Meldpunt discriminatie

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat inwoners in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Voelt u zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld? Of ervaart u discriminatie in uw omgeving? Meld dit dan (anoniem) bij Stichting voor Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb). 

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb)

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb) is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in uw gemeente. U kunt er terecht voor al uw vragen, gratis advies en ondersteuning of het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar Stichting iDb of bel naar: (0800) 321 86 86 (gratis). 
 

Contactgegevens

Stichting iDb, Inclusie & discriminatiebestrijding
Koninginnegracht 12b, 2514 AA Den Haag
Postbus 598, 2501 CN  Den Haag
Tel.: 0800-321 86 86 
E-mail: info@stichtingidb.nl

 

 

Ga naar het begin