Ga naar de inhoud

Openbare verlichting in Fixi

 Merkt u een probleem met de openbare verlichting op?

 • Hierover kunt een melding maken in Fixi.
 • Klik de juiste mast met het juiste paalnummer aan op de kaart. Deze is beschikbaar bij meldingen in de categorie openbare verlichting. Het mastnummer kunt u ook vinden op de lichtmast zelf.
 • Geef de aard van de storing aan. Zo kunnen alle betrokken partijen zien waarover de melding gaat.
 • De meeste meldingen worden automatisch doorgestuurd naar de aannemer openbare verlichting of naar de netbeheerder. Doordat een melding rond openbare verlichting complex kan zijn, kan het soms wat langer duren voordat een lichtmast die het niet doet of scheef staat, daadwerkelijk gerepareerd is.
   

De meest voorkomende problemen en processen staan hieronder beschreven.
 

De lamp brandt niet

 • De melding wordt doorgestuurd naar de aannemer openbare verlichting. Deze neemt de melding mee in de storingsronde. Naar verwachting verhelpt de aannemer het probleem binnen twee weken.
 • Soms is er echter meer aan de hand en kan het langer duren voordat het defect is verholpen. Dit kan het geval zijn als de mast geen voeding krijgt of wanneer een onderdeel besteld moet worden.
   

Scheve/aangereden lichtmast

 • Bij acuut gevaar wordt de melding meteen doorgestuurd naar de aannemer openbare verlichting en deze zal meteen actie ondernemen.
 • Bij geen acuut gevaar wordt de melding ook doorgestuurd naar de aannemer openbare verlichting, waarbij gekeken wordt of de mast nog rechtgezet kan worden. In andere gevallen zal de paal veiliggesteld moeten worden en vervangen.
   

Kapotte kap

Als de kap van de lichtmast of ander onderdeel kapot is en gevaar kan opleveren, gaat de aannemer openbare verlichting er ook direct naartoe.
 

Lamp schijnt te fel

Meldingen over te felle lampen worden op de agenda voor het beheerdersoverleg openbare verlichting gezet, de beheerders overleggen om de twee weken en bekijken wat er aan de klacht gedaan kan worden. Indien wenselijk krijgt de aannemer openbare verlichting de opdracht een dimmende maatregel toe te passen. Hier gaat vaak iets meer tijd overheen.
 

Meerdere lampen doet het niet/ stroomstoring

Als meerdere lampen op een rij het niet doen, wordt deze melding doorgestuurd naar netbeheerder Liander. Deze zal het probleem in de voeding verhelpen.

Ga naar het begin