Ga naar de inhoud

Veel gestelde vragen over gladheid

Wat doen we tegen gladheid?

Als de voorspellingen aangeven dat het glad wordt, dan strooit de gemeente preventief, dus voordat het glad wordt. Bij ijzel en sneeuw strooien we ook als het al glad is. Bij sneeuwval gebruikt de gemeente sneeuwschuivers.

Wanneer strooien we?

De gladheidscoördinatoren baseren hun beslissing om te strooien op basis van gegevens die we ontvangen van Meteo. Deze informatie bestaat grofweg uit:

 • temperatuur (wegdek)
 • wind
 • vochtigheid
 • bewolking
 • dauwpunt

Bij onverwachte gladheid, zoals ijzel en sneeuwval, worden de gladheidscoördinatoren gebeld door Meteo.

Waar strooien we?

De gemeente strooit op:

 • hoofdwegen
 • ontsluitingswegen: drukke wegen om de wijk uit te komen
 • kruispunten
 • viaducten en bruggen
 • routes die de hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie) en bussen gebruiken
 • doorgaande fietsroutes
 • ingangen bij alle verpleeg- en verzorgingstehuizen
 • NS station en omgeving (pleintje / parkeerplaatsen)

Op overige wegen en fietspaden wordt er doorgaans niet gestrooid. Hierdoor kan het daar glad zijn. Helaas is het onmogelijk om alle wegen, straten en paden te strooien. Voetpaden worden niet gestrooid.

Waarom strooit de gemeente niet alle wegen?

Strooien heeft weinig zin op plaatsen waar weinig verkeer rijdt. Het strooizout werkt het beste als het stuk gereden wordt door wrijving met (auto)banden. Het zoutmengsel kleeft op het wegdek en dit voorkomt gladheid.

Daarnaast heeft de gemeente niet de capaciteit om alle straten, paden en stoepen te strooien. We proberen niet vaker te strooien dan noodzakelijk, omdat strooizout belastend is voor bomen, hagen en bermen. En er zijn ook plaatsen waar de strooiwagens niet kunnen komen.

Welke fietspaden strooien we?

De hoofdfietsroutes worden gestrooid. Hou er rekening mee dat uw fietsroute niet helemaal gestrooid is. Wees altijd voorzichtig als u bij (aangekondigde) gladheid gaat fietsen.

Welke wegen strooit de gemeente / Provincie / Rijksoverheid?

 • Het Rijk strooit alleen op de rijkswegen (snelwegen). Dit zijn de A-wegen, zoals de A4, A5 en A9.
 • De provincie strooit op de provinciale wegen. Deze wegen verbinden de grotere plaatsen in een regio. Dit zijn de N-wegen, zoals de N201, N205 en N207.
 • De gemeente strooit de wegen die in beheer zijn van de gemeente. Deze wegen staan op de strooiroutes.

Waarom strooien we de stoepen niet?

 • De strooiwagens zijn te zwaar/breed om op de stoep te rijden.
 • Door lichtmasten, banken en afvalbakken kan nooit de hele stoep worden gestrooid.
 • Stoepen moeten handmatig worden gestrooid en hier is niet genoeg mankracht voor.

Wat doen we bij sneeuw?

Valt er veel sneeuw, dan proberen de sneeuwploegen de verbindingsroutes zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden. Bij veel sneeuw is het belangrijk dat de route eerst met de nat-zout wordt gestrooid. Dit voorkomt het vastrijden van de sneeuw aan het wegdek. De weg en het fietspad worden zo sneeuwvrij gemaakt en gestrooid.

Het heeft weinig zin om sneeuw te ruimen in woonstraten of buurten. De sneeuwploeg heeft een werkbreedte van 2 à 3 meter en schuift de sneeuw op hopen langs de kant van de weg. Dit kan problemen opleveren met geparkeerde auto’s, het oversteken, enzovoort.

Ook is schuiven vaak moeilijk door paaltjes, verkeersdrempels of wisselend wegdek. Daarom wordt de sneeuw niet overal weggeschoven.

Is het wel handig om een kleine laag sneeuw weg te schuiven in verband met gladheid?

De strooiroute is een vastgestelde route. Hierdoor wordt ook op diezelfde route de sneeuw weggeschoven.

Het komt voor dat er op de ene plek meer sneeuw ligt dan op de andere plek, mede hierdoor kunnen de strooiers met de ploegen hier geen rekening mee houden omdat het schuiven van de sneeuw in een vloeiende beweging gebeurd.

Er zijn altijd plekken waar gladheid ontstaat door de platgereden sneeuw.

 

Strooit de gemeente in wandel- en winkelgebieden?

Bij langdurige vorst en/of sneeuw zullen we ook de winkelgebieden strooien of schuiven. Maar onze eerste prioriteit ligt bij het berijdbaar houden van de doorgaande wegen, hoofdfietspaden, bushaltes en hoofdwegen in de wijk.

Strooit de gemeente ook bij scholen en verzorgingshuizen?

Bij langdurige vorst en/of sneeuw zullen we ook rond scholen en verzorgingstehuizen strooien of schuiven. Maar onze eerste prioriteit ligt bij het berijdbaar houden van de doorgaande wegen, hoofdfietspaden, bushaltes en hoofdwegen in de wijk.

Waarom wordt er in mijn straat niet gestrooid?

De gemeente strooit alleen op hoofdroutes en wegen om de wijk in en uit te rijden. Zie de strooiroutes. We kunnen niet overal in Lisse strooien. Dit kost veel tijd en geld. Ook heeft strooien soms geen zin. We strooien niet:

 • Op plaatsen waar weinig verkeer rijdt werkt strooizout niet. Strooizout werkt het beste als het wordt ingereden door wrijving met (auto) banden. Als er weinig auto's rijden en strooizout niet wordt ingereden werkt strooien niet.
 • In strooizout zitten zware metalen als nikkel, chroom en koper. De metalen komen uiteindelijk terecht in het riool. Dit is schadelijk voor het milieu.
 • Als het kouder dan -8 graden. De werking van strooizout is dan nihil.

Wat is preventief strooien?

Door het strooien van nat zout op de wegen ontstaat een reactie met ijs en sneeuw waarbij warmte vrijkomt. Hierdoor ontdooit ijs en sneeuw en blijft het zout beter op de wegen liggen.

De voordelen van preventief strooien zijn:

 • hogere verkeersveiligheid
 • minder zoutgebruik is beter voor het milieu en bespaart kosten
 • betere inzet van personeel en geld

Waarom zetten jullie de paaltjes niet terug, er rijden nu gewoon auto’s zo de straat in?

In de winterperiode worden op strooiroutes preventief de paaltjes verwijderd. Dit gebeurt doordat gladheid niet altijd voorspelbaar is en soms onverwachts moet worden gestrooid. Door de paaltjes preventief te verwijderen is er zo min mogelijk tijdverlies. Ook is er na een strooironde soms een vervolgactie nodig (denk aan sneeuw of ijzel). We vragen medewerking van inwoners om geen misbruik maken van deze tijdelijke situatie. Ziet u dat dit gebeurt, spreek mensen daar gerust op aan.

Kan ik bij de gemeente zout krijgen?

Nee, het is niet mogelijk zout bij de gemeente te halen. Strooizout kan bij verschillende winkels (waaronder bouwmarkten) worden gekocht.

Hoe kan ik zien dat er is gestrooid?

Op een droog wegdek ziet u het witte zout liggen als er gestrooid is. Bij ijzel en sneeuwval is dit niet te zien. Let extra goed op als u de weg op gaat bij gladheid.

Wat kan ik zelf doen?

 • Veeg de stoep en strooi matig met zout. Dat is beter voor het milieu en de bomen en planten.
 • Veeg de sneeuw van uw stoep langs de kant, niet midden op de weg. Anders kunnen gladde plekken ontstaan, die vooral de fietsers in gevaar brengen.
 • Bestrooi de plaatsen waar u sneeuw en ijs verwijderd hebt met zand of zaagsel. Zo voorkomt u dat het daar opnieuw glad wordt. Help buren die zelf niet in staat zijn om hun straatje schoon te houden.
 • Maak vooral putten in de goot voor uw huis sneeuwvrij. Bij dooi kan het water makkelijker weg.

Overlegt de gemeente met hulpdiensten over gladheidbestrijding?

De gemeente heeft goed contact met hulpverleningsdiensten en openbaar vervoerbedrijven. De hulpverleners weten waar de gemeente strooit en ook de busmaatschappijen weten welke routes de gemeente strooit.

Wordt mijn huisafval wel opgehaald als er sneeuw ligt?

Zolang het niet te gevaarlijk is om met de vuilniswagens te rijden, wordt uw huisafval opgehaald. Als de vuilniswagens niet rijden informeert de gemeente u via de website en social media over andere aanbiedlocaties voor huishoudelijk afval in de buurt of een vervangende inzameldag.

Kan mijn eigen (bedrijfs)terrein ook gestrooid worden?

De gemeente strooit alleen de openbare weg. Wilt u uw (bedrijfs)terrein laten strooien, dan kunt u hiervoor een bedrijf inschakelen. In onze regio kunt u bijvoorbeeld Heemskerk straatreiniging uit Noordwijkerhout benaderen.

Is de gemeente aansprakelijk voor schade door gladheid?

De gemeente is niet aansprakelijk. De gemeente doet zijn best om de gladheid te bestrijden. Maar het gebruik van wegen, ook waar gestrooid is, blijft een eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. De gemeente adviseert inwoners dan ook altijd om de snelheid aan te passen bij (mogelijke) gladheid.

Hoe kan ik een vraag of melding over gladheid doorgeven?

U kunt uw melding over gladheid aan de gemeente doorgeven via www.fixi.nl. Het heeft geen zin om meldingen te doen over gladheid op particulier terrein of op plaatsen waar de gemeente niet kan komen.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De meldingen over gladheid in Fixi worden direct bekeken door de gladheidscoördinator. Deze bekijkt of uw melding kan worden opgepakt.

Is strooizout schadelijk voor het milieu?

Bij kleine hoeveelheden is strooizout niet schadelijk. In grote hoeveelheden is het wel schadelijk voor het milieu. Als het dooit, zakt het smeltwater in de bodem. Als hier teveel strooizout in zit, kan het de wortels van bomen en struiken beschadigen. Daarom gebruikt de gemeente niet meer zout dan nodig.

Hoe zit het met strooizout en PFAS?

We hebben een verklaring van de leverancier van ons wegenzout waarin staat dat PFAS niet aanwezig is in het zout dat we bij hen hebben ingekocht. Daarom kunnen we het blijven gebruiken. Hiernaast blijven we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied volgen.

Is strooizout schadelijk voor het wegdek?

Door de vorst en het strooien kunnen scheuren en gaten in het wegdek ontstaan. Na de vorstperiode bekijkt de gemeente de wegen. Eventuele schade wordt dan zo snel mogelijk gerepareerd.

Ga naar het begin