Erfgoedcommissie

Taken en werkwijze

De Erfgoedcommissie brengt (gevraagd of ongevraagd) schriftelijk advies uit aan het college over alle zaken die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg. 

Samenstelling Erfgoedcommissie

Voorzitter:
de heer ir. A.M. de Gruyl

Leden:
de heer T. Jütte
de heer L. W. Dubbelaar

Secretaris:
Mevrouw C.M. de Kovel, Stichting Dorp, Stad en Land in Rotterdam

De commissie is samengesteld uit onafhankelijke leden die deskundig zijn op het gebied van erfgoed en welstand.

Monumenten

De monumenten in Lisse kunt u vinden in de monumentenlijst.

Verslagen

Ga naar het begin