Ga naar de inhoud

Standplaatsvergunning

Op deze pagina

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Wilt u voor het eerst iets aanvragen? Doe dan eerst de vergunningcheck om te kijken of u een aanvraag moet doen. Weet u al zeker dat u een aanvraag moet indienen? Dan kunt u de knop ‘online regelen’ gebruiken.

Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om

Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Lisse voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor tijdelijke standplaatsen bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn:

  • 3 op de Grachtweg (voor vaste standplaatsen).
  • 1 op het parkeerterrein van de Poelmarkt (Vivaldistraat) (voor vaste standplaatsen).
  • diverse locaties te bepalen door aanvrager en ter beoordeling door het college. Uitsluitend voor tijdelijke standplaatsen.

 

Let op: informeer via apv.vergunningen@hltsamen.nl of er nog vaste standplaatsen vrij zijn, alvorens u een aanvraag doet.

Standplaatsen op de weekmarkt

U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt vindt iedere maandag plaats van 11:00 tot 16:00 uur op het Meer en Houtplein.

Als er een vaste standplaats op de weekmarkt vrijkomt , dan wordt dit door het college openbaar bekend gemaakt en worden kandidaten voor de vrijgekomen vaste standplaats uitgenodigd om een vergunningaanvraag in te dienen.

U vindt de regels voor een ordelijk verloop van de markt in de Marktverordening gemeente Lisse 2023 en de nadere regels voor de uitvoering waaronder de werkwijze en de volgorde van een toewijzing voor een vrijgekomen vaste standplaats in het Marktreglement gemeente Lisse 2023. Deze stukken zijn te vinden onder het kopje ‘Meer informatie’ op deze pagina.

Op dit moment zijn er standplaatsen beschikbaar op de weekmarkt van Lisse, heeft u interesse neem dan contact op met apv.vergunningen@hltsamen.nl.

Vaste standplaatsenvergunning € 118,00
  • innemen van een vaste standplaats per m2 per jaar: 80,75
Tijdelijke of een seizoensgebonden standplaats € 59,00
  • innemen van een tijdelijke standplaats per m2: per maand € 6,75
Marktstandplaatsvergunning € 282,00
Handhaving op de wachtlijst € 27,50
Normaal verbruik verlichting bij standplaats (2,3 tot 9 amp) € 3,80

U vraagt online een marktstandplaatsvergunning of een standplaats buiten de weekmarkt om aan bij de gemeente via de groene knoppen rechtsboven op deze pagina.

  • Wilt u eerst zeker weten of er een standplaats vrij is? Dit kunt u navragen bij de APV-vergunningen, mailadres apv.vergunningen@hltsamen.nl of telefoonnummer 140252 
  • Raadpleeg ook eerst de voorwaarden hieronder voordat u de aanvraag doet.
     

Termijn

Binnen deze 8 weken neemt de gemeente een beslissing over de aanvraag.

Wachtlijst vaste standplaatsvergunning (buiten de weekmarkt om)

Wanneer het maximum aantal vergunningen voor een bepaalde locatie is vergeven, bestaat de mogelijkheid om op een wachtlijst te worden geplaatst met daarbij vermeld de benodigde oppervlakte voor het innemen van standplaats, de locatie en dag waarop de aanvrager standplaats wil innemen. De afdeling vergunningen APV houdt de wachtlijst bij op volgorde van binnenkomst. Als er een locatie vrijkomt, wordt deze als eerste aangeboden aan de eerste op de wachtlijst.

Inschrijvingen op de wachtlijst blijven gehandhaafd, als degene die staat ingeschreven jaarlijks zijn inschrijving voor 1 januari verlengt. Een inschrijving op de wachtlijst kan worden doorgehaald wanneer de inschrijving niet tijdig is verlengd, op verzoek of bij overlijden van de ingeschrevene. Ook komt de inschrijving te vervallen wanneer aan de ingeschrevene een vergunning voor een standplaats is verleend of deze niet meer voldoet aan de gestelde eisen.

Elektriciteit

Uw installatie voldoet aan de geldende normen NEN1010, NEN3140 en NEN-EN50110-1, tevens is uw aansluitsnoer onbeschadigd en voorzien van een CEE stekker (Blauwe of rode aansluitstekker) zonder verloopsnoeren.

Ga naar het begin