Evenementenvergunning

 • Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een muziek-, sport- of ander publieksevenement (voor bijvoorbeeld meer dan 100 personen) organiseren? Dan is dat een groot evenement en heeft u daarvoor een evenementenvergunning nodig.
 • Voor een klein evenement zoals een straatfeest/straatbbq heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding doen.

Kosten

A-evenementenvergunning (kleinere evenementen) € 136,00
B- of C-evenementenvergunning (grotere/risicovolle evenementen) € 273,00
Het melden van een klein evenement, zoals een straatfeest of straatbarbecue, is gratis

Werkwijze

Klein evenement

Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, als:

 • het aantal bezoekers van het evenement niet meer bedraagt dan 100 personen
 • het evenement plaatsvindt op week- en zaterdagen tussen 09.00 en 23.00 uur of op zondagen tussen 13.00 en 23.00 uur
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 11.00 uur (zondag voor 13.00 uur) of na 23.00 uur
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object
 • het gemiddelde geluidniveau van tijdens het evenement ten gehore gebrachte muziek op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen niet meer bedraagt dan 75 dB(A)
 • de organisator binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan bij de burgemeester


Als alle bovenstaande punten op uw evenement van toepassing zijn, dan kunt u uw evenement melden via de groen knop 'online regelen (meldingsformulier klein evenement)'. Het invullen van het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning is dan niet meer nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement.

De gemeente kan uw melding afkeuren. Bijvoorbeeld als u toch een evenementenvergunning nodig heeft. Mogelijk moet u vergunningen of ontheffingen aanvragen voor activiteiten die op het evenement plaatsvinden.
 

Meerjarenvergunning

A-evenementen (kleine evenementen zonder risicoverwachting), komen bij de gemeente Lisse in aanmerking voor een meerjarenvergunning voor een periode van maximaal 3 jaar. Na deze 3 jaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Het eerste jaar vraagt u de vergunning aan en de twee daaropvolgende jaren hoeft u alleen een melding te doen.

Een melding van een evenement met een meerjarenvergunning meldt u 8 weken van tevoren.

U kunt de melding doen wanneer het evenement ongewijzigd is qua aard en omvang. Heeft u al een meerjarenvergunning? Dan kunt u uw melding doen via de groene knop 'online regelen (melding meerjarenvergunning)'.

 

Groot evenement

Als u een evenement wilt organiseren, vraagt u minimaal 13 weken van tevoren een vergunning aan. Naarmate een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben. Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.

 

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Maak voor een plattegrond gebruik van Kaart op maat. Zoom in op het deel waar het evenement plaatsvindt. Sla de plattegrond op als afbeelding. Gebruik hier bijvoorbeeld een Windows knipprogramma voor. Deze afbeelding kunt u dan zelf bewerken en hierop de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst gaan worden intekenen.

Voorwaarden

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid
 • de begin- en eindtijden van het evenement
 • parkeervoorzieningen
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
 • milieu en afval
 • veiligheid
 • drankverstrekking


Bezwaar & beroep
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van het besluit. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ga naar het begin