Ga naar de inhoud

Collecteren en kleding inzamelen

Op deze pagina

 • Organisaties die in het landelijke collecterooster van het CBF zijn opgenomen mogen collecteren of kleding inzamelen in de toegewezen week. Zij hoeven geen vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen bij de gemeente.
 • Organisaties met een CBF-keurmerk maar niet opgenomen in het landelijk collecterooster moeten een vergunning aanvragen voor de week waarin zij willen collecteren of kleding willen inzamelen.
 • Organisaties die in Lisse gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Lisse word een vergunning verleend, in de nog beschikbare vrije periode, wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Aan organisaties die niet zijn opgenomen in het collecterooster van het CBF en niet staan op het vastgestelde rooster van de gemeente Lisse wordt alleen vergunning verleend als de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar.

 

Informatie collecterooster CBF

Via de groene knop vindt u het landelijk collecterooster. Op dit rooster staan de periodes en de instanties waarvoor vergunning is afgegeven. Hierop ziet u ook ‘vrije periodes’ staan. Deze worden door ons niet op het rooster ingevuld. Wilt u weten of er deze week een collecte wordt gehouden, kijk dan op de gemeentepagina van het Lisser Nieuws en op onze website onder ‘Gemeenteberichten’.

Collecte-of inzamelvergunning € 20,40

Vraag de vergunning aan bij de gemeente via de groene knop ‘online regelen’.

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente via de groene knop ‘online regelen’

 

Heeft u geld ingezameld? Dan moet u dat melden op de website van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).

De belangrijkste voorwaarden voor collecteren en kledinginzameling zijn:

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • U meldt de opbrengst van de collecte of kledinginzameling bij het CBF.
 • De naam en het logo van de collecterende organisatie of vereniging staan duidelijk op de collectebussen.
 • Bij kledinginzameling maakt u gebruik van kledingzakken.
 • Bij kledinginzameling staan de naam en het logo van de organisatie of vereniging duidelijk op de kledingzakken.
 • De kledingzakken worden op de dag van aanbieding door de inzamelende instantie ingenomen.
 • Collectanten zijn ten minste zestien jaar oud. 
 • U houdt zich aan het landelijk collecterooster.
 • U mag niet op zondag collecteren.
 • Een huis-aan-huis collecte mag alleen tussen 09.00 en 21.00 uur.
 • Een straatcollecte vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in de directe omgeving van winkelgebieden.
 • De organisatie of vereniging die collecteert of inzamelt sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. Als er schade ontstaat door het collecteren of inzamelen, dan moet de organisatie dit vergoeden. De organisatie voorkomt dat de gemeente door anderen aansprakelijk wordt gesteld.
Ga naar het begin