Nieuw Trompenburg

Trompenburg is een onderdeel van de herontwikkeling van het gebied tussen de Achterweg, Heereweg, Lindenlaan en Vuursteeglaan. De locatie is gelegen op het braakliggende terrein rondom Woonzorgcentrum Rustoord. Eigen Haard heeft de woningbouwlocatie overdragen aan projectontwikkelaar Wilma Wonen.

Wilma Wonen heeft nu een eerste conceptplan ingediend om woningen te ontwikkelen.
Het woningaanbod bestaat uit maximaal 65 ruime woningen, verdeeld in circa 40% twee-onder-een-kapwoningen, circa 35% rijwoningen en circa 25% middeldure huur en/of betaalbare koop. Dit zal een brede doelgroep naar de nieuwe wijk trekken, waaronder gezinnen en senioren.
 

Verkeersonderzoek

Vanwege de vele inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan heeft de gemeente Lisse een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden nog besproken. Vertegenwoordigers van omwonenden worden hierbij betrokken. Dit zal na de zomervakantie zijn.

Pas nadat duidelijk is of het plan Nieuw Trompenburg n.a.v. het verkeersonderzoek aangepast moet worden wordt er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
 

Vervolgproces

Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in het 3e kwartaal van 2021 ter inzage gelegd. Ook hierbij is het mogelijk een reactie te geven in de vorm van een zienswijze. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin 2022 worden vastgesteld door de gemeenteraad.
 

Anterieure overeenkomst

Het college van Lisse heeft op 29 juni 2021 besloten om een overeenkomst aan te gaan met Wilma Wonen. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de ontwikkeling van maximaal 65 woningen. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst treft u aan in de rechter kolom.
 

Nieuwsbrief

Om omwonenden op een zo goed mogelijke wijze te informeren en bij de ontwikkeling te betrekken is er een website opgezet: www.nieuwtrompenburg.nl. Hier vindt u meer informatie over het project, de vervolgstappen en in de toekomst ook over de woningen en de verkoop daarvan. Ook kunt u zich op deze website inschrijven voor een nieuwsbrief.
 

Informatie

Voor vragen over dit plan kunt u terecht bij Projectleiders: mevrouw J. Feijen en de heer L. Westman. Te bereiken via de mail of telefoonnummer 14 0252.

Ga naar het begin