Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning aanvragen

Per 1 januari 2024 vervangt de Omgevingswet de “Wet Algemene bepalingen omgevingswet” (Wabo).

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

Onder de nieuwe Omgevingswet:

  • Is er 1 loket waar inwoners een vergunning kunnen aanvragen. Dit is het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.
  • Kan de overheid sneller beslissen over vergunningaanvragen voor een plan. Bij korte procedures kan er binnen 8 weken een beslissing worden genomen. Soms duurt dat langer en komt er een verlenging.
  • Maken gemeenten 1 omgevingsplan voor hun gebied. De verschillende bestemmingsplannen gaan op in het omgevingsplan.’

In het Omgevingsloket online vindt u informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Voor het verzenden van berichten over aanvragen omgevingsvergunningen, principeverzoeken en meldingen maken wij gebruik van de beveiligde omgeving ‘jeleefomgeving.nl’. U ontvangt daarom e-mails van de gemeente Lisse met als afzender ‘noreply@jeleefomgeving.nl’.

Om het bericht te lezen klik je in de mail op de blauwe knop (Bekijk uw bericht) die leidt naar een beveiligde omgeving. Na het klikken op de link en het bevestigen van het e-mailadres, ontvangt u een tweede mail met een inlogcode. Door deze inlogcode in te voeren, kunt u het bericht bekijken.

Je Leefomgeving is een portaal voor de fysieke leefomgeving. Het ondersteunt de uitwisseling van berichten tussen overheidsorganisaties en personen en bedrijven bij vergunningaanvragen, meldingen en toezichtzaken.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via 140252.

Ga naar het begin