Ga naar de inhoud

Dieren houden, ontheffing

Op deze pagina

 • Het is verboden om wilde, gevaarlijke, zeldzame of beschermde dieren te hebben
 • Als u deze dieren toch wilt houden, dan kunt u soms een ontheffing krijgen
 • U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten

 • U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente
 • Het aanvraagformulier vraagt u aan door een e-mail te sturen naar gemeente@lisse.nl
 • In uw aanvraag beschrijft u de volgende zaken:
  • de diersoort
  • de plaats waar u de dieren houdt
  • de getroffen beveiligingsmaatregelen
  • de reden van uw aanvraag
    
 • De gemeente neemt een beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden
 • U kunt binnen 6 weken na de beslissing op uw aanvraag een bezwaar indienen
 • Indien u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank

 • Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u voldoende huisvestings- en beveiligingsmaatregelen treffen. Doe dit voordat u de aanvraag doet
 • Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben een ontheffing op dit verbod
 • U krijgt geen ontheffing voor beschermde diersoorten
 • Als u hobbydieren hebt (zoals schapen en kippen) dan moet u deze laten registreren bij de Rijksdienst voor beschermde diersoorten
 • De gemeente stelt voorwaarden aan bijvoorbeeld de toestand van de dieren, diersoort, de hoeveelheid dieren en het doel van de aanvraag. U mag dus niet zomaar tientallen honden of katten hebben
 • Wij raden u aan een tekening te maken van de dierenverblijven en de beveiligingsmaatregelen en deze mee te sturen met uw aanvraag
Ga naar het begin