Wijkagenten

Marco van Maris en Hotze Scheeringa zijn wijkagent. Een wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw, die een groot deel van zijn of haar werktijd besteedt aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent surveilleert en draait ook avond- en nachtdiensten.

 

Spin het in het web

De wijkagent onderhoudt onder andere contact met inwoners, gemeente en diverse andere instellingen zoals sportverenigingen, de woningbouwvereniging, horeca, jongerenwerkers en RIAGG. Zo overlegt de wijkagent bijvoorbeeld ook met instanties over eventuele problemen in de wijk en over oplossingen.

   

  U kunt helpen

  Het belangrijkste gereedschap van de wijkagent is informatie. Informatie die ú kunt geven. U kunt met vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw woonomgeving bij de wijkagent terecht. Maar ook uw eigen ideeën en initiatieven kunnen zeer waardevol zijn.

   

  Meer informatie

  Ga naar het begin