Ga naar de inhoud

Nieuw Trompenburg

Nieuw Trompenburg is een onderdeel van de herontwikkeling van het gebied tussen de Achterweg, Heereweg, Lindenlaan en Vuursteeglaan. De locatie is gelegen op het braakliggende terrein rondom Woonzorgcentrum Rustoord. De woningbouwlocatie is in eigendom van projectontwikkelaar Wilma Wonen.

Wilma Wonen heeft een plan uitgewerkt om op deze locatie 64 woningen te ontwikkelen. Het woningaanbod bestaat uit circa 40% twee-onder-een-kapwoningen, circa 35% rijwoningen en circa 25% middeldure huur en/of betaalbare koop in de vorm van appartementen. Dit zal een brede doelgroep naar de nieuwe wijk trekken, waaronder gezinnen en senioren.

Bestemmingsplan Nieuw Trompenburg vastgesteld

De raad heeft in de vergadering van 16 juni 2022 het bestemmingsplan Nieuw Trompenburg vastgesteld. Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ‘Nieuw Trompenburg’, bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, lag vanaf donderdag 23 juni t/m woensdag 3 augustus ter inzage voor beroep.

Vervolgproces

Het besluit is op donderdag 4 augustus 2022 in werking getreden. Er is echter beroep ingediend bij de Raad van State. De behandeling bij de Raad van State kan enige tijd duren. ,

Nieuwsbrief

Om omwonenden op een zo goed mogelijke wijze te informeren en bij de ontwikkeling te betrekken is er een website opgezet: www.nieuwtrompenburg.nl. Hier vindt u meer informatie over het project, de vervolgstappen en in de toekomst ook over de woningen en de verkoop daarvan. Ook kunt u zich op deze website inschrijven voor een nieuwsbrief.

Ga naar het begin