG-locaties in Sassenheim en Voorhout (Teylingen), Lisse en Hillegom.

Voor ieder 1

Stichting Voor Ieder 1 is de integrale toegang tot jeugdhulp en maatschappelijk werk. De stichting is werkzaam in de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De stichting werkt vanuit de eigen kracht van het individu, onderzoekt de hulpvraag en zet hulp in via de methodiek 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur. U kunt contact opnemen met Voor ieder 1 over zaken als:

 • Jeugdhulpverlening
 • Opvoedingsondersteuning
 • Groepstrainingen
 • Toegang tot specialistische jeugdhulpverlening (betaald op basis van Zorg in Natura of Persoons Gebonden Budget)
 • Maatschappelijk werk
   

ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD voert voor inwoners taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U kunt contact opnemen met ISD Bollenstreek over zaken als:

 • Wmo
 • Bijzondere bijstand
 • Schulden
 • Vervoersvoorzieningen (b.v. Regiotaxi)
 • Hulp in de huishouding
 • Gehandicaptenparkeerkaart
 • Rolstoelvoorzieningen
 • Verwerking van specialistische jeugdhulp PGB’s.
 • En meer van dit soort zaken
   

Regiotaxi

Overige informatie

 

Bent u zorgprofessional?

Voor vragen over facturatie, inkoop, contractmanagement of inhoudelijk jeugdhulp, kunnen organisaties terecht bij de servicedesk van Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland - Holland Rijnland.

Ga naar het begin