Ga naar de inhoud

Werkgroep Senioren van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse (ASDL)

In de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, is geregeld dat de gemeente u kan ondersteunen als het u niet lukt om zelfstandig te blijven en actief deel te nemen aan de samenleving. Om inwoners een stem te geven bij de beleidsontwikkeling van de Wmo, heeft het gemeentebestuur een zogenoemde Adviesraad Sociaal Domein Lisse (voorheen Wmo adviesraad) ingesteld.

In deze adviesraad zitten mensen die door werk, opleiding of ervaring goed zicht hebben op de verschillende doelgroepen van de Wmo. De senioren worden vertegenwoordigd in de Werkgroep Senioren van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse (voormalige Seniorenraad Lisse).
 

Taken

De leden van deze werkgroep vertegenwoordigen, op verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse, de senioren. Ze bespreken alles wat voor die senioren van belang is. De leden van de Werkgroep Senioren van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse zijn niet benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De leden van de Werkgroep Senioren van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse vergaderen voordat er een vergadering is van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse. De voorzitter van de Werkgroep Senioren is ook lid van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse. Hij vertegenwoordigt in dat overleg de Werkgroep Senioren en draagt namens de werkgroep ook bespreekpunten aan.

Tijdens een overleg van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse, kan de voorzitter van de Werkgroep Senioren van de Adviesraad Sociaal Domein Lisse ook antwoord geven op vragen die gesteld worden aan de werkgroep Senioren.

 

De samenstelling

Voorzitter en vertegenwoordiger: De heer H. Michel

Secretaris/notulist:De heer H. Hoogkamer

Leden:

  • De heer J. Möhlmann
  • De heer A. Lagerberg
  • De heer E. Prince
  • Mevrouw I. de Graaff-Horsten
  • Mevrouw A. Veelenturf


Contact

Voorzitter: de heer H. Michel, h.michel@ziggo.nl

Secretaris/notulist: de heer H. Hoogkamer, jcmhoogkamer@gmail.com of 0252-520916

Ga naar het begin