Ga naar de inhoud

Oplaadpunten elektrische auto's

Op deze pagina

De gemeente Lisse wil elektrisch rijden bevorderen. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende laadmogelijkheden zijn. Wie op eigen terrein kan parkeren kan vaak voor eigen gebruik een laadpunt realiseren, maar wanneer een auto alleen in de openbare ruimte geparkeerd kan worden is het belangrijk dat er voldoende openbare laadpalen beschikbaar zijn.

Reacties op plankaart laadpalen

Ter voorbereiding op het plaatsen van nieuwe laadpunten, is er een concept plankaart gemaakt.Tot en met 14 augustus 2022 hebben wij reacties van inwoners opgevraagd en verzameld. Deze reacties worden meegenomen in de vaststelling van de locaties op de plankaart.

De gemeente gaat niet alle nieuwe laadpalen in een keer laten plaatsen. Na vaststelling van de plankaart door het college wordt een verkeersbesluit genomen voor plaatsing van een laadpaal. In de komende jaren worden jaarlijks verkeersbesluiten genomen voor de plaatsing van aanvullende nieuwe palen op de vast te stellen locaties.


Veelgestelde vragen

Welke partij plaatst een openbare laadpaal?

Laadpalen worden niet door de gemeente Lisse zelf geplaatst. Plaatsing hiervan, beheer en exploitatie van laadpalen wordt ondernomen door laadexploitanten.
Tot 1 januari 2022 nam Allego als laadexploitant aanvragen voor het plaatsen van laadpalen in behandeling. Deze exploitant neemt geen nieuwe aanvragen meer aan. De gemeente Lisse is in gesprek met andere mogelijke laadexploitanten. Wanneer nieuwe aanvragen mogelijk zijn, zal dit worden gecommuniceerd. Een bericht hierover zal in elk geval op deze pagina worden gepubliceerd. 

Is het mogelijk om zelf de locatie van een openbare laadpaal te kiezen?

Nee, dit is niet mogelijk. Wanneer u een openbare laadpaal aanvraagt bij een aanbieder die zich committeert aan onze beleidsregels en procedures, kan deze enkel een laadpaal plaatsen op de vastgestelde locaties.

Mag ik een eigen laadpaal plaatsen?

Op eigen terrein mag u een laadpaal plaatsen voor eigen gebruik, Hier heeft u geen vergunning voor nodig. U mag geen eigen laadmogelijkheid plaatsen in de openbare ruimte.

Mag ik een verlengkabel neerleggen naar mijn voertuig op een openbare parkeerplaats, vanaf mijn eigen huis of eigen terrein?

Een verlengde private aansluiting (VPA) is niet toegestaan. Ook niet wanneer er een afdekmat, kabelgoot of dergelijke wordt gebruikt.

Mag een openbare laadpaal door iedereen gebruikt worden?

Een openbare laadpaal mag gebruikt worden door een ieder die daar met een voertuig (auto/motor) wil laden. Zowel particuliere als zakelijke voertuigen, zoals bestelbussen of taxi’s, mogen aan de laadpaal staan. Parkeren op deze plaatsen is dan enkel toegestaan tijdens het laden van het voertuig.

Als een laadpaal in een parkeerschijfzone (blauwe zone) staat, geldt dan ook de maximale tijdsduur?

In een parkeerschijfzone geldt een maximale parkeerduur, ook voor parkeerplaatsen bij een laadpaal. Gebruik van de parkeerschijf is verplicht, ook bij het opladen van elektrische voertuigen.
 

Informatie voor commerciële aanbieders

Gemeente Lisse heeft beleidsregels voor de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen.
Op basis daarvan kunt u een overeenkomst met de gemeente aangaan om openbare laadpalen te plaatsen.

Bel voor meer informatie met de gemeente via 14 0252.


Beleid

 

Ga naar het begin