Ga naar de inhoud

Subsidies

 • Soorten subsidie: eenmalige, jaarlijkse subsidie en NPO-subsidie
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • NPO-subsidie vraagt u aan via de knop 'Eenmalige subsidie'
 • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Eenmalige subsidie

Wij kunnen subsidie verstrekken voor eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de reguliere activiteiten behoren van de aanvrager. Het gaat om activiteiten of projecten in Lisse waaraan wij veel belang hechten en die zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Voorbeelden van projecten of activiteiten:

 • muziek, zang, podiumkunsten en culturele activiteiten
 • jeugd
 • Wmo
 • volksgezondheid
 • sportactiviteiten

 

Aanvragen eenmalige subsidie

 • Vraag de eenmalige subsidie aan uiterlijk 8 weken voordat u met de activiteit of het project start.
 • Doe dit online via het e-formulier. Het kan zijn dat we u vragen om documenten mee te sturen. Dit wordt aangegeven in het aanvraagproces. Het is belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult.
 • U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen, zolang er voldoende budget is.
   

NPO-subsidie

De gemeente heeft het Rijksbudget in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs bestemd voor de volgende doelen:

 1. Schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen 
 2. De inzet van sport, kunst & cultuur, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in Teylingen bij te dragen. 

Hiervoor is een subsidieregeling vastgesteld. Er is een maximum bedrag van €83,00 per leerling beschikbaar per school gedurende het kalenderjaar 2022.  De scholen kunnen dit aanvragen in samenwerking met elkaar of met andere organisaties in de gemeente. Het voorstel  waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet beschrijven wat er gebeurt en moet voorzien zijn van een begroting.

U vraagt de NPO-subsidie aan via de knop 'Eenmalige subsidie aanvragen'. Eenmaal in het menu kunt u kiezen voor NPO-subsidie.


Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor het jaar 2023 moet uiterlijk op 1 mei 2022 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. 

 

Beoordeling subsidieaanvragen

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. Wij geven u de mogelijkheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

De commissie Culturele Zaken adviseert en besluit over de eenmalige subsidieaanvragen voor culturele activiteiten. 

Wanneer hoort u van ons?

Heeft u een aanvraag om eenmalige subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ons besluit. Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Ga naar het begin