Nieuw Trompenburg

Trompenburg is een onderdeel van de herontwikkeling van het gebied tussen de Achterweg, Heereweg, Lindenlaan en Vuursteeglaan. De locatie is gelegen op het braakliggende terrein rondom Woonzorgcentrum Rustoord. Eigen Haard heeft de woningbouwlocatie overdragen aan projectontwikkelaar Wilma Wonen. Wilma Wonen heeft nu een eerste conceptplan ingediend om woningen te ontwikkelen.

Het woningaanbod bestaat uit maximaal 65 ruime woningen, verdeeld in circa 40% twee-onder-een-kapwoningen, circa 35% rijwoningen en circa 25% middeldure huur en/of betaalbare koop appartementen. Dit zal een brede doelgroep naar de nieuwe wijk trekken, waaronder gezinnen en senioren.

Bestemmingsplan

Op 15 december 2020 heeft het college het voorontwerp bestemmingsplan ‘Nieuw Trompenburg’ goedgekeurd. In dit nieuwe bestemmingsplan krijgt deze locatie de bestemming ‘Wonen’, ‘Groen’ en ‘Verkeer- en Verblijfsgebied’ zodat het mogelijk wordt om hier maximaal 65 woningen te bouwen. Het woningbouwprogramma bestaat uit een vrijstaande woning, twee-onder-een kapwoningen, appartementen en rijwoningen.

Omdat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om een informatiebijeenkomst te houden over het voorontwerp bestemmingsplan en de plannen kunt u meer informatie vinden op de website van Nieuw Trompenburg. U vindt op deze website ook een filmpje namens de gemeente, ontwikkelaar Wilma Wonen en de betrokken architect over het voorontwerp bestemmingsplan.

Het voorontwerp bestemmingsplan Nieuw Trompenburg ligt van donderdag14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Lisse. We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om het voorontwerp bestemmingsplan in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak met mevrouw J. Feijen via telefoonnummer 14 0252.

Het voorontwerp bestemmingsplan is vanaf donderdag 14 januari 2021 ook te downloaden op deze pagina en te raadplegen op de landelijke website van Ruimtelijke Plannen.

Als u opmerkingen heeft op het voorontwerp bestemmingsplan dan kunt u tot en met woensdag 24 februari 2021 uw inspraakreactie indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. Ook kunt u per mail een inspraakreactie geven. Gebruik hiervoor het formulier op deze pagina. U kunt tevens mondeling uw inspraakreactie geven, hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaande projectleiders.

Vervolgproces

Het plan van Wilma Wonen zal verder worden uitgewerkt binnen de mogelijkheden van het voorontwerp bestemmingsplan. Na afloop van de inzagetermijn zal een volgende stap worden gezet met het ontwerp bestemmingsplan, naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021. Ook hierbij is het mogelijk een reactie te geven in de vorm van een zienswijze. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2021 worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Om omwonenden op een zo goed mogelijke wijze te informeren en bij de ontwikkeling te betrekken is er een website opgezet. Hier vindt u meer informatie over het project en in de toekomst ook over de woningen en de verkoop daarvan. Ook kunt u zich op deze website inschrijven voor een nieuwsbrief.

Eind 2020 zijn er hekken geplaatst om het plangebied. Ook zijn de drie leegstaande woningen die op het terrein stonden gesloopt. Dit is vanwege de veiligheid.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of de planning veranderd zal bovenstaande tekst bijgewerkt worden, zodat u op de hoogte kunt blijven van de laatste stand van zaken.

Informatie

Meer informatie over Nieuw Trompenburg en de vervolgstappen van het project vindt u ook op de website. Voor vragen over dit plan kunt u terecht bij Projectleiders: mevrouw J. Feijen en de heer L. Westman. Te bereiken via de mail of telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin