Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning, milieu

Op deze pagina

 • Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. 
 • Bijvoorbeeld een bedrijf dat veel energie verbruikt, de lucht vervuilt, geluidsoverlast of stankoverlast veroorzaakt
 • Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht, bijvoorbeeld kantoren, zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Doe de aanvraag voordat u begint. Anders bent u in overtreding.

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Controleer dit via de Activiteitenbesluit internetmodule. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het milieu aan:

 • u overlegt eventueel met de gemeente
 • ga naar Omgevingsloket online
 • doe de vergunningscheck
 • u kunt de vergunning daarna meteen aanvragen


Afhankelijk van het soort bedrijf en hoe groot het is, geeft u door:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een plattegrond
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht


Geef ook door wat uw bedrijf gaat doen om vervuiling te beperken, bijvoorbeeld het terugdringen van afvalstoffen, de uitstoot van schadelijke gassen beperken en energiebesparing.

Ook als u gaat bouwen of slopen, moet u dit bij de aanvraag doorgeven.

Bij het Omgevingsloket online kunt u controleren of u een vergunning nodig hebt of dat u alleen een melding moet doen. 

U heeft mogelijk een omgevingsvergunning voor het milieu nodig als uw bedrijf:

 • veel energie verbruikt
 • de lucht vervuilt
 • geluidsoverlast veroorzaakt
 • geuroverlast veroorzaakt


Geef bij de aanvraag aan of beschermde gebieden, planten- of diersoorten gevaar lopen. U heeft dan de volgende keuze:

 • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning- of ontheffing aan, waarbij de provincie aanvullende eisen kan stellen. Hierna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur
 • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning af en u vraagt hen een natuurtoets uit te voeren. Hierbij vraagt de gemeente de provincie om een Verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Geeft de provincie geen vvgb af, dan wijst de gemeente uw aanvraag af
 • Als u al een vergunning heeft maar uw bedrijfsvoering verandert, dan kan het zijn dat u een wijziging moet aanvragen. Controleer dit bij het Omgevingsloket online.

 

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar & beroep

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Ga naar het begin