Ga naar de inhoud

Actuele informatie

Vrijdag 31 mei 2024

De gemeente kijkt terug op twee constructieve inloopbijeenkomsten op 22 en 23 mei in het oude zalencomplex aan de Heereweg 10 in Lisse.
Circa 120 omwonenden en ondernemers bezochten de inloopbijeenkomsten. Er werden veel vragen gesteld en zorgen gedeeld. Bijvoorbeeld over de locatie zelf, de veiligheid op en rondom de locatie, de gevolgen van het mogelijk intrekken van de spreidingswet en of de Oekraïners er mogen blijven wonen. Ook hebben de eerste inwoners zich aangemeld voor de klankbordgroep. Zorgen die nu al leven krijgen onze aandacht. De komende periode werkt de gemeente samen met het COA aan het haalbaarheidsonderzoek.

Woensdag 22 mei 2024

Afgelopen donderdag nam het college kennis van het hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. Hierin staat ook dat de Spreidingswet ingetrokken wordt. Voor het intrekken van de wet moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer akkoord geven. Het is verder afwachten hoe het nieuw te vormen kabinet het asielbeleid en de opvang vorm gaat geven.  

Gemeente Lisse heeft dinsdag 21 mei besloten om door te gaan met het onderzoek of de locatie aan de Heereweg 10 (oud-zalencomplex ‘Lowietje’) geschikt is voor opvang van asielzoekers. Het COA en de gemeente voeren dit onderzoek de komende maanden samen uit. Op basis van het onderzoek worden pas vervolgstappen gezet. Burgemeester Lies Spruit: “Voorlopig blijft de Spreidingswet bestaan en is onze opgave voor de opvang van asielzoekers niet veranderd. Bovendien is er nu een acuut probleem en zijn er simpelweg plekken nodig”. De inloopbijeenkomsten op woensdag 22 mei en donderdag 23 mei in ‘Lowietje’ gaan door. Er zijn beide avonden college- en raadsleden en ook medewerkers van de gemeente en van het COA aanwezig om vragen te beantwoorden. Aanmelden is verplicht, dat kan via de knop aanmelden.

Donderdag 16 mei 2024

Het college heeft vandaag kennisgenomen van het hoofdlijnenakkoord tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB. Hierin staat vermeld dat de spreidingswet ingetrokken wordt.

We wachten af hoe het nieuwe kabinet de opvang en verdeling van vluchtelingen vorm wil geven.

De komende periode zal meer informatie beschikbaar komen over de consequenties van het besluit van het nieuwe kabinet. Feitelijk verandert er voor de gemeente nu niks.

Woensdag 15 mei 2024

Er zijn wat vragen geweest over waar de asielopvang op het perceel Heereweg 10 gaat plaatsvinden. Wij willen benadrukken dat het niet gaat om het restaurant. Het gaat om het oude zalencomplex elders op het terrein. Het staat dus compleet los van het restaurant, het casino en het hotel. Tijdens de inloopbijeenkomsten op 22 en 23 mei vertellen we hier meer over.

Maandag 13 mei 2024 

Vandaag hebben direct-omwonenden en bedrijven rond ‘Lowietje’ een brief in hun brievenbus ontvangen. Deze brief voor omwonenden is ook terug te lezen. Meer informatie over de inhoud staat hieronder. Ook is de webpagina van de Spreidingswet online gegaan. Het persbericht kunt u hier teruglezen.

Alles over de Spreidingswet

De nood aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland is hoog. Met de komst van de spreidingswet is het realiseren van opvang voor asielzoekers een wettelijke taak van de gemeente. Voor Lisse gaat het op dit moment om 140 opvangplekken.  
Zoals u weet verblijven in ‘Lowietje’ momenteel Oekraïense ontheemden en arbeidsmigranten. De gemeente heeft het voornemen om met het COA en ondernemer Ruigrok de locatie Heereweg 10 ook beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers. Dit voor een periode van tien jaar. 

Beoogde locatie 

Het is de bedoeling dat de locatie straks zo wordt ingericht dat de drie groepen prettig naast elkaar kunnen leven. De komende tijd wordt gewerkt aan een plan voor de invulling en uitwerking van deze locatie. In dit plan nemen wij graag ook wensen, ideeën en aandachtspunten mee van alle Lissers, met name de omwonenden/bedrijven in de omgeving.   
Een opvanglocatie van 140 plekken is te klein om alle noodzakelijke voorzieningen in huis aan te bieden. Denk daarbij aan dagbesteding, gezondheidszorg of onderwijs. Daarom zal de opvanglocatie in Lisse samenwerken met een grotere opvanglocatie. 

Inloopbijeenkomst 22 mei voor omwonenden   

Dat de mogelijke komst van een opvanglocatie voor asielzoekers vragen oproept en wellicht zorgen geeft, begrijpen wij goed. Het college en het COA willen daarom graag met met alle Lissers in gesprek om te horen waar mogelijke zorgen zitten, wat belangrijk gevonden wordt en ook om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Alle omwonenden/bedrijven zijn dan ook persoonlijk uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in ‘Lowietje’ op woensdag 22 mei.   

De inloopbijeenkomst is ook een gelegenheid om ideeën te delen of hulp aan te bieden. Bij de eerdere noodopvang in de Waterkanten en de opvang van Oekraïense ontheemden heeft het college gemerkt dat er vanuit de gemeente veel animo is om de mensen te helpen in het creëren van een veilige en prettige opvangplek. Dit wil het college samen met het COA ook voor deze opvanglocatie bewerkstelligen. 

Aanmelden inloopbijeenkomst 22 mei: direct-omwonenden en bedrijven   

We verwachten dat er veel belangstelling is voor de inloopbijeenkomst op woensdag 22 mei. De inloop is daarom verdeeld in twee tijdsblokken met aanmelding vooraf. Voor direct-omwonenden is de inlooptijd van 16.00 tot 18.00 uur en voor ondernemers/bedrijven is de inlooptijd van 18.00 tot 20.00 uur. Zo is er alle tijd en ruimte voor iedereen. Direct omwonenden/bedrijven kunnen zich aanmelden via dit formulier.

Inloopbijeenkomst 23 mei voor alle Lissers 

De inwoners die niet-omwonend en wel geïnteresseerd zijn, kunnen naar de inloopbijeenkomst komen op donderdag 23 mei tussen 16.30 en 18.00 uur (blok 1) en tussen 18.00 en 19.30 uur (blok 2), ook in ‘Lowietje’. Niet-omwonenden kunnen zich aanmelden via dit formulier

Wat gebeurt er na de inloopbijeenkomsten?   

Het college en het COA voeren de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek uit. Bij een positieve uitkomst van het onderzoek sluit het college een bestuursovereenkomst met het COA. In de bestuursovereenkomst staan afspraken over oa begeleiding van de asielzoekers, de veiligheid en communicatie met omwonenden. De opbrengst van de gesprekken tijdens de inloopbijeenkomsten en de gesprekken met de gemeenteraad zijn belangrijke inbreng voor deze bestuursovereenkomst. Het streven is om de bestuursovereenkomst na de zomer te sluiten. Daarna kan het COA starten met de verbouwing. De locatie kan naar verwachting in het najaar van 2025 haar deuren openen. 

Veelgestelde vragen opvang asielzoekers in Lisse

Veelgestelde vragen algemeen

Ga naar het begin