Buitengewoon opsporingsambtenaren

Lisse heeft 2 buitengewoon opsporingsambtenaren, oftwel boa's. Zij zorgen samen met de toezichthouders voor het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte. Zo beschermen zij de veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte van Lisse.  
 

Taken en bevoegdheden

De boa's controleren of de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening van Lisse (APV) en andere regelgeving worden nageleefd. Bijvoorbeeld: 

  • regels die gelden voor honden(bezitters)
  • controle van de blauwe zone en optreden bij andere parkeerovertredingen
  • meedraaien in het nachtelijk horecatoezicht

De boa’s maken onder andere gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking.

Toezicht Drank- en Horecawet

De boa's controleren de vergunningen van alcoholverstrekkende inrichtingen. Samen met toezichthouders DHW uit de regio houden zij toezicht op het naleven van de andere regels uit de DHW. Zoals het verbod op het verstrekken aan en gebruiken van alcohol door jongeren onder de 18 jaar.
 

Wilt u een melding doen?

Dat kan op www.fixi.nl

Ga naar het begin