Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Op deze pagina

 • U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over een medewerker of bestuurder
 • U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen
 • Het is niet mogelijk om uw klacht via de mail in te dienen

  Let op: gebruik de groene knop 'online indienen' alleen voor een klacht over een medewerker of bestuurder. Als u een klacht of melding heeft over de openbare ruimte (scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

 • Dien uw klacht online in
 • Dien uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders. Vermeld daarbij onderstaande gegevens: 
  • uw naam
  • adres
  • klacht
  • handtekening
    

Gebruik de groene knop 'online indienen' alleen voor een klacht over een medewerker of bestuurder. Als u een klacht heeft die te maken heeft met de openbare ruimte (een melding of klacht over een scheef paaltje, kapotte stoeptegel, hondenpoep, zwerfvuil, of parkeeroverlast), meldt u dit via Fixi.

 • De commissie bezwaarschriften en klachten behandelt alle klachten
 • Als wij uw klacht hebben ontvangen, nodigt de secretaris van de commissie u uit om uw klacht mondeling toe te lichten in een hoorzitting
 • Na de hoorzitting brengt de commissie een schriftelijk advies uit aan burgemeester en wethouders
 • Binnen 10 weken sturen zij u schriftelijk hun beslissing over uw klacht toe
 • Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman

 

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften van de gemeente bestaat uit een voorzitter, twee plaatsvervangend voorzitters en zes leden. Uit deze commissie wordt per hoorzitting de commissie samengesteld die adviseert over uw bezwaarschrift. De commissie wordt gevormd door:

 • de heer C. de Ridder (voorzitter)
 • de heer mr. drs. H. Arts (voorzitter)
 • mevrouw mr. W. Lever (plaatsvervangend voorzitter)
 • de heer mr. W. van den Aardweg
 • de heer mr. D. Bogers
 • mevrouw mr. D. Hengst
 • mevrouw dr. J. Jansen
 • mevrouw mr. W. Lever
 • de heer mr. W. van Steenbergen
 • de heer mr. M. Waaning
 • mevrouw mr. O.S. Nijveld
 • de heer mr. A.E. Kneepkens (commissieleden)

 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, de hoorzitting over uw klacht is besloten
 • U mag uzelf vertegenwoordigen of dit laten doen door iemand anders, dit hoeft geen advocaat te zijn
 • Indien u zelf niet aanwezig kan zijn op de hoorzitting, dan kunt u iemand machtigen om u te laten vertegenwoordigen. De machtiging dient van tevoren opgestuurd te worden of meegenomen te worden naar de hoorzitting
 • Als u zelf heeft aangegeven géén mondelinge toelichting te willen geven, dan ontvangt u geen uitnodiging voor een hoorzitting
Ga naar het begin