Ga naar de inhoud

Ontheffing bijzonder transport

Op deze pagina

 • Aanvragen ontheffing voor bijzonder vervoer
 • Voorwaarden verschillen per type ontheffing

 

 • U vraagt ontheffing aan bij de RDW
 • De RDW regelt de ontheffing met de eigenaar van de weg (bijvoorbeeld gemeente of provincie)
 • U kunt in Lisse ook een aanvraagformulier bij de gemeente inleveren.

Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

 • Incidentele ontheffing
 • Langlopende ontheffing
 • LZS-ontheffing
 • Landbouwontheffing

 

De voorwaarden verschillen per type ontheffing. De gemeente verleent ontheffing als:

 • het gaat om incidenteel transport;
 • er geen andere keuze is (bijvoorbeeld vervoer in delen);
 • u laadt en lost binnen de gemeente Lisse.

 

Om de ontheffing voor bijzonder transport aan te vragen geeft u door:

 • Hoe groot het transport is
 • Welke route u wilt rijden
 • Wanneer en hoe laat het transport moet plaatsvinden

 

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ga naar het begin