Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning, principeverzoek

Op deze pagina

  • Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is
  • Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning
  • Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag

  • Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedraagt 25% van de kosten zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning zouden worden vastgesteld
  • Er geldt geen wettelijke termijn voor het behandelen van een principeverzoek
  • Tegen het antwoord op een principeverzoek kan geen bezwaar worden gemaakt
  • In het aanvraagformulier staat welke aanvullende stukken u in moet dienen
  • Het antwoord van de gemeente op een principeverzoek is openbaar, maar wordt niet in huis-aan-huisbladen of digitaal gepubliceerd
Ga naar het begin