Subsidies

 • 2 soorten subsidie: eenmalige en jaarlijkse subsidie
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Werkwijze

Eenmalige subsidie

Wij kunnen subsidie verstrekken voor eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de reguliere activiteiten behoren van de aanvrager. Het gaat om activiteiten of projecten in Lisse waaraan wij veel belang hechten en die zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Voorbeelden van projecten of activiteiten:

 • muziek, zang, podiumkunsten en culturele activiteiten
 • jeugd
 • Wmo
 • volksgezondheid
 • sportactiviteiten


Aanvragen eenmalige subsidie

 • Vraag de eenmalige subsidie aan uiterlijk 8 weken voordat u met de activiteit of het project start.
 • Doe dit online via het e-formulier. Het kan zijn dat we u vragen om documenten mee te sturen. Dit wordt aangegeven in het aanvraagproces. Het is belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult.
 • U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen, zolang er voldoende budget is.
   


Jaarlijkse subsidie 2020

Bij een jaarlijkse subsidie maken wij jaarlijks afspraken met de aanvrager over prestatiedoelen. Deze doelen passen binnen ons gemeentelijke beleid. 

 • Vraag de subsidie voor het jaar 2020 uiterlijk 1 mei 2019 aan. 
 • Doe uw aanvraag online via het e-formulier. Het kan zijn dat we u vragen om documenten mee te sturen. Dit wordt aangegeven in het aanvraagproces. Het is belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. 
 • Uiterste inleverdatum is 1 mei 2019. 

Voorwaarden

Beoordeling subsidieaanvragen

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. Wij geven u de mogelijkheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

De commissie Culturele Zaken adviseert en besluit over de eenmalige subsidieaanvragen voor culturele activiteiten. 

Wanneer hoort u van ons?

Heeft u een aanvraag om eenmalige subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag ons besluit. Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Ga naar het begin