Ga naar de inhoud

Snuffelmarkt

Op deze pagina

Onder een snuffelmarkt wordt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

Wanneer u in een gebouw een snuffelmarkt of rommelmarkt met tweedehands goederen wilt u organiseren, dan moet u hiervoor een melding doen.

U moet voor het pand waar u een snuffelmarkt organiseert een melding brandveilig gebruik doen via de website van Omgevingsloket online

Let op: het gebouw waarin u de snuffelmarkt organiseert mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Wanneer dit wel het geval is vraagt u een tijdelijke omgevingsvergunning (in verband met strijdigheid bestemmingsplan) aan. Dit kan via de website van Omgevingsloket online.

U meldt een snuffelmarkt aan bij de gemeente via de groene knoppen rechtsboven op deze pagina.

 

Termijn

U maakt een melding binnen 6 weken voorafgaand aan de snuffelmarkt. De snuffelmarkt kan worden gehouden als de burgemeester niet binnen 4 weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat het organiseren van de snuffelmarkt wordt verboden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Ga naar het begin