Ga naar de inhoud

Vuur stoken in de openlucht

 • Vraag schriftelijk toestemming aan de gemeente

U vraagt de toestemming (ontheffing) schriftelijk aan bij de gemeente. Doe dit uiterlijk drie weken van te voren.

 

Geef daarbij de volgende gegevens door:

 • waarom u vuur wilt stoken
 • waar u dat precies wilt doen
 • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
 • hoe groot het vuur zal zijn
 • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
 • verwacht u schade? Geef dan aan welke schade u verwacht

 

Bezwaar en beroep

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen. Dit kan in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken bij de rechtbank.
 

Als u de ontheffing krijgt, moet u zich meestal aan een aantal regels houden. Denk bijvoorbeeld aan een minimumafstand tot gebouwen of een bos, of de materialen die u mag gebruiken.

De gemeente geeft geen ontheffing om de volgende redenen:

 • het belang van de openbare orde en veiligheid
 • bescherming van de woon- en leefomgeving
 • bescherming van natuur en dieren of
 • voorkomen van hinder
Ga naar het begin