BRZO-kaart

De BRZO-viewer toont de locaties van de ongeveer 120 risicovolle bedrijven in Zuid-Holland. Deze bedrijven vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen. 

Per bedrijf is alle openbare informatie gepubliceerd, zoals verleende vergunningen, samenvattingen van inspectieresultaten en emissiegegevens van dat bedrijf.

De kaart is samengesteld door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond.

Ga naar het begin