Standplaatsvergunning

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig.
 

Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Lisse voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn:

 • 3 op de Grachtweg (voor vaste standplaatsen).
 • 1 op het parkeerterrein van de Poelmarkt (Vivaldistraat) (voor vaste standplaatsen).
 • diverse locatie te bepalen door aanvrager en ter beoordeling door het college. Uitsluitend voor tijdelijke standplaatsen.

 

Standplaatsen op de weekmarkt

U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt vindt iedere maandag plaats van 11:00 tot 16:00 uur op het Meer en Houtplein.

Kosten

Kosten
 • Kosten standplaatsvergunning € 136,00
 • Kosten tijdelijke of seizoensgebonden standplaatsvergunning € 68,00
 • Kosten marktstandplaatsvergunning € 335,00
 • Precariokosten voor standplaatsen buiten de weekmarkt om:
 • € 70,25 per m2 per jaar voor vaste standplaats
 • € 5,90 per m2, per maand of gedeelte daarvan voor een tijdelijke standplaats
 • Voor gebruik elektriciteit € 3,30 per dag
 • Kosten marktgelden zie Verordening marktgelden 2019

Werkwijze

U vraagt online een marktstandplaatsvergunning of een standplaats buiten de weekmarkt om aan bij de gemeente via de groene knoppen rechtsboven op deze pagina.

 • Wilt u eerst zeker weten of er een standplaats vrij is? Dit kunt u navragen bij de APV-vergunningen, mailadres apv.vergunningen@hltsamen.nl of telefoonnummer 140252 
 • Raadpleeg ook eerst de voorwaarden hieronder voordat u de aanvraag doen.

Termijn

De aanvraag moet minstens 8 weken van te voren ingediend zijn. Binnen deze 8 weken neemt de gemeente een beslissing over de aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

 

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde
 • Het voorkomen of beperken van overlast
 • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • De verkeersveiligheid
 • De doelen van een bestemmingsplan

 

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

Ga naar het begin