Verkiezingen 2021

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom de verkiezingen.

Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau aanwezig om de verkiezingen in goede banen te leiden. 

Informatie voor Politieke Partijen

Bij elke Verkiezing zijn Politieke Partijen in de gelegenheid om een verkiezingsposter te plaatsen op grote borden van Bordbusters die op zichtbare plaatsen langs de weg staan. Bij de komende verkiezing plaatsen wij in Lisse 2 borden van BordBusters en 3 houten aanplakborden. Meer informatie hierover leest u op de pagina Aanplakborden. Aanleverspecificaties voor de posters vindt u onder de knop 'Verkiezingsposters'.

Ondersteuningsverklaringen

Vanaf 4 januari tot en met 1 februari 2021 is er, tijdens de openingstijden (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur) vrije inloop voor het afleggen van de ondersteuningsverklaringen.

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in op het gemeentehuis en toont hierbij zijn identiteitsbewijs aan de ambtenaar. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing, of
  • bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel(s) hebben behaald, of
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).


Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen de kieskring Leiden als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.

Ga naar het begin