Ga naar de inhoud

Verhuren leegstaande woning

Op deze pagina

 • Heeft u uw woning te koop staan en staat deze ook leeg? Dan kunt u deze woning tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen. U vraagt dan een vergunning aan bij de gemeente.
 • Ook huurwoningen die voor sloop of renovatie bestemd zijn, kunnen op dezelfde manier tijdelijk verhuurd worden.

Verlenging vergunning tijdelijk verhuren woning € 89,00
Vergunning tijdelijk verhuren woning € 89,00

Te koop staande woning:

 • U vraagt de vergunning aan via de groene knop ‘online regelen’
 • De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van de criteria uit de Leegstandwet en mogelijk ook aan het eigen beleid
 • Voor een koopwoning krijgt u eenmalig een vergunning voor de periode van 5 jaar

 

Huurwoning die voor sloop of renovatie bestemd is:

 • U vraagt de vergunning aan via de groene knop ‘online regelen’
 • De gemeente berekent het aantal punten van de woning. Dat doen we aan de hand van het door u ingevulde formulier woningwaarderingsstelsel
 • Voeg dit formulier toe bij uw aanvraag. Aan de hand daarvan geeft de gemeente in haar vergunning de maximale huurprijs aan, waaraan u zich als verhuurder moet houden
 • De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van de criteria uit de Leegstandwet en mogelijk ook aan het eigen beleid
 • U krijgt voor een huurwoning een vergunning voor een periode van 2 jaar. U kunt 5 keer met een jaar verlenging aanvragen tot een maximale termijn van 7 jaar

Te koop staande woning:

 • het huis staat te koop én leeg
 • de eigenaar heeft in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop in de woning gewoond
 • de huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan
 • de opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden
 • de huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning

 

Huurwoning die voor sloop of renovatie bestemd is:

 • de woning moet binnen afzienbare tijd gesloopt of gerenoveerd worden
 • de huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan
 • de opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden
 • de huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning
Ga naar het begin