Seniorenraad

De Seniorenraad is een adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders met als doelstellingen:

 1. het vergroten van de betrokkenheid van senioren bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;
 2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van integraal gemeentelijk ouderenbeleid, dat senioren in Lisse in staat stelt om de regie over hun eigen leven te kunnen blijven voeren.

De Seniorenraad kan onder meer adviseren over: ouderenbeleid als specifiek beleidsterrein en ouderenbeleid als onderdeel c.q. in samenhang met de overige gemeentelijke beleidsterreinen (zoals zorg, vervoer, huisvesting, educatie, arbeid, cultuur en recreatie). Ook kan ze adviseren over uitgangspunten en voornemens met betrekking tot het ouderenbeleid en de voortgang in het vormgeven van het gemeentelijk ouderenbeleid.

De tien leden van de Seniorenraad worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond, de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Berkhout en de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Rustoord (namens iedere instellingen twee leden). Daarnaast benoemt het college vier ongebonden leden.

Samenstelling Seniorenraad

 • De heer J.C.M. Hoogkamer, secretaris
  Tel: 0252-520 916 / 06 48640559
 • Mevrouw A. Marseille-Mastenbroek 
 • De heer J. Möhlmann
 • Mevrouw M.T. van Graven – Schrama
 • Mevrouw L.H.M. Bouwer 
 • Mevrouw A. Veelenturf 
 • Mevrouw I. de Graaff-Horsten
 • De heer H. Michel
 • De heer Th. van Rooijen, notulist

Ga naar het begin