Subsidies

 • 2 soorten subsidie: eenmalige en jaarlijkse subsidie
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • Jaarlijkse subsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Werkwijze

Eenmalige subsidie

Wij kunnen subsidie verstrekken voor eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de reguliere activiteiten behoren van de aanvrager. Het gaat om activiteiten of projecten in Lisse waaraan wij veel belang hechten en die zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Voorbeelden van projecten of activiteiten:

 • muziek, zang, podiumkunsten en culturele activiteiten
 • jeugd
 • Wmo
 • volksgezondheid
 • sportactiviteiten

 

Aanvragen eenmalige subsidie

 • Vraag de eenmalige subsidie aan uiterlijk 8 weken voordat u met de activiteit of het project start.
 • Doe dit online via het e-formulier. Het kan zijn dat we u vragen om documenten mee te sturen. Dit wordt aangegeven in het aanvraagproces. Het is belangrijk dat u de aanvraag zo volledig mogelijk invult.
 • U kunt het hele jaar door subsidie aanvragen, zolang er voldoende budget is.
   


Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Wilt u als instelling in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie? Dat is voor de jaren 2021 en 2022 niet meer mogelijk. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie kunt u uiterlijk 1 mei indienen voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Een digitaal aanvraagformulier voor het jaar 2023 staat vanaf 15 maart 2022 op de website.

 

Voorwaarden

Beoordeling subsidieaanvragen

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. Wij geven u de mogelijkheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

De commissie Culturele Zaken adviseert en besluit over de eenmalige subsidieaanvragen voor culturele activiteiten. 

Wanneer hoort u van ons?

Heeft u een aanvraag om eenmalige subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ons besluit. Heeft u een jaarlijkse subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Ga naar het begin