Erfgoedcommissie Hillegom Lisse Teylingen

Taken en werkwijze

De Erfgoedcommissie brengt (gevraagd of ongevraagd) schriftelijk advies uit aan het college over alle zaken die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg. 

Leden erfgoedcommissie

 • dhr. J.C.G.M. Bakker, voorzitter
 • dhr. L. W. Dubbelaar  
 • dhr. A. M. de Gruyl       
 • dhr. T. Jütte, welstandsgedelegeerde
 • dhr. W.M. Koops        
 • dhr. J.W. van Zoelen     


De commissie is samengesteld uit onafhankelijke leden die deskundig zijn op het gebied van erfgoed en welstand.

Wilt u iets bespreken met de erfgoedcommissie? Neem dan contact op met Carol Bekker, c.bekker@hltsamen.nl of Ingrid Roelofs i.roelofs@hltsamen.nl, telefoon 14 0252.

  Vergaderingen Erfgoedcommissie

  De commissie vergadert één keer per maand op donderdag om 19.00 uur in de trouwzaal van het bestuurscentrum in Voorhout. Als gevolg van de coronamaatregelen vergaderen de erfgoedcommissies tijdelijk via videoverbindingen vanuit huis. De vergaderingen zijn openbaar. Als het nodig is, beslist de voorzitter tijdens de vergadering of de commissies over een onderwerp alsnog besloten vergaderen.

  Komende vergaderdata en (waar mogelijk) link naar agenda:

   

  Verslagen vergaderingen Erfgoedcommissie:

  Verslagen

  Ga naar het begin