Ga naar de inhoud

Onderhoud van bermen en oevers

Van gras maaien naar bloemen plukken

Bermen en oevers in de gemeenten Lisse en Teylingen worden voortaan ecologisch beheerd. De gemeente gaat minder vaak maaien en sommige plekken overslaan bij het maaien. Zo krijgen planten die van nature in onze streek voorkomen de kans om te groeien en zich te verspreiden. Hier profiteren vogels, vlinders, bijen en andere insecten van. Er ontstaat meer rijkdom aan soorten (biodiversiteit), dit is goed voor de natuur. 

Op dit moment worden de meeste bermen en oevers nog 2 keer per jaar gemaaid en blijft het maaisel meestal liggen. Daardoor groeien er op deze plekken vooral ruigtekruiden, zoals brandnetels, en wordt het bodemleven verstoord. “We krijgen meer natuurlijke bloei en hoeven geen kruidenmengsels te zaaien. In de bodem zitten al heel veel zaden. Die kunnen nu alleen niet tot groei komen, omdat de planten elk jaar worden afgemaaid.” zegt projectleider Remko van Eeten van HLTsamen. 

Gebruiksplekken blijven we maaien

Speelterreinen, trapveldjes en andere gebruiksplekken maaien we wel vaker kort. Ook voetgangers, fietsers en automobilisten zullen geen last hebben van hoge groei.  

Veiligheid voorop

De (verkeers)veiligheid staat op nummer één. Dat betekent bijvoorbeeld dat er naast het wegdek en op kruisingen geregeld wordt gemaaid, om het zicht van en op de verschillende verkeersdeelnemers vrij te houden.

Even wennen

Een nieuwe manier van maaien roept vaak wel vragen op bij inwoners; de een vindt het mooi, de ander wil liever strak gemaaid gras. Ook vragen mensen zich weleens af of we een stuk zijn vergeten. We beginnen met de nieuwe manier van maaien op bedrijfsterreinen en plekken buiten de bebouwde kom, zodat we dingen kunnen uitproberen. In overleg met de aannemer kijken we welke stukken we kunnen laten bloeien en wat een maaibeurt nodig heeft. 

Het vraagt tijd

De bermen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Na verloop van tijd zullen er steeds meer bloemrijke bermen te zien die langer in bloei staan. Verschillende Nederlandse gemeenten, zoals Lansingerland en Leiden hebben er goede ervaringen mee. “Het is wel een kwestie van geduld”, weet Rodewijk. “In juli ziet het er soms wat verwilderd uit. Dan zou je eigenlijk willen gaan maaien, maar dat moet je dan juist niet doen, want in deze periode vormen de planten hun zaad voor het volgende jaar.”

Minder ziektes en plagen

Biodiversiteit is van levensbelang voor schoon water en een gezonde bodem. Onze landbouw zou bijvoorbeeld niet mogelijk zijn zonder biodiversiteit. Als het lukt om meer afwisseling in de flora en fauna om ons heen te realiseren dan zou ook de overlast door ziekten en plagen kunnen afnemen, verwacht groenadviseur Ed Rodewijk: “We onderzoeken hoe de kruidenrijke bermen kunnen bijdragen aan de bestrijding van bijvoorbeeld de eikenprocessierups.”

Samen optrekken

Het nieuwe maaibeleid sluit aan op wat de provincie Zuid-Holland al doet langs de N208, de weg die Hillegom, Lisse en Teylingen verbindt. Daar groeit inmiddels een keur aan inheemse kruidachtige planten, simpelweg door minder vaak te maaien.


Ga naar het begin