Ga naar de inhoud

Parkeerontheffing blauwe zone inwoners

Op deze pagina

 • Ontheffing is alleen mogelijk onder specifieke voorwaarden
 • Bewoners die ingeschreven staan op een aangewezen adres in de parkeerschijfzone kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Parkeerontheffing blauwe zone inwoners is kosteloos

U vraagt de ontheffing aan met het online aanvraagformulier. U stuurt mee:

 • Kopie geldig kentekenbewijs van het voertuig
 • Oude ontheffing (bij aanschaf van een nieuwe auto)
 • Verklaring werkgever of leasemaatschappij (indien nodig)
 • Proces-verbaal van de politie (bij verlies ontheffing)

 

Beslissing:

 • De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing, deze termijn mag 1x verlengd worden
 • U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen tegen de beslissing op uw aanvraag
 • Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank
   

Let op!  Na einde datum parkeerontheffing, wordt er automatisch een nieuwe parkeerontheffing toegezonden.

 • De auto staat geregistreerd op naam van de bewoners
 • Bij een bedrijfs- of leaseauto moet u een verklaring van de werkgever/leasemaatschappij laten zien waarin staat dat u de auto daadwerkelijk gebruikt
 • Als u een autodate-overeenkomst gesloten hebt, moet u een brief van de Stichting voor gedeeld Autogebruik laten zien, waarin uw inschrijving als autodater staat vermeld.
 • U kunt alleen in aanmerking komen voor een ontheffing als u ingeschreven staat op een aangewezen adres binnen de parkeerschijfzone
 • Als u een nieuwe auto koopt, moet u de ontheffing opnieuw aanvragen
 • Als u de ontheffingskaart kwijt bent, moet u een nieuwe aanvraag indienen en een proces-verbaal van de politie meesturen
   

Per woning kunnen bewoners maximaal 2 ontheffingen krijgen. Dit geldt niet als:

 • Er op eigen terrein 1 parkeerplaats beschikbaar is, u komt dan voor maximaal 1 ontheffing in aanmerking
 • Er op eigen terrein 2 parkeerplaatsen beschikbaar zijn, u komt dan niet in aanmerking voor een ontheffing
Ga naar het begin