Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Vanwege het coronavirus nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat deze Tweede Kamerverkiezingen zo goed mogelijk verlopen.

Gezondheidscheck

U kunt op de verkiezingsdag net als altijd stemmen op een stembureau. Op het stembureau gelden extra maatregelen. Dit jaar doet u op de dag dat u gaat stemmen vooraf een gezondheidscheck. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stembureau. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan vragen wij u om niet te gaan stemmen in het stembureau. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Mogelijkheden om te stemmen

Bij deze Tweede Kamerverkiezingen heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

  • Op woensdag 17 maart kunt u uw stem uitbrengen op het stembureau.
  • Op maandag 15 en dinsdag 16 maart is er een aantal stembureaus open. Dit is vooral bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen horen.
  • Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen.  
  • Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezingen ook per brief stemmen.


Maatregelen in het stembureau

Op de stembureaus worden maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen.

Ga naar het begin